De doodsteek voor deze regering stond begin april in Knack. Het MAS! Het beruchte onderzoeksbureau uit Leuven hield in opdracht van dit blad een opiniepeiling, waaruit bleek dat de mensen tevreden zijn over de regering, en dat Guy Verhofstadt de populairste politicus is.
...

De doodsteek voor deze regering stond begin april in Knack. Het MAS! Het beruchte onderzoeksbureau uit Leuven hield in opdracht van dit blad een opiniepeiling, waaruit bleek dat de mensen tevreden zijn over de regering, en dat Guy Verhofstadt de populairste politicus is.U kent Marketing Analysis & Synthesis, en zijn directeur Dirk De Martelaere. Door onze chef-wetenschappen ooit geniaal genoemd, omdat hij op een heel andere manier met cijfers omspringt dan zijn collega's. Dat levert vaak verrassende resultaten op. Zo becijferde het MAS vorig jaar dat het Vlaams Blok op 13 juni 20 procent van de stemmen zou behalen, en de SP 13. Deze verbluffende conclusie stoelde op een ingenieuze en onder octrooi gestelde formule: neem het verschil tussen kiesintentie en kiesgedrag bij de vorige verkiezing, en tel dat op of trek het af van de huidige kiesintentie. Dat die voorspelling op 13 juni van geen kanten klopte, was niet de schuld van het MAS maar van de kiezer, die had gestemd zoals hij altijd van plan was geweest. Zo kan je natuurlijk geen enquête meer houden. Het heeft De Martelaere tot voorzichtigheid aangespoord. Getuige deze hilarische zin, die wij uit de begeleidende tekst van zijn recentste onderzoek halen: 'Het MAS peilde wel naar het stemgedrag, maar omdat van de 750 respondenten 181 niet wensten te antwoorden en 55 anderen zich beperkten tot geen idee, mogen de resultaten eigenlijk niet geëxtrapoleerd worden tot het hele Vlaamse kiezerspubliek.' Wat dacht u daarvan? Vooral dat woordje 'eigenlijk' intrigeert ons. Het doet vermoeden dat De Martelaere het toch geprobeerd heeft. Op de interessantste vraag, op wie zal u stemmen, geven dus 236 van de 750 respondenten geen antwoord. Blijven over: 514 mensen. Dat zouden wij eerlijk gezegd ook niet durven extrapoleren tot het hele Vlaamse kiezerspubliek. Wij zouden zeggen: ondervraag vijftienhonderd mensen. Dat lijkt ons een absoluut minimum voor een populatie van een miljoen of vier. Maar wij hebben sociologisch onderzoek gevolgd bij Karel Dobbelaere, en die is later anglicaan geworden. In zijn richtlijnen hebben wij dan ook niet te veel vertrouwen meer.Eén ding weten we zeker: als het MAS beweert dat de bevolking tevreden is over de regering, dan zouden wij, Verhofstadt zijnde, crisisberaad houden. In een beschaafd land was van Verhofstadt als premier trouwens geen sprake meer. Na wat in de vorige Knack te lezen viel, zou zijn ontslag niet meer dan een formaliteit mogen zijn. Wij hebben het dan niet eens over het interview met professor De Ruyver, de pas benoemde veiligheidsadviseur van de premier, die al na één week in functie openlijk verklaart dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken knoeiers zijn. Het werd iets omfloerster geformuleerd, maar het kwam in elk geval daarop neer. De professor heeft het geweer alweer van schouder veranderd. Hij laat zijn oude maat Verwilghen definitief vallen, en kiest opnieuw de zijde van onze chef-justitie. Wat op zich verstandig is. Na elke vraag van De Moor begint het antwoord van De Ruyver met: inderdaad, juist, correct, zeker mijnheer, u hebt gelijk. De Moor heeft dat graag, een beetje vleierij. Het stemt hem onbewust milder, en daarvan profiteerde de professor. Want wij hadden vooraf een paar venijnige vragen ingeblazen over waarom het trotse Hellas Gent van Carlos Sierens, onder het bewind van Brice De Ruyver en Ivan De Vadder prompt uit eerste klasse is getuimeld. Niets over gelezen. Enfin, het interview was zo al sterk genoeg. Als Verhofstadt een beetje logisch wil blijven, kiest hij: De Ruyver eruit, of Verwilghen eruit. Of de intrigant die De Ruyver heeft binnengehaald om Verwilghen een mes in de rug te steken. Met andere woorden: hijzelf.Maar, daarover hebben we het dus niet. Wel over het artikel van een zekere RVC, ook in Knack van vorige week. Daarin staat letterlijk dat Verhofstadt bij de vorming van zijn regering procureur Dejemeppe bij zich heeft ontboden, om te informeren of het Brusselse gerecht nog zinnens was Frank Vandenbroucke te vervolgen wegens schriftvervalsing. Anders kon die geen minister worden, en dan wou de SP niet meedoen. Daarvoor zijn toch geen woorden meer, of wel? De premier die met een procureur des Konings gaat konkelfoezen over een lopend gerechtelijk dossier! En uitgerekend met Dejemeppe, die door Verhofstadts minister van Justitie onbekwaam werd genoemd, en tegen wie de regering een tuchtprocedure zou moeten voeren wegens zijn falen in de zaak Loubna Benaïssa. Dat tuchtdossier is op de lange baan geschoven, merkt RVC fijntjes op. Of dat de beloning is voor het niet vervolgen van Brouckske, vernemen we niet. En wat lezen we verder? Dat mijnheerke Louis van Etienne Mangé veel meer heeft gekregen dan de twee miljoen, die hij in de boeken van de SP-Leuven heeft geschreven. Alleen al het boeken van dat geld als opbrengst van steunkaarten, wettigt een onderzoek naar schriftvervalsing. Maar net als bij Brouckske, had Cassatie geen zin. Het zijn nu vier gewezen bedienden van de SP, die correctioneel mogen opdraaien voor handelingen waarvoor de grote heren hun handen laffelijk in onschuld wassen. De advocaten van die vier, zo geeft RVC een subtiele hint, moeten bijkomende ondervragingen eisen van de volgende personen: Vandenbroucke Frank, Van den Bossche Luc, Colla Marcel, en Tobback Louis. Mits deskundig gebruik van een sterke lamp en elektroden op de geslachtsorganen, zal snel blijken wie op de hoogte was van de gift van Agusta/Dassault, en wie er zijn kas of zakken mee gevuld heeft. Vergeet niet dat er nog steeds 60 miljoen spoorloos is. De Simple d'Anvers zal niet te veel witte T-shirtjes meer moeten kopen. Zijn partij is niet alleen failliet, ze staat bovendien voor een interne slachting.Wij hebben onze chef-Wetstraat gevraagd wie die RVC is. 'Een goed geïnformeerde insider met een scherpe geest en een vlotte pen', luidde het antwoord. Daarmee weten we nog niets natuurlijk. Koen Meulenaere