De bisschop wil een onafhankelijke bemiddelaar in het debat over de eindtermen. 'Anders zijn we ver...

De bisschop wil een onafhankelijke bemiddelaar in het debat over de eindtermen. 'Anders zijn we vertrokken voor een conflict van jaren', zegt Bonny, die ook bestuursvoorzitter is van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zijn koepel stapt naar het Grondwettelijk Hof om de plannen te laten vernietigen. 'De minister en het parlement lieten ons geen keuze', vertelt de bisschop in De Standaard. Bonny wil een niet-politieke bemiddelaar. De vergaderingen mogen ook niet plaatsvinden op een kabinet.