Omslagverhaal
...

Omslagverhaal14 Maatschappij : Wat is het politieke profiel van de nieuwe burger ? En hoe kan de Witte Mars de democratie beïnvloeden ? Een analyse. België3 Woord Vooraf : door Frans Verleyen. De Witte Mars. 7 De Week in België : Langlois vervangt Connerotte ; De Witte Mars ; Colla achter de abortuswet ; De Assubel-zaak ; Levenslang voor Bajrami ; Hoog Comité doorgelicht ; Central Station ; Schatkistoperaties ; ACV haalt uit naar de regering. 10 Pro & Contra : Een technische controle voor motorfietsen. Een standpunt voor van Marc Van Snick, tegen van Rudi Van Hool. 11 Ian20 Justitie : Hoewel nu al zes rapporten voorliggen en stilaan duidelijk is wie in het onderzoek van de zaak-Dutroux steken liet vallen, werd nog eens een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. 22 Parlement : De regering kon de overbodigheid van de twee parlementaire kamers bewijzen. 24 Partijen : VU-voorzitter Bert Anciaux droomt van een positief project over de partijgrenzen heen. Een gesprek. 28 Defensie : Heeft het Belgisch leger nog een toekomst ? Admiraal Willy Herteleer, chef van de generale staf, legt uit waarom hij zich ongerust maakt. 33 Milieu : Dilbeek drukt zijn afvalberg in een half jaar tot een derde samen. Maar vindt de Vlaamse overheid dit wel goed ? 42 Banken : De gemeenten keurden de alliantie goed van hun Gemeentekrediet met het Crédit Local de France. 45 Gezondheid : De sector van de gezondheidszorg levert in en maakt zich op voor een oorlog met minister Wivina Demeester. Economie50 Arbeid : Geen enkele jobstudent is nog vrijgesteld van de betaling van bijdrage aan de sociale zekerheid. 57 Geld en Werk : De Russen zijn belastingmoe ; De verkoop van het laatste schip van de Boelwerf ; Nobelprijswinnaar William Vickrey over de Europese Muntunie. 58 Het burgerlijk recht op een bankrekening ; Finland schakelt zich in in het Europees Monetair Systeem ; De Europese lidstaten en de EMU ; Uit het nieuws. Document64 Amerikaanse verkiezingen : De campagne zendt zo'n tegenstrijdige signalen uit dat het resultaat niet te voorspellen is. Cultuur86 Film : Interview met Peter Greenaway naar aanleiding van ?The Pillow Book?. Een sensuele film over de eenmaking van boek en lichaam. 90 Theater : Dirk Pauwels en Peter Perceval over wat de theatergezelschappen Victoria en het Speelteater bindt en scheidt. 94 Theater : De ?Oresteia? van Aischylos in de KVS : van bloedwraak naar vergiffenis. 95 Tentoonstelling : ?Boeddha's van Siam?, het rijke Thaise verleden in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. 96 Kunst : Restauratie, conservering en beschrijving van oude schilderijen. Uit de kunst102 Rock : Het leven en werk van Brian Wilson. Theater : ?Cyrano? en ?Itak?, theater voor kinderen. 104 Fotografie : De modefotograaf Erwin Blumenfeld. Theater : ?Le cri du caméléon? van Josef Nadj. 107 Tentoonstelling : ?De Orde van het Gulden Vlies. Van