GEEN STAATSHERVORMING

* Op 15 januari gaat in de senaat het Octopusoverleg van start. Die werkgroep moet een nieuwe staatshervorming in de steigers zetten.
...

* Op 15 januari gaat in de senaat het Octopusoverleg van start. Die werkgroep moet een nieuwe staatshervorming in de steigers zetten. * De Waalse minister-president Rudy Demotte (PS) en zijn Brusselse ambtsgenoot Charles Picqué (PS) pleiten voor een federatie Wallonië-Brussel. * De Vlaamse partijen keuren in de nacht van 8 op 9 mei de CD&V-motie goed om de wetsvoorstellen rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde op de agenda te zetten. De Franstalige partijen stemmen tegen, dienen een reeks amendementen in en vragen het advies van de Raad van State. De vier fractieleiders van de Franse Gemeenschapscommissie Cocof dienen een motie voor een belangenconflict in.De staatshervorming zit eens te meer muurvast. Het is wachten tot september, wanneer de Franstalige partijen instemmen met het voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters om een communautaire dialoog op te starten. * Aangezien een verregaande staatshervorming niet meer voor dit jaar zal zijn, voelt de Vlaamse regering zich niet langer gebonden om de daaraan gekoppelde 400 miljoen euro voor de federale overheidskas aan de kant te zetten. Ze zal het geld gebruiken voor een jobkorting en voor een economisch overnamefonds. *De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelt de vijf leden van een netwerk dat islamitische strijders naar Irak stuurde tot gevangenisstraffen van 28 maanden tot 10 jaar. De leider, Bilal Soughir, krijgt tien jaar. De beklaagden stonden onder meer terecht voor hun rol bij het sturen van Muriel Degauque, de eerste westerse vrouw die zich opblies in Irak. Het Brusselse hof van beroep mildert de straffen uit eerste aanleg later aanzienlijk. Zo moet Soughir maar vijf jaar meer in de cel. POLITIEDODERS GEVAT * De politie pakt in Charleroi de daders op van de schietpartij in Beersel in december 2007 waarbij agente Kitty Van Nieuwenhuysen het leven liet. De drie zijn geen onbekenden voor het gerecht en liepen al diverse veroordelingen op. Onmiddellijk na de feiten waren ze het land uitgevlucht. * Een van de drie daders komt op 13 december door een procedureblunder vrij. Een aangeslagen minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) komt tussenbeide en laat de dader onmiddellijk vastzetten voor een ander misdrijf dat hij had begaan. * Het Hof van Cassatie verbreekt op 24 juni de vrijspraken van de verdachten in het DHKP-C-proces. Het hele dossier moet door het Brusselse hof van beroep opnieuw beoordeeld worden. Het hof van beroep van Antwerpen had eerder de zeven leden van de Turkse groepering vrijgesproken van het vormen van een criminele organisatie en terroristische groepering. Drie verdachten, onder wie de voortvluchtige Fehriye Erdal, waren wel schuldig bevonden wegens inbreuken op de wapenwet. * Toekomstig premier Yves Leterme (CD&V) wordt op Valentijnsdag opgenomen in het UZ Leuven na een slokdarmbloeding. Zijn partijgenoot en minister van Justitie Jo Vandeurzen neemt tijdelijk de begrotingstaken over van Leterme. CD&V-voorzitter Etienne Schouppe neemt voorlopig de communautaire aangelegenheden voor zijn rekening. Leterme verblijft meer dan tweeënhalve week in het ziekenhuis. Kort daarna geeft interim-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) de fakkel door aan de CD&V'er. * Het Marokkaanse gerecht pakt 32 mannen op en heeft naar eigen zeggen een actieve terreurcel opgerold die aanslagen wou plegen in Marokko. De leider is een man met een dubbele nationaliteit die al jaren in België woont en informant was van de Belgische Staatsveiligheid: Abdelkader Belliraj. Hij zou tijdens ondervragingen zes moorden bekend hebben die hij in België pleegde tussen 1986 en 1989. In 2005 zou hij als informant geholpen hebben om een aanslag in het Verenigd Koninkrijk te verijdelen. * Het Marokkaanse persagentschap Maghreb Arabe Presse maakt bekend dat de Marokkaanse politie een ander terroristisch netwerk heeft opgerold dat aanslagen wou plegen in Marokko en België. Het Belgische gerecht was nauwelijks ingelicht, en dat leidt tot spanningen tussen beide