HET PARLEMENTAIRE DEBAT

De Boliviaanse oppositie ging op 9 april op de vuist met een afgevaardigde van de regeringspartij van president Evo Morales. De president ging in hongerstaking om het parlement te dwingen een nieuwe kieswet goed te keuren.
...

De Boliviaanse oppositie ging op 9 april op de vuist met een afgevaardigde van de regeringspartij van president Evo Morales. De president ging in hongerstaking om het parlement te dwingen een nieuwe kieswet goed te keuren. Het is niet de eerste keer dat democratisch verkozenen op de vuist gaan. Op knack.be vindt u een fotodocument. www.knack.be/beelddossierLeo Neels, professor mediarecht aan de UA en K.U.Leuven over de voorstellen van de Vlaamse Vereniging van Journalisten. 'Een plechtige aaneenschakeling van zorgen en beloften, dat was de voorspelbare uitkomst van de pompeuze "staten-generaal van de media", georganiseerd op initiatief van de Vlaamse regering. Naast de onvermijdelijke algemeenheden die bij groots opgezette initiatieven horen, blijft voornamelijk de storende zwakheid bij van de stem van het journalistengild. Gilden zijn verdwenen beroepscorporaties; met de VVJ/AVBB, die tracht het debat te beheersen, loopt het journalistenberoep nu het gevaar met grote beslistheid bij die verdwenen corporatistische gezelschappen terecht te komen. (...) In die lijn past het de VVJ/AVBB om dringend overheidstussenkomst te vorderen, namelijk niets minder dan de wettelijk verplichte invoering van redactiestatuten, regeltjes en normen, syndicaal gemak en arbeidscomfort. (...) Dat is doorzichtig opportunisme, dat van aard is de verdere professionalisering, modernisering en verantwoordelijkheidszin van het journalistiek metier zelf te vertragen.' Christophe Callewaert en Han Soete van indymedia.be over perssteun. Uitgevers wensen ook in deze barre crisistijden geen extra subsidies. Journalistenverenigingen (VVJ en vakbonden) willen dat eventuele steun gekoppeld wordt aan voorwaarden. Wat iedereen schijnt te ontgaan, is dat de kranten niet eens zouden bestaan zonder de enkele honderden miljoenen euro's die de overheid hen nu al toestopt. (...) Waar blijft het grote publiek? Waar blijven de sociale bewegingen met een mening over de toekomst van onze media? Het wordt tijd dat ook zij stilaan de kater van de verzuilde media doorspoelen en op zoek gaan naar creatieve en innovatieve manieren om bij te dragen aan een pluralistischer, diverser en democratisch medialandschap. blogs.knack.be/vrijetribune Het politiek-correcte denken weegt als lood op het zenuwstelsel van de Vlaamse intelligentsia, die zich eindelijk eens zou moeten vermannen, de keel schrapen en nadrukkelijk stelling nemen tegen de feitelijke censuur die Koen Dillen en Filip Dewinter van het Vlaams Belang beschoren is, in de vorm van een weigering de door hen geschreven boeken te verkopen. blogs.knack.be/barnard Er ís geen censuur. (...) Wat ik mis in het discours van de petitionarissen is de wil om aan te knopen bij de emanciperende tendensen die in de (monotheïstische) godsdiensten schuilen. Omdat ze zich geroepen voelen de onbezoldigde ambassadeurs van Vlaams Belang te zijn, verraden ze dat ze daar geen moer om geven. Dat is een schandaal. Omdat ze niet weten wat ze met hun munitie moeten doen, schieten de petitionarissen ons vanaf Dewinters ros met scherp in de rug. blogs.knack.be/pietdemoor