Tien jaar geleden waren ze met zo'n 150.000. Een tweetal jaar terug waren het er al drie keer zoveel. Studenten hebben de smaak van een centje bij te verdienen wel te pakken. Intussen blijven de jobdiensten waarschuwen: nog te veel werkgevers leven de wettelijke voorschriften voor studentenjobs niet na, en dat is vooral schadelijk voor de studenten. 'De klachten blijven identiek', zegt Maarten Brys, coördinator van de vzw Jobwerking, die de belangen verdedigt van de jobstudenten en als vereniging verbonden is met het ACV. 'Het leeuwendeel betreft nog steeds de arbeidscontracten. Vaak is er geen contract of krijgt de student een blanco of slecht ingevuld arbeidscontract. Als gevolg daarvan heeft hij problemen met d...

Tien jaar geleden waren ze met zo'n 150.000. Een tweetal jaar terug waren het er al drie keer zoveel. Studenten hebben de smaak van een centje bij te verdienen wel te pakken. Intussen blijven de jobdiensten waarschuwen: nog te veel werkgevers leven de wettelijke voorschriften voor studentenjobs niet na, en dat is vooral schadelijk voor de studenten. 'De klachten blijven identiek', zegt Maarten Brys, coördinator van de vzw Jobwerking, die de belangen verdedigt van de jobstudenten en als vereniging verbonden is met het ACV. 'Het leeuwendeel betreft nog steeds de arbeidscontracten. Vaak is er geen contract of krijgt de student een blanco of slecht ingevuld arbeidscontract. Als gevolg daarvan heeft hij problemen met de uitbetaling of wordt een deel van zijn gepresteerde overuren gewoon niet betaald.' Studenten hebben recht op een specifieke arbeidsovereenkomst voor studenten, die vergeleken met een gewoon contract enkele voordelen telt. Zo moet het contract in principe binnen de zeven dagen na de tewerkstelling door de werkgever naar de sociale inspectie worden doorgestuurd. Die kan nagaan of de werkgever voldoende betaalt (een student heeft recht op hetzelfde loon als een werknemer in dezelfde functie en met dezelfde classificatie tenzij hij minderjarig is). Het studentencontract heeft bovendien een veel kortere opzeggingstermijn. Ook een contract van bepaalde duur kan door een student worden opgezegd. 'De voorwaarde is uiteraard dat ze een dergelijk contract in handen hebben', zegt Jan Kuypers, hoofd van de jobdienst van de VUB. 'Vaak wordt gezegd dat het enkel kan tijdens de vakantieperiode, omdat de werkgever er alleen in die periode zelf voordeel bij heeft. Voor studenten die dan slechts één maand werken, hoeft er namelijk geen sociale zekerheid van 13,07 procent te worden betaald. Toch zijn ook tijdens het academiejaar arbeidsovereenkomsten voor studenten toegelaten.' Veel studenten vragen zich af hoeveel ze mogen verdienen zonder dat ze hun kinderbijslag kwijtspelen, zegt Kuypers, maar dat is een foute vraag. 'Of je al dan niet je kinderbijslag verliest, heeft - tenzij je afgestudeerd bent - niets te maken met de som die je verdient, maar wel met het aantal uur dat je werkt per maand. En dat alleen buiten de vakantieperiodes.' Wie tijdens het academiejaar werkt, maar op basis van een studentencontract, krijgt zijn kinderbijslag ook doorbetaald. Ook zonder studentencontract, maar dan mag je niet meer werken dan 79 uur per maand. Studenten die werken, blijven fiscaal ten laste van hun ouders wanneer ze tussen januari en december 2001 een inkomen verwerven van minder dan 79.066 frank (1960 euro) netto belastbaar (98.832 frank of 2450 euro bruto belastbaar). Voor kinderen van alleenstaanden is dat meer: maximaal 118.599 frank (2940 euro) netto belastbaar (148.248 frank of 3675 euro bruto belastbaar). Studenten die alleen gaan wonen, moeten zelf belastingen betalen vanaf een inkomen van 215.818 frank 5350 euro netto belastbaar (259.161 frank of 6424 euro bruto belastbaar). Let wel: alimentatiegeld moet telkens voor 80 procent als inkomen worden meegerekend. Sommige studenten wordt een job aangeboden als zelfstandige. 'Dat raad ik meestal af', zegt Jan Kuypers. Zelfstandigen moeten bijdragen betalen voor hun sociaal statuut en moeten vrij hoge kwartaalbijdragen neertellen aan een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Soms worden studenten vrijgesteld of betalen ze minder hoge bedragen. Studenten jonger dan 25 en die recht hebben op kinderbijslag, betalen in principe geen bijdragen wanneer ze minder verdienen dan 35.740 frank (886 euro) per jaar. Sowieso is het aangewezen advies te vragen bij een sociale verzekeringskas. En zelfstandige arbeid als student te voorkomen.Ingrid Van Daele