Paus Franciscus slaat de jaarlijkse fakkelprocessie aan het Colosseum gade. De Via Crucis leek wel...

Paus Franciscus slaat de jaarlijkse fakkelprocessie aan het Colosseum gade. De Via Crucis leek wel een voorafname op de zomer die hem te wachten stond. Tijdens een bezoek aan Ierland werd hij ervan beschuldigd het seksuele misbruik van hooggeplaatste geestelijken toegedekt te hebben. De paus ligt voor bepaalde 'verlichte' standpunten onder vuur bij de conservatieve vleugel binnen de kerk, die hem van ketterij beschuldigt. 2018 was veruit het moeilijkste jaar van Franciscus' pausschap.