De Coburgs hebben altijd met een grote vanzelfsprekendheid over België geregeerd. Geen schandalen, geen geheimen, geen echtscheidingen, geen verhitte artikels in de kranten. Kortom: wat het Verenigd Koninkrijk, Monaco, Nederland en Nepal met hun prinsen en prinsessen meemaken, is ons - goddank - allemaal bespaard gebleven.
...

De Coburgs hebben altijd met een grote vanzelfsprekendheid over België geregeerd. Geen schandalen, geen geheimen, geen echtscheidingen, geen verhitte artikels in de kranten. Kortom: wat het Verenigd Koninkrijk, Monaco, Nederland en Nepal met hun prinsen en prinsessen meemaken, is ons - goddank - allemaal bespaard gebleven. Als enige kritiek kan worden geuit, dan is het dat de leden van ons vorstenhuis een wereldvreemde, zelfs wat simpele indruk maken. Dat moet echter worden toegeschreven aan hun onvervalste kwaliteiten, waar een gewone sterveling niet bij kan. Want een dergelijke kritiek kan zonder meer worden ontkracht. Ons vorstenhuis heeft altijd dicht bij het volk gestaan. Onze huidige vorst, zelf een afstammeling van een Duitse immigrant en een Zweedse moeder, huwde een adellijk meisje, maar haar familie van moederskant heette gewoon Mosselman. De familie was zo arm dat ze een deel van haar huis verhuurde om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dochter Astrid trouwde weliswaar met een Habsburgse aartshertog, maar de man werkt gewoon bij een bank, betaalt belastingen en wacht elke maand - zoals alle vaders van kroostrijke gezinnen - met smart op de kinderbijslag. Een kwestie van het in de kleren houden van de vier prinsjes en prinsessen. Uit pure schaamte werd de dotatie van de prinses dan ook opgetrokken. Onze kroonprins deed het nog beter: een huwelijk met een braaf katholiek meisje uit een oude Vlaamse familie, die zich had ontfermd over een Poolse migrante. Trouwen met buitenlanders die niet bepaald rijk zijn, is een loffelijke traditie in het Belgische vorstenhuis. Onze vorst deed het, koning Boudewijn deed het. Het echte multiculturele België woont in Laken. Tom Lanoye - stadsdichter van Antwerpen en winnaar van de Gouden Uil van dit jaar - heeft daar in zijn essay Que crève le chien al in 1990 uitvoerig op gewezen. Het is dus geen wonder dat Laurent, 'onze geliefde zoon' en degene die altijd het dichtst bij het volk stond en staat, deze traditie tot haar prachtigste consequentie heeft doorgetrokken. Hij zal op 12 april in het huwelijk treden met Claire Coombs, dochter van een Belgische (Nicole Mertens) en een Brit (Nicolas Coombs). Dat verheugt ons allen zeer, zoals premier Guy Verhofstadt in ons aller naam meedeelde. Daarom trouwens dat álle kranten en tijdschriften grote aandacht besteden aan dit meisje 'met het gezicht van Céline Dion en het kapsel van koningin Fabiola', dat de zware last op zich laadt lid te worden van de eerste familie van dit land. Wie is deze Claire Coombs? Ze is geboren op 18 januari 1974 in Bath, een van de mooiste en meest onnatuurlijke steden in Zuidwest-Engeland. Ze heeft een oudere zus (Joanna) en een jongere broer (Matthew). Toen Claire drie was, kwam de familie naar België en ging wonen in Dion-le-Val vlakbij Waver. Een eenvoudig, kerks en discreet gezin. Ouders die zo eenvoudig zijn dat ze geen enkele interesse hebben voor een adellijke titel, die hen nochtans toekomt als ouders van de bruid, ware het niet dat Britten hier geen titel kunnen krijgen. Moeder houdt zich bezig met de parochie en vrijwilligerswerk. Vader is directeur van het familiebedrijf Nico NV. De firma vervoert niet alleen elke dag 'miljoenen elastieken naar klanten in de