Knack Extra

Web weergave

De volkswijsheid zegt dat je een kou kunt vatten als je het letterlijk koud hebt, maar dat is altijd tegengesproken door de wetenschap. De laatste jaren rijzen daar echter twijfels over.

GEZONDHEID

Als je een bot breekt, moeten de gebroken stukken in de juiste positie bij elkaar worden gebracht. Daar komen soms pinnen, schroeven en platen aan te pas. Die materialen kunnen in principe blijven zitten, tenzij ze gaan hinderen.

GEZONDHEID

Ze zaaien veel minder gemakkelijk uit en presenteren zich anders, maar net als melanomen laat je ze maar beter tijdig behandelen. Baso- en spinocellulaire carcinomen in de schijnwerpers.

GEZONDHEID

Inzoomen op een minder bekend beroep in de gezondheidszorg

GEZONDHEID

Suiker zit overal, zowel in zoete als in zoute producten of pikante sauzen. De consumptie blijft stijgen en draagt bij tot de obesitasepidemie. Moet de suikerconsumptie aan banden gelegd worden?

ETEN

Wetenschappers zijn het erover eens: er kleeft een verengd en negatief imago aan emoties. Bij emoties gaat het om zo veel meer dan gevoelens. En nee, emoties staan je functioneren niet in de weg, integendeel.

PSYCHOLOGIE

'Misschien ben ik een beetje raar', hoort ze vaak van haar cliënten. 'Je moest eens weten', antwoordt ze dan. 'Het zou juist raar zijn om níét te rouwen om een dier dat zo lang in je leven was.' Een verhelderend gesprek met de Nederlandse Nienke Endenburg.

PSYCHOLOGIE

Wereldwijd wordt een schokkend aantal van 750.000 doden in 1 jaar - 2016 - toegeschreven aan overwerk. En nu telewerk en flexibiliteit echte blijvers worden, lopen tal van werknemers het risico nog meer te gaan overwerken, waarschuwt professor Arbeidsgeneeskunde Lode Godderis.

GEZONDHEID