Mogen de banken en andere openbare instellingen zomaar privégegevens doorgeven aan derden zonder de klanten daarover te raadplegen? (Greta Fransen, Bouwel)

WILLEM DEBEUCKELAERE: Nee. Bij elke handeling met persoonlijke gegevens moet worden aangegeven voor welke doeleinden ze zullen worden gebruikt. De info over een klant die een bank krijgt bij een betaling of andere bankverrichting, dient enkel om die verrichting effectief uit te voeren. Doorgeven aan derden mag dus niet. Wat wel vaak gebeurt, is dat banken de gegevens delen met hun dochter- of zustermaatschappijen, maar ook daarvoor heeft de klant eerst zijn uitdrukkelijke toestemming moeten geven.
...

WILLEM DEBEUCKELAERE: Nee. Bij elke handeling met persoonlijke gegevens moet worden aangegeven voor welke doeleinden ze zullen worden gebruikt. De info over een klant die een bank krijgt bij een betaling of andere bankverrichting, dient enkel om die verrichting effectief uit te voeren. Doorgeven aan derden mag dus niet. Wat wel vaak gebeurt, is dat banken de gegevens delen met hun dochter- of zustermaatschappijen, maar ook daarvoor heeft de klant eerst zijn uitdrukkelijke toestemming moeten geven. DEBEUCKELAERE: Dat is niet normaal. De algemene regel is dat we een klacht binnen de zestig dagen afhandelen. Ik denk dat we daar in driekwart van de gevallen in slagen. Soms verloopt het trager omdat een klacht niet voor ons bestemd is, maar bijvoorbeeld voor een ombudsman. Soms zijn we afhankelijk van derden, zoals grote banken of overheidsbedrijven, die niet geneigd zijn om te antwoorden op onze brieven wanneer ze in een lastig parket zitten. DEBEUCKELAERE: Het is als klant perfect mogelijk om aan een winkel te vragen geen gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Meestal gaan die daar ook vlot op in. Maar het is met dit soort direct marketing als met andere privacykwesties: sommige mensen nemen er geen aanstoot aan, anderen vinden het helemaal niet kunnen. DEBEUCKELAERE: Uw vraag is niet helemaal correct. Iedereen is vrij om in zijn eigen huis camera's op te hangen. Je mag het alleen niet in het geheim doen. Mensen die worden gefilmd, moeten op de hoogte gebracht worden. DEBEUCKELAERE: Het gaat uiteraard om een heel recente maatregel, maar ik denk dat u een punt heeft. In principe zouden patiënten of klanten bij de ondertekening van het formulier de hele uitleg moeten krijgen over wat precies de gevolgen zijn - bijvoorbeeld dat ze hun hele farmaceutische geschiedenis delen - maar vaak is daar in de rij in de apotheek of aan het loket van het ziekenhuis geen tijd voor. De vraag beperkt zich dan tot: 'Wilt u dit eens tekenen? Zo kunnen we uw gegevens doorsturen naar uw huisarts.' De overheid zal daarover inderdaad duidelijker moeten informeren. DEBEUCKELAERE: We moeten roeien met de riemen die we hebben. Tot nog toe konden we enkel registreren en zelf niet actief op zoek gaan naar schendingen van de privacy. Daar komt nu verandering in, maar veel zal afhangen of we daarvoor ook extra personeel krijgen. De voorbije jaren is de privacy enorm onder druk komen te staan, maar door de crisis hebben wij in die periode middelen moeten inleveren in plaats van bij te krijgen. Nu is het wel zo dat niet elk gebruik van persoonlijke gegevens een schending van de privacy is. Politie en justitie hebben bijvoorbeeld van de wetgever zeer verregaande bevoegdheden gekregen om te neuzen in onze persoonlijke gegevens. Sommige mensen kunnen dat betreuren, maar het gebeurt wel legaal. Volgende week: Sportjournalist en -columnist Hans Vandeweghe. Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets. Hannes Cattebeke