landen. * Belliraj staat in eigen land terecht voor zijn vermeende complot tegen de Marokkaanse staat. Het Belgische federale parket doet twaalf huiszoekingen in Brussel, Nijvel, Aarlen en Tongeren. Elf personen worden opgepakt omdat ze Belliraj zouden hebben geholpen bij zijn complot. * Het kernkabinet van de federale regering bereikt pas in maart een akkoord over de begroting 2008. De verdeling van ministerportefeuilles gaat sneller.De koning benoemt Yves Leterme (CD&V) tot premier. De regering telt voorts 14 ministers en 7 staatssecretarissen. * Op 19 april moet staatssecretaris voor Armoedebestrijding Frédéric Laloux (PS) al ontslag nemen. Hij komt in opspraak nadat hij in een interview beweerde dat hij dakloos was en kantoor hield in zijn auto. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar tankkaartfraude uit zijn periode als schepen in Namen. * De N-VA kondigt in het voorjaar aan niet in de regering onder leiding van Yves Leterme van kartelpartner CD&V te stappen. Het bereikte akkoord over een tweede pakket in de staatshervorming is voor de partij te vaag. * Vlaams minister van Media, Toerisme en Buitenlandse Zaken Geert Bourgeois (N-VA) neemt op 22 september ontslag. Zijn positie was onhoudbaar geworden na het afhaken van de N-VA voor de communautaire onderhandelingen. Het kartel CD&V/N-VA is voorbij. Op lokaal vlak blijft de mogelijkheid bestaan om de kartels te behouden. * De naamsverandering van Spirit naar VlaamsProgressieven levert de andere erfgenamen van de Volksunie geen succes op. De kartelpartner van SP.A daalt in de peilingen naar 0,6 procent. In Knack uitgelekte onkostennota's uit haar periode bij de VRT zijn voor voorzitster Bettina Geysen de druppel die de emmer doet overlopen. Ze stapt op. De partij scheurt in tweeën. De partijraad beslecht de strijd tussen Vlaams minister Bert Anciaux en senator Geert Lambert in het voordeel van die laatste. Anciaux en zijn aanhang verlaten de partij. Na een korte invalbeurt van Nelly Maes wordt Geert Lambert opnieuw voorzitter. * De burgemeesters van de faciliteitengemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek stellen zich opnieuw kandidaat voor de functie. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) laat meteen weten dat hij de drie geweigerden nog steeds niet zal benoemen. Keulen vindt dat er geen nieuwe elementen in het dossier zijn die een benoeming alsnog mogelijk zouden maken. * Een commissie van de Raad van Europa start een onderzoek naar de niet-benoeming. Volgens de leden van die commissie zijn de democratische rechten van de burgers aangetast. De Raad vraagt Vlaanderen om de drie burgemeesters te benoemen. Keulen legt die aanbeveling naast zich neer. Alleen de Raad van State is bevoegd om zijn beslissing ongedaan te maken. * Tijdens een bezoek van de ministers Karel De Gucht, Pieter De Crem en Charles Michel aan Congo laat de Congolese president Joseph Kabila hen eerst urenlang wachten, waarna hij uiteindelijk alleen minister van Defensie De Crem (CD&V) ontvangt. * Na uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken De Gucht (Open VLD) over corruptie binnen de Congolese regering roept Congo zijn ambassadeur terug uit Brussel en sluit het zijn consulaat in Antwerpen. In een nota vraagt de regering-Kabila aan België om de consulaten in Lubumbashi en Bukavu te sluiten. * Er ontstaat een fikse rel tussen de ministers Karel De Gucht en Charles Michel (MR). Beiden verschillen fundamenteel van mening over de te volgen tactiek in het overleg met de Congolese regering. * Ondertussen nemen de onlusten in Oost-Congo steeds ernstiger proporties aan. België wil niet verder vanaf de zijlijn toekijken, maar slaagt er niet in Europese bondgenoten te vinden om de VN-missie MONUC in de oorlogsregio bij te staan. * De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret en zijn vrouw Monique Olivier worden door het hof van assisen in de Franse Ardennen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Fourniret heeft geen mogelijkheid tot strafvermindering, Olivier krijgt levenslang met een borgperiode van 28 jaar. * In Luik wordt Abdallah Ait Oud veroordeeld tot levenslange opsluiting en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering. Hij