Een les in hoogstaand vakmanschap, dat is wat Dirk Tieleman ons heeft gegeven in de eerste week van Ter Zake. Het ging over de zaak- Dutroux en Tieleman had de grote middelen ingezet : kardinaal Danneels in de studio ! De kijkers mochten vragen stellen en de telefoons hadden U raadt het roodgloeiend gestaan. De redactie had dan ook een strenge selectie doorgevoerd. Bij de tweede kijker begonnen wij al nattigheid te voelen. Tieleman leidde als volgt in : ?De volgende vraag komt van mevrouw Sterckx uit Lint. Zij wil weten of voor misdaden als deze vergiffenis mogelijk is. Zegt u het maar mevrouw Sterckx.?
...

Een les in hoogstaand vakmanschap, dat is wat Dirk Tieleman ons heeft gegeven in de eerste week van Ter Zake. Het ging over de zaak- Dutroux en Tieleman had de grote middelen ingezet : kardinaal Danneels in de studio ! De kijkers mochten vragen stellen en de telefoons hadden U raadt het roodgloeiend gestaan. De redactie had dan ook een strenge selectie doorgevoerd. Bij de tweede kijker begonnen wij al nattigheid te voelen. Tieleman leidde als volgt in : ?De volgende vraag komt van mevrouw Sterckx uit Lint. Zij wil weten of voor misdaden als deze vergiffenis mogelijk is. Zegt u het maar mevrouw Sterckx.?Er klonk heel even wat gekraak en toen mevrouw Sterckx : ?Goeie avond mijnheer Tielemans, goeie avond kardinaal. De vraag die ik zou willen stellen, is de volgende : is er voor misdaden als deze vergiffenis mogelijk ???Voilà,? pikte Tieleman tevreden in. ?Wat mevrouw Sterckx eigenlijk vraagt is of er voor misdaden als deze vergiffenis mogelijk is.? De kardinaal zat meteen in de hoek, en zou daar gedurende de rest van het programma niet meer uitkomen. Na een half uurtje zorgvuldig geselecteerde vragen bleek zonneklaar dat Rome misschien niet rechtstreeks verantwoordelijk was voor de gruwel van Dutroux, maar dat diens misdaden in elk geval wel het volstrekt nutteloze van de kerk en de door haar verkondigde leer aantoonden. VOORALEER HET ZO VER WAS kreeg Danneels een container vol theologische en metafysische verwijten in zijn maag gesplitst, waarbij vergeleken de stellingen van de Albigenzen en de Jansenisten als uitingen van Rooms-gezindheid mochten worden beschouwd. ?We hebben een kijkster uit Kortenberg aan de lijn,? kondigde Tieleman met een monkellachje aan. ?Dat is een mevrouw... ik kijk even op mijn monitor, een mevrouw Zin-zen als ik het goed lees. En die heeft een vraag over het nut van bidden. Doe maar Kris.?Een vertrouwde stem, die wij niet onmiddellijk konden thuis brengen, wenste te weten waartoe bidden dient, als de gezamenlijke devotie van heel het land blijkbaar nog niet volstond om dit hemeltergende onrecht en ongeluk te voorkomen. Daar had de kardinaal ook niet in één twee drie een antwoord op klaar. Hierna volgde een lange rij neven en nichten van Tieleman, buren, kennissen, zijn yoga-meester en een paar moeilijk verstaanbare leden van de Siberian Motor Club waarvan Tieleman stichter-voorzitter is. Allen stelden ze het aartsbisdom Mechelen, op zijn minst indirect, verantwoordelijk voor wat gebeurd was. Aangezien de voorraad vrienden van Tieleman niet bepaald oneindig is, was het algauw de beurt aan een zekere meneer Taeleman. Wij zagen hoe Tieleman zich van de camera wegdraaide, met de rechterhand voor de mond. Vervolgens hoorden wij een vervormde stem van de kerkleider eisen dat hij zich publiekelijk zou verontschuldigen voor de vele trauma's die pedofiele pastoors en college-priesters bij onschuldige kinderen hebben veroorzaakt. ?Tja,? pikte Tieleman in, terwijl hij vergat om