Mensen met dementie kunnen zich gaandeweg steeds moeilijker uitdrukken. Hoe ze dagelijks en bij hun levenseinde verzorgd en ondersteund willen worden, wordt dus het best tijdig besproken, thui...

Mensen met dementie kunnen zich gaandeweg steeds moeilijker uitdrukken. Hoe ze dagelijks en bij hun levenseinde verzorgd en ondersteund willen worden, wordt dus het best tijdig besproken, thuis én bij de overgang naar een tehuis. Voor die gesprekken met de persoon zelf en de familie kunnen zorgverleners steunen op een publicatie van LUCAS KU Leuven. Vroegtijdige zorgplanning in woon-zorgcentra biedt een duidelijke visie en praktische training, ontwikkeld en geëvalueerd in onderzoek naar de toepassing van 'kiezen in overleg' bij dementie in woon-zorgcentra. Een inspirerende publicatie, waarmee de auteurs willen bijdragen aan de best mogelijk zorg en ondersteuning, onder meer met het oog op een 'goede dood', voor mensen met dementie in woon-zorgcentra.