JA

Hoewel al het kraantjeswater aan de drinkwaternormen voldoet, blijkt dat in België slechts 3 tot 6 procent ervan ook werkelijk als drinkwater wordt gebruikt. 29 procent van de mensen drinkt weleens van de kraan, maar al de rest niet. In Frankrijk is die verhouding omgekeerd. Gevraagd naar de reden, zegt 55 procent van de consumenten dat het een kwestie is van gewoonte. Al of niet drinken van de kraan zit dus tussen de oren. Om die psychologische drempel te overwinnen, zijn vroeger al stappen ondernomen. We hebben klassieke informatiecampagnes opgezet, een paar duizend drinkwaterfonteintjes geïnstalleerd bij scholen en verenigingen, drinkbussen uitgedeeld, zelfs drie mobiele waterbars ingezet op manifestaties. Maar zoals uit de cijfers blijkt: slechts met beperkt succes. Door kraantjeswater te bottelen, willen we benadrukken dat het drinkwater is waarvan de kwaliteit voortdurend, zelfs dubbel zo vaak als nodig, wordt gecontroleerd. Kraantjes- in plaats van flessenwater drinken scheelt een slok op de borrel in het gezinsbudget.
...

Hoewel al het kraantjeswater aan de drinkwaternormen voldoet, blijkt dat in België slechts 3 tot 6 procent ervan ook werkelijk als drinkwater wordt gebruikt. 29 procent van de mensen drinkt weleens van de kraan, maar al de rest niet. In Frankrijk is die verhouding omgekeerd. Gevraagd naar de reden, zegt 55 procent van de consumenten dat het een kwestie is van gewoonte. Al of niet drinken van de kraan zit dus tussen de oren. Om die psychologische drempel te overwinnen, zijn vroeger al stappen ondernomen. We hebben klassieke informatiecampagnes opgezet, een paar duizend drinkwaterfonteintjes geïnstalleerd bij scholen en verenigingen, drinkbussen uitgedeeld, zelfs drie mobiele waterbars ingezet op manifestaties. Maar zoals uit de cijfers blijkt: slechts met beperkt succes. Door kraantjeswater te bottelen, willen we benadrukken dat het drinkwater is waarvan de kwaliteit voortdurend, zelfs dubbel zo vaak als nodig, wordt gecontroleerd. Kraantjes- in plaats van flessenwater drinken scheelt een slok op de borrel in het gezinsbudget. Dat is een dooddoener. Kraantjeswater is ofwel opgepompt grondwater, al dan niet behandeld, ofwel oppervlaktewater uit rivieren of kanalen dat gezuiverd is tot het aan alle 65 parameters voldoet. Of het voor iedereen geschikt is, moeten dokters uitmaken. Als de normen verder naar beneden moeten, zullen wij ons daarnaar schikken. De waarden worden alleszins dagelijks bijgehouden en zijn online te raadplegen. Volgens recent onderzoek van Test-Aankoop is leidingwater minstens evenwaardig aan flessenwater. En volgens die studie zijn er ook bij flessenwater wel wat kanttekeningen te maken.Wat flessenwater van kraantjeswater onderscheidt, is de stabiele kwaliteit. Mineraalwater is een label dat pas verworven wordt na minstens twee jaar intensieve controle op de constante zuiverheid en aanwezigheid van mineralen. Elk watermerk heeft zijn typische, unieke samenstelling. Ook bronwater is een label, al kan in vergelijking met mineraalwater de samenstelling daarvan wel lichtjes variëren. Hoe dan ook: beide komen rechtstreeks uit de natuur en zijn niet chemisch behandeld maar gefilterd door grondlagen en gesteenten. Daaraan danken ze hun smaak. Hoewel ook leidingwater aan de wettelijke drinkwatervereisten voldoet, signaleren verschillende onderzoeken dat het ongeoorloofd veel hormonen, nitraten en resten van medicijnen bevat. De precieze conclusie van die studies laat ik echter voor rekening van wetenschappers. Zij kunnen dat het best beoordelen. De precieze mineralensamenstelling hangt af van de grond waaruit het water wordt gewonnen. Het klopt dat bepaalde watermerken meer mineralen bevatten dan andere, maar door ons consumptiepatroon is dat geen probleem. Uit de nationale gezondheidsenquête blijkt immers dat de