Beter dan Vlaminov en andere even fantasierijke als resultaatonzekere werkgelegenheidsplannen zijn het paar toekomstgerichte maatregelen dat de Vlaamse regering de jongste weken bedacht. Ze liggen in de onderwijssector, maar het gaat wel degelijk om een werkgelegenheidsbeleid.
...

Beter dan Vlaminov en andere even fantasierijke als resultaatonzekere werkgelegenheidsplannen zijn het paar toekomstgerichte maatregelen dat de Vlaamse regering de jongste weken bedacht. Ze liggen in de onderwijssector, maar het gaat wel degelijk om een werkgelegenheidsbeleid. Zo heeft iedereen de mond vol over het informatietijdperk en de kennismaatschappij. Maar hoe bereidt het onderwijs de leerlingen daarop voor? De scholen hebben geen of slechts verouderde computers. De Vlaamse regering wil voor dit mankement in de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt geen verantwoordelijkheid dragen. Ze besliste dat tegen 2002, alle scholen één computer moeten hebben per tien leerlingen en zet daarvoor 2,6 miljard frank op de begroting. Op de begroting van wetenschaps- en technologiebeleid, nota bene, alsof het onderwijs zelf nog niet door heeft dat het computertijdperk al een hele tijd bezig is. Ook de naam van het programma, PC-Kadee, mist de sérieux die het initiatief verdient. Niettemin, volgend schooljaar krijgen de scholen voor al hun leerlingen uit de hoogste drie klassen 675 frank. Waarmee ze naar de computerwinkel kunnen snellen om hardware of software te kopen of, wat waarschijnlijk heel erg nodig was, hun leerkrachten op te leiden. Het schooljaar daarop volgen de secundaire scholen. Het over het gebrek aan een computerattitude in het onderwijs klagende bedrijfsleven kan nu wel bijspringen. De telecomoperatoren Belgacom en Telenet doen dat alvast en stellen de scholen in de mogelijkheid om doorlopend en zonder telefoonkosten op het Internet te surfen. Voorzitter Luc Van den Brande (CVP) van de regering roept de ondernemingen uit de computerbranche op als "peter" de scholen te steunen. En het Vlaams Economisch Verbond (VEV) kan werk maken van zijn al lang gekoesterd ideaal om afgedankte bedrijfscomputers naar de scholen te versassen. Permanente vorming voor iedereen en verhoging van de kennisweerbaarheid, is nog zo'n slogan die moeilijk opgevuld geraakt. Maar het betert. Het voorontwerp van decreet op het onderwijs sociale promotie van minister Luc Van den Bossche (SP) herwaardeert het "avondonderwijs". Wie het diploma secundair onderwijs misliep, kan dat voortaan in de avondscholen halen, eventueel in modules, bijeensprokkelen. Dat maakt een aantal mensen sterker op de arbeidsmarkt. Temeer daar, via opleidings- en beroepsprofielen, het onderwijsaanbod nauwer aansluiting zoekt op het bedrijfsleven. Het ontwerp moet nog de klippen kunnen nemen van het sociaal overleg en de lobbying van de onderwijskoepels. Dat is niet zonder risico, zoals blijkt uit de mislukking om het opleidingsaanbod van het onderwijs sociale promotie, van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen te coördineren. Het eigenbelang van de instellingen bleek daarvoor té groot. Guido Despiegelaere