wordt schuldig bevonden aan ontvoering, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en moord op de meisjes Nathalie Mahy en Stacy Lemmens. Zijn advocaten gaan in Cassatie tegen de uitspraak. * Adam G., de Poolse tiener die in 2006 Joe Van Holsbeeck doodstak, krijgt op 23 september 20 jaar cel wegens diefstal met geweld en verwondingen met de dood tot gevolg. * In Brussel bezetten honderden asielzoekers het hele jaar door kerken en andere openbare gebouwen uit protest tegen hun niet-regularisatie. Het succesvolst zijn de 130 hongerstakers die de Begijnhofkerk 56 dagen bezetten. Zij krijgen in ruil voor de stopzetting van hun actie een tijdelijke verblijfsvergunning van 9 maanden om medische redenen. Ze worden echter niet geregulariseerd. * Nadat drie Iraanse asielzoekers op een bouwkraan klimmen, komt een ware golf van kraanbezettingen op gang. * Intussen blijft de regering haar beslissing over de criteria voor regularisatie uitstellen. * Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) komt eind september zwaar onder vuur te liggen voor wanpraktijken aan de top van de federale politie. Twee secretaresses van de commissaris-generaal en de directeur-generaal moeten na een voorlopige schorsing een deel van hun salaris inleveren. Beiden promoveerden van een C- naar een A-niveau zonder een examen af te leggen en zonder over een universitair diploma te beschikken. * Samen met zijn collega van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) start Dewael een tuchtprocedure tegen commissaris-generaal Fernand Koekelberg en twee andere toplui. * Ook de nieuwe chef van de politiezone Brussel-Elsene, Guido Van Wymersch, krijgt kritiek wegens mogelijke manipulatie van zijn sollicitatieprocedure. De Brusselse burgemeester Freddy Thielemans behoudt het vertrouwen in zijn korpschef. * In een andere zaak worden twee agenten van dezelfde politiezone wel geschorst. Zij pleegden zelf een diefstal tijdens een interventie voor een andere diefstal. Van Wymersch besliste eerder om ze daarvoor niet te schorsen, maar Thielemans en zijn ambtgenoot uit Elsene doen dat uiteindelijk toch. * Inspecteur-generaal Luc Closset van de Algemene Inspectie van de politie biedt zijn ontslag aan. Hij was eerder geschorst door Dewael toen hij in opspraak kwam door een omstreden benoeming van een ex-medewerkster van Dewael bij de politietop. * Een honderdtal Belgische militairen reist voor zes maanden af naar het zuiden van Afghanistan waar ze zullen deelnemen aan de NAVO-missie ISAF. Ze staan voornamelijk in voor de begeleiding van de vier F-16-vliegtuigen die België ter beschikking stelt. * Het parket van Gent opent een onderzoek tegen Mireille Schreurs. De echtgenote van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verkocht enkele uren voor de beslissing om Fortis te ontmantelen aandelen van de bank. * Europees commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes brengt Yves Leterme (CD&V) in nauwe schoentjes. Ze zegt dat de Belgische premier liegt wanneer hij beweert dat de Europese Commissie niet bereikbaar was in de uren voor de cruciale deal over Fortis. * Het advocatenkantoor van Mischaël Modrikamen, dat kleine aandeelhouders van Fortis vertegenwoordigt, legt zich niet neer bij de uitverkoop van Fortis. Het hof van beroep van Brussel geeft de advocaat gelijk. De verkoop van Fortis aan de Nederlandse staat en aan BNP Paribas wordt bevroren, en zal moeten worden voorgelegd aan de aandeelhouders van Fortis. De regering vreest dat BNP Paribas zal afhaken. Via de staatsholding FPIM gaat ze in Cassatie; zelf tekent ze derdenverzet aan tegen het Fortisarrest. * Het is uiteindelijk niet de communautaire onenigheid die premier Yves Leterme (CD&V) ten val brengt. Op 19 december verschijnt een rapport van het Hof van Cassatie. Daarin staat dat de regering heeft geprobeerd een rechterlijke uitspraak over opschorting van de verkoop van Fortis te beïnvloeden. Daarop stapt minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) op. Een paar uur later biedt Leterme de koning het ontslag van zijn regering aan. * De koning aanvaardt het ontslag, en geeft op 22 december een verkenningsopdracht aan minister van staat Wilfried Martens (CD&V).