gemiddelde Belg minder dan het aanbevolen minimum van één à anderhalve liter water drinkt per dag. En zelfs al zouden we tien liter drinken, sowieso worden altijd de Europese normen gerespecteerd. Mensen die flessenwater prefereren, doen dat voor de smaak, omdat het puur natuur is, en omdat je flesjes overal mee naartoe kunt nemen. Als men leidingwater gaat bottelen valt dat laatste argument natuurlijk weg, maar eigenlijk kun je mineraalwater niet met leidingwater vergelijken. Het is simpelweg een ander product. Hoewel al het kraantjeswater aan de drinkwaternormen voldoet, blijkt dat in België slechts 3 tot 6 procent ervan ook werkelijk als drinkwater wordt gebruikt. 29 procent van de mensen drinkt weleens van de kraan, maar al de rest niet. In Frankrijk is die verhouding omgekeerd. Gevraagd naar de reden, zegt 55 procent van de consumenten dat het een kwestie is van gewoonte. Al of niet drinken van de kraan zit dus tussen de oren. Om die psychologische drempel te overwinnen, zijn vroeger al stappen ondernomen. We hebben klassieke informatiecampagnes opgezet, een paar duizend drinkwaterfonteintjes geïnstalleerd bij scholen en verenigingen, drinkbussen uitgedeeld, zelfs drie mobiele waterbars ingezet op manifestaties. Maar zoals uit de cijfers blijkt: slechts met beperkt succes. Door kraantjeswater te bottelen, willen we benadrukken dat het drinkwater is waarvan de kwaliteit voortdurend, zelfs dubbel zo vaak als nodig, wordt gecontroleerd. Kraantjes- in plaats van flessenwater drinken scheelt een slok op de borrel in het gezinsbudget. Dat is een dooddoener. Kraantjeswater is ofwel opgepompt grondwater, al dan niet behandeld, ofwel oppervlaktewater uit rivieren of kanalen dat gezuiverd is tot het aan alle 65 parameters voldoet. Of het voor iedereen geschikt is, moeten dokters uitmaken. Als de normen verder naar beneden moeten, zullen wij ons daarnaar schikken. De waarden worden alleszins dagelijks bijgehouden en zijn online te raadplegen. Volgens recent onderzoek van Test-Aankoop is leidingwater minstens evenwaardig aan flessenwater. En volgens die studie zijn er ook bij flessenwater wel wat kanttekeningen te maken.Wat flessenwater van kraantjeswater onderscheidt, is de stabiele kwaliteit. Mineraalwater is een label dat pas verworven wordt na minstens twee jaar intensieve controle op de constante zuiverheid en aanwezigheid van mineralen. Elk watermerk heeft zijn typische, unieke samenstelling. Ook bronwater is een label, al kan in vergelijking met mineraalwater de samenstelling daarvan wel lichtjes variëren. Hoe dan ook: beide komen rechtstreeks uit de natuur en zijn niet chemisch behandeld maar gefilterd door grondlagen en gesteenten. Daaraan danken ze hun smaak. Hoewel ook leidingwater aan de wettelijke drinkwatervereisten voldoet, signaleren verschillende onderzoeken dat het ongeoorloofd veel hormonen, nitraten en resten van medicijnen bevat. De precieze conclusie van die studies laat ik echter voor rekening van wetenschappers. Zij kunnen dat het best beoordelen. De precieze mineralensamenstelling hangt af van de grond waaruit het water wordt gewonnen. Het klopt dat bepaalde watermerken meer mineralen bevatten dan andere, maar door ons consumptiepatroon is dat geen probleem. Uit de nationale gezondheidsenquête blijkt immers dat de gemiddelde Belg minder dan het aanbevolen minimum van één à anderhalve liter water drinkt per dag. En zelfs al zouden we tien liter drinken, sowieso worden altijd de Europese normen gerespecteerd. Mensen die flessenwater prefereren, doen dat voor de smaak, omdat het puur natuur is, en omdat je flesjes overal mee naartoe kunt nemen. Als men leidingwater gaat bottelen valt dat laatste argument natuurlijk weg, maar eigenlijk kun je mineraalwater niet met leidingwater vergelijken. Het is simpelweg een ander product. opgetekend door jan jagers