Ook al loopt er een gerechtelijk onderzoek wegens belangenvermenging tegen Milquet (CD...

Ook al loopt er een gerechtelijk onderzoek wegens belangenvermenging tegen Milquet (CDH), ze is toch aangesteld tot speciaal adviseur van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Milquet moet Juncker advies geven over hoe slachtoffers van misdaden sneller vergoed kunnen worden. Het Brussels Parlementslid zal haar werk voor de EU onbezoldigd doen. Of ze kan aanblijven als ze veroordeeld wordt, is onduidelijk.