kantoor-, supermarkten-, industrie- en tuinbouwsectoren' maar 'haar best getrainde ploeg staat klaar om U raadpleging over alle aspecten van elastieken te geven'. Wie beweert dat de familie Coombs geen Nederlands kent? Kamervoorzitter Herman De Croo heeft zich daar ook al over opgewonden. Hij verklaarde op de hem eigen spontane wijze aan Gazet van Antwerpen dat het waar is 'dat deze jongedame verder inspanningen moet doen om Nederlands te leren'. En dat zal ze ook, want 'de koning, kroonprins Filip en prins Laurent praten perfect Nederlands'. De Croo kan het weten, want Laurent kwam hem zelfs raadplegen over zijn voorgenomen huwelijk. VLD'er De Croo, die dit land als geen ander kent, raadde hem aan in de kerk te trouwen. Claire beseft goed dat ze Nederlands moet leren. Ze is van goede wil, want ze loopt stage bij een landmeterkantoor in Antwerpen. Uiteraard daar waar prins Laurent in het Pius X-college Nederlands heeft geleerd. Trouwens, elke rechtgeaarde Vlaming weet dat Antwerps hét standaard-Nederlands van dit land is. Claire Coombs is dus landmeter. Volgens haar baas is ze een fantastische kracht, dapper, karaktervol, enfin, vrijwel volmaakt. Maar uit haar officiële biografie komt een gewoon Belgisch meisje naar voren. Ze was lid van de scouts van Profondsart, die zich op hun website 'Fournisseurs de la Cour' noemen. Ze zong in een jeugdkoor en ze ging braaf naar school. Ze beëindigde haar middelbare school met een jaar achterstand (perfect volgens de statistieken) en liet geen verpletterende indruk na in het Institut de la Providence in Waver. Wie tussen de regels leest, weet dat ze slecht was in zowat alle vakken. Trouwens, haar hele familie lijkt niet meteen sterk academisch gericht: de officiële biografieën melden dat haar vader op zijn achttiende naar Canada uitweek, maar zich opwerkte. Haar moeder was secretaresse. Haar zus zocht het geluk in een balletopleiding en haar broer studeerde - zoals duizenden jongeren - marketing. Claire zelf probeerde architect te worden, maakte haar studies niet af en ging werken als landmeter. In 1999 haalde ze haar diploma en als we de kranten mogen geloven, kende ze toen prins Laurent al. Ze leerden elkaar kennen toen ze samen de vaat deden. Kan het mooier? Zij viel voor hem omdat hij 'woelig' was. De Vlaamse kranten maakten daar 'gevoelig' van, maar woelig is een uitstekend Nederlands woord: spontaan, druk, gedurfd, de perfecte omschrijving van prins Laurent. De prins op zijn beurt viel voor haar eerlijkheid en spontaniteit. Hij moet gecharmeerd zijn geweest door het frêle meisje dat haar eigen brood moet verdienen en nog bij haar ouders thuis woont. Ouders die in een mooi witgeverfd huis wonen en een hond hebben: Rostand. Kwatongen die beweren dat Laurent de auteur van Cyrano de Bergerac niet kent, doen alsof cultuur in het koninklijk paleis totaal afwezig is. Onzin! Liet koningin Paola haar plafonds niet volkleven met kevers? Kunst waar de gewone man bij kan. Daarom: met grote vreugde kijken we allemaal uit naar het huwelijk van prins Laurent. We betalen graag de enkele miljoenen die dat feest gaat kosten. Al was het maar uit deernis voor dit tengere meisje, dat haar burgerlijk en anoniem leventje moet ruilen en voortdurend door de camera's en de boekskes zal worden achtervolgd. Die zullen ons wel voort op de hoogte houden van alle perikelen van het jonge koppel. Prins Laurent en Claire, prinses van België, worden vanaf 12 april publiek bezit. Ze krijgen daarvoor zo'n 30.000 oude franken per dag. En de liefde van alle Belgen. Misjoe VerleyenUit haar biografie komt een gewoon meisje naar voren.