'Individualistischer', zo noemt Lieve Schodts van de dienst studieadvies van de KULeuven de jongeren van vandaag. 'Ze zijn vooral uit op een studie die hen later een job zal bezorgen die ze graag doen, die hen een persoonlijke bevrediging geeft. Geld komt zeker niet op de eerste plaats, maar ook het idealisme is er een beetje uit. Dat wil niet zeggen dat het egoïsten zijn die zich hier aandienen. De mensen zijn gewoon wat minder ambitieus in hun verwachtingen. Ze willen hun leven eventueel nog wel aan hun medemensen wijden, maar dan wel omdat ze daar ook...

'Individualistischer', zo noemt Lieve Schodts van de dienst studieadvies van de KULeuven de jongeren van vandaag. 'Ze zijn vooral uit op een studie die hen later een job zal bezorgen die ze graag doen, die hen een persoonlijke bevrediging geeft. Geld komt zeker niet op de eerste plaats, maar ook het idealisme is er een beetje uit. Dat wil niet zeggen dat het egoïsten zijn die zich hier aandienen. De mensen zijn gewoon wat minder ambitieus in hun verwachtingen. Ze willen hun leven eventueel nog wel aan hun medemensen wijden, maar dan wel omdat ze daar ook zelf voldoening in zouden vinden.' De eigenlijke studiekeuze wordt ook pas later gemaakt, of toch zo lang mogelijk uitgesteld. Walter Magez van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding: 'De huidige generatie jongeren verkeert in een luxepositie. Er wordt langer gestudeerd dan vroeger en men blijft langer thuis wonen. Bissen is doorgaans niet meer zo'n drama als vroeger. De economische situatie is nu eenmaal veel comfortabeler dan pakweg twintig jaar geleden. Dat merk je zowel aan de studenten als aan de ouders. Er wordt al eens een proefjaar toegelaten. Leerlingen die in september nog altijd niet weten wat ze willen doen, nemen snel iets voorlopigs en zien dan wel verder. Soms blijven ze dan wel in die richting hangen, maar even dikwijls heroriënteert men zich nog tijdens dat jaar.' Een gekke evolutie, want het aanbod aan informatie is nog nooit zo overvloedig geweest als nu. 'Waar het vooral om draait, is zelfkennis. Terwijl vroeger haast alle jongeren van zestien jaar al wisten wat ze later wilden worden, weten tegenwoordig velen dat zelfs na hun studie nog niet goed', aldus Magez. Welke keuze men uiteindelijk maakt, is namelijk veel minder bepalend geworden voor het beroep dat men zal uitoefenen. Rudy De Potter (UG): 'Een diploma is louter een toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Daarom kiezen de meeste jongeren nu in eerste instantie slechts op de korte termijn. En dan is interesse belangrijker dan toekomstvisie.' Magez: 'Jongeren beseffen goed dat de dingen in enkele jaren tijd kunnen veranderen, en houden daarom minder rekening met de huidige omstandigheden in bepaalde beroepssectoren.' Uit de cijfers blijkt wel dat er tijdens een hoogconjunctuur nog altijd voor zachtere richtingen zoals pedagogie gekozen wordt. De boutade dat men niet kiest voor economie als het goed gaat met de economie, staat nog altijd als een huis. Lieve Schodts merkt in dat verband op dat toekomstige studenten meer informeren naar latere bezoldiging en werkzekerheid dan de voorbije jaren: 'Ik zou het slechts een lichte kentering willen noemen, maar de nieuwkomers lijken dit jaar wat minder happig om voor een economisch minder aantrekkelijke studierichting te opteren. De berichten in de media over massale afdankingen komen hier alleszins weer vaker ter sprake.'G.M.