Steeds meer onderzoek toont aan dat luchtverontreiniging niets in ons lichaam spaart. Ook onze hersenen niet. In de Verenigde Staten en Denemarken ziet men meer gevallen van depressie en bipolaire stoornissen in streken m...

Steeds meer onderzoek toont aan dat luchtverontreiniging niets in ons lichaam spaart. Ook onze hersenen niet. In de Verenigde Staten en Denemarken ziet men meer gevallen van depressie en bipolaire stoornissen in streken met een slechte luchtkwaliteit (1). Mexicaanse en Britse onderzoekers vonden in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer ultrafijne stofdeeltjes afkomstig van verbrandingsprocessen (2). Dat ultrafijn stof kan via de longen naar de hersenen migreren, maar ook rechtstreeks via het reukcentrum in de neus. In Londen ziet men meer depressies, gedragsstoornissen en andere mentale problemen bij 18-jarigen die onder sterk vervuilde lucht opgroeiden (3). In China en Spanje registreert men een sterk verband tussen luchtvervuiling en zwakkere verstandelijke prestaties, zoals concentratieproblemen en een slechter werkend geheugen (4,5). Sommige artsen spreken van een wereldwijde gezondheidscatastrofe. De luchtkwaliteit in ons land is de laatste tientallen jaren verbeterd, maar veel mensen ademen nog steeds erg vervuilde lucht in.