In ?Vakantie is een werkwoord? (Knack nr. 26) betreffende studentenwerk wordt een aantal zaken (RSZ, kindergeld, netto-bruto) behoorlijk door elkaar gehaald. Vandaar deze rechtzetting.
...

In ?Vakantie is een werkwoord? (Knack nr. 26) betreffende studentenwerk wordt een aantal zaken (RSZ, kindergeld, netto-bruto) behoorlijk door elkaar gehaald. Vandaar deze rechtzetting. A. De RSZ-reglementering. Als je als jobstudent niet langer dan één maand (30 of 31 kalenderdagen) werkt tijdens de zomermaanden (juli, augustus en september) geniet je een RSZ-vrijstelling. Dat kan bij één of meerdere werkgevers zijn. Hierdoor zijn jobstudenten een stuk goedkoper dan een normale werkracht en vinden studenten zo makkelijk een job voor een maand in de zomer. Als jobstudent mag je wel degelijk langer dan één maand werken, maar meestal zal dat niet zo simpel zijn. Als je langer dan één maand werkt, moet er sociale zekerheid (RSZ) op je loon betaald worden, door zowel jobstudent als werkgever, waardoor je op slag ongeveer dertig procent duurder wordt dan andere jobstudenten, die nog niet gewerkt hebben. De keuze is dan vlug gemaakt. Men neemt een goedkopere, andere student die nog niet gewerkt heeft. B. Bedragen om ten laste te blijven. Als je thuis inwoont, ben je niet meer fiscaal ten laste van zodra je netto-belastbaar inkomen hoger is dan 72.000 frank netto (dit is 90.000 frank bruto). Dit inkomen bedraagt 108.000 frank voor een jobstudent ten laste van een alleenstaande ouder, maar alimentatie wordt hier ook als inkomen beschouwd. Deze groep moet dus extra opletten, want hier gebeuren veel onaangename verrassingen ! Ga je immers boven deze bedragen, dan verliezen de ouders in kwestie de belastingvermindering die zij genieten. In bepaalde gevallen kunnen zij zelfs meer verliezen dan de jobstudent verdient. C. Kinderbijslag. Tijdens de zomermaanden en kerst- en paasvakantie kan je als jobstudent onmogelijk het kindergeld verliezen, ongeacht hoeveel uur je werkt, de aard van het contract of hoeveel je verdient. Als jongere zal je pas het recht op kinderbijslag verliezen wanneer je aan de volgende drie voorwaarden samen voldoet : (1) Je werkt tijdens het schooljaar (oktober tot en met juni) met (2) een contract dat geen studentencontract is (maar bijvoorbeeld als zelfstandige). (3) En je werkt méér dan 79 uur per maand. Er is een belangrijke aanvulling : wie kinderbijslag verliest in de maand voor de vakantie, verliest ook kindergeld voor de volgende vakantiemaanden. Bijvoorbeeld : wie in juni geen kinderbijslag ontvangt omdat er voltijds is gewerkt met een contract van bepaalde duur of als zelfstandige zal ook kinderbijslag verliezen voor de vakantiemaanden juli, augustus en voor studenten hoger onderwijs eventueel ook de maand september. De verdienste speelt hier geen enkele rol. Kinderbijslag hangt af van de aard van het contract, de arbeidsduur per maand en de periode van het jaar. W. Salée, MJA, R. De Jaegher, VZW Jobwerking, Oostende.