DE VREEMDSTE HOTELS TER WERELD

In Japan kun je in een van de kleinste hotelkamers ter wereld slapen. De kamers van het Capsule Hotel in Tokyo zijn niet groter dan één matras. Maar er zijn nog vreemde hotels in de wereld. Een overzicht op Knack.be
...

In Japan kun je in een van de kleinste hotelkamers ter wereld slapen. De kamers van het Capsule Hotel in Tokyo zijn niet groter dan één matras. Maar er zijn nog vreemde hotels in de wereld. Een overzicht op Knack.be www.knack.be/beeldreportage Ook Belgische ontwerpers stellen hun nieuwigheden voor in Milaan. Meubelen én accessoires, klaar voor de markt. Weekend-redacteurs Leen Creve en Jesse Brouns waren ter plekke en verzorgden een blog. www.weekend.beElke dag stelt de redactie van Knack.be een vraag aan de surfende lezer. Elke week drukken wij hier een van de meest opmerkelijke resultaten af. www.knack.be/pollKV Mechelen heeft geleerd uit de trauma's van het verleden. Na de gouden periode werd het een broeinest van roddel en achterklap, een kleutertuin waarin de verwijten over en weer vlogen en waarin er rond de welwillende maar te naïeve voorzitter Willy Van den Wijngaert een pijnlijk treurspel werd opgevoerd. Het kwam tot een vereffening en een degradatie. Nu bouwt KV Mechelen op stevige financiële fundamenten. Het heeft een fantastisch publiek, een springlevende supportersharmonie en een bijzonder clublied. En het hield de geel-rood gestreepte truien intact die bij deze club horen, al is dat in het begin van de jaren tachtig een tijdje anders geweest: het was de vroegere manager Paul Courant die vond dat er wat dat betreft terug naar de traditie gegrepen moest worden. KV Mechelen is door die traditie een verrijking voor ons voetbal. Het leerde uit het verleden. En het koestert een grote toegankelijkheid en openheid. Zo wilde destijds ook John Cordier het: hij was de eerste voorzitter in dit land die met een open boekhouding werkte. blogs.knack.be/goal! Dit jaar hebben in België 650 publieke mandatarissen (van de 9000) de aangifte van hun mandaten in 2008 niet ingediend. Dit aantal is met 13 % gestegen ten opzichte van 2007. Welk risico lopen ze? Als ze niet Waals zijn, wordt hun naam gepubliceerd op een 'zwarte lijst' in het Staatsblad en moeten ze een boete betalen die gaat van 100 tot 1000 euro. Een te verwaarlozen bedrag als men kijkt naar het belang van die informatie. Als ze het ongeluk hebben Waals mandataris te zijn - behalve (vreemd genoeg) voor parlementariërs - kunnen ze onder andere bestraft worden met een vervallenverklaring van hun publieke mandaten en onverkiesbaarheid voor vijf jaar. Deze strengere maatregelen getuigen in ieder geval van de wil de transparantie in de politiek te verbeteren. In werkelijkheid werd er tot voor kort aan deze overtredingen echter geen juridisch gevolg gegeven. Worden deze wetten dan ooit toegepast? Er lijkt iets in beweging te zijn gezet. Nog maar net vorige week moest een hele reeks politici en hoge ambtenaren voor het gerecht verschijnen omdat ze hun mandaat niet hadden aangegeven... Een zaak om op te volgen... De volgende vraag blijft echter actueel: moeten de bedragen van de inkomsten en de voordelen in natura verbonden aan de verschillende publieke mandaten ook worden aangegeven? Wallonië vindt van wel en is daarmee een eenling in België. Maakt het zich op die manier schuldig aan een ontoelaatbare intrusie in het privéleven? Deze vraag behandelen we in onze post van volgende week. blogs.knack.be/dissonant Kris Lamberts, directeur Steunpunt jeugd. 'Wij zijn blij dat de decreetgever de keuze voor het voeren van een breed jeugdbeleid stimuleert bij de lokale besturen. (...) Als steunpunt jeugd willen we dan ook een oproep doen aan VVSG en de lokale besturen om samen te zoeken naar minder lasten en meer lusten maar wel het kind te sparen. Wij blijven alvast geloven in een breed jeugdbeleid waar kinderen, jongeren en hun verenigingen aan meeschrijven.' blogs.knack.be/vrijetribune