zijn hand voor zijn mond weg te halen en opnieuw gewoon te praten, ?als er één georganiseerde bende pedofielen bestaat, dan is het wel de clerus. Wat hebt u te antwoorden op de pertinente vraag van meneer Toeleman ?? Danneels vroeg vergiffenis voor de fouten van zijn ondergeschikten en riep iedereen die klachten had op hem te contacteren. Tieleman had iets meer tegenstand verwacht en leek even uit zijn lood geslagen, maar hij herpakte zich snel : ?We luisteren naar mijnheer Goossens uit Itegem.? Er kwam nu een meneer die zich beklaagde over de hypocrisie van de media en meer bepaald van de nieuwe leiding van de BRTN, omdat in Journaal en Ter Zake de zwijnenstreken van de bende-Dutroux werden veroordeeld, terwijl een half uur later op hetzelfde net een pornofilm stond geprogrammeerd. De kardinaal zwakte een en ander af. ?Deze kijker heeft het waarschijnlijk over Shadow of Obsession, die straks om kwart over elf wordt uitgezonden na een vooruitblik op de Champions League voetbal. Een pornofilm zou ik dat niet willen noemen.?Indien hij hoopte hiermee bij Tieleman op een goed blaadje te komen, kwam hij van een kale reis thuis : ?Ha, gij noemt dat geen pornofilm. Nu zijn we er zie. Ik lees de korte inhoud : twee jaar lang werd de mooie docente Rebecca Kendall geterroriseerd door Benjamin Nash, een gestoorde student die op een dag, terwijl de lerares in een piepklein shortje en een weinig verhullend T-shirt aan het joggen is in het park, toeslaat. En dat vindt gij een normaal scenario ? Wel, ik vind dat geen normaal scenario. Zowaar ik Dirk Tieleman heet : deze film wordt niet uitgezonden. Ik zal dat persoonlijk verhinderen. Als de BRTN zich blijft baseren op Censydiam, kunnen we al na Plons de Kikker beginnen met de eerste seksfilm van de avond. Ik steun Louis Tobback, die zegt dat hij geen Vlaamse zender meer kan opzetten of het sperma loopt uit zijn televisie. Een gevolg van de permissiviteit van de achtenzestigers. Alles kan, niets mag verboden worden. De misdaad is niet de schuld van de misdadigers maar van de maatschappij. Dat moet gedaan zijn, zeg ik. Zijt gij voor of tegen censuur op de seksshops ???Tegen,? riep de kardinaal die zo van slag was dat hij even later zelfs niet meer kon antwoorden toen Tieleman hem vroeg hoeveel goddelijke personen er zijn. Dat was kort voor hij met de Larousse médical in aanslag de onbevlekte ontvangenis van Maria en de genezing van de lamme begon af te strijden. Toen de laatste kijkersvraag werd aangekondigd, kon Danneels een zucht van opluchting niet onderdrukken, maar ook dat was een verkeerde beoordeling want Tieleman had de bouquet voor het slot gehouden. ?We zullen eens luisteren,? beet hij de kardinaal toe, ?wat moeder Hermans ons te vragen heeft.? Danneels sloeg groen uit toen hij het hoorde : ?Goedenavond monseigneur. Zou de kerk er niet beter aan doen om eindelijk te erkennen dat geestelijke macht geen zin heeft, aangezien Allah het hoofd is van de staat, en de koran de grondwet voor het volk. Er zijn dus helemaal geen causae secundae nodig. De kerkelijkehiërarchie is een uiting van hoogmoed en de placenta van de paus zijn een belediging voor Allah. Dit was moeder Hermans voor de BRTN in een telefooncel aan het Meiserplein.?Dirk Tieleman zat misprijzend met het hoofd te schudden : ?De PLACITA van de paus, mevrouw Hermans. Niet placenta. Ge moet lezen wat er staat. Dat zeggen wij hier elke dag honderd keer tegen uw Katelijne. Allez bon, bedankt voor de vraag. Wel, mijnheer Danneels ?? Tot verbazing van Tieleman was de kardinaal weggelopen. Koen Meulenaere