Subsidies voor rijkelui? De oppositie is boos over de renteloze lening van 800.000 euro die ...

Subsidies voor rijkelui? De oppositie is boos over de renteloze lening van 800.000 euro die de Vlaamse regering aan de exclusieve zakenclub De Warande heeft gegeven. In ruil krijgen een zestigtal Vlaamse ministers, kabinetschefs en topambtenaren een lidmaatschap van De Warande. Volgens Borgerhoff is er niets aan de hand: topambtenaren en politici gebruiken De Warande om belangrijke gasten te ontvangen en om de Vlaamse aanwezigheid in Brussel te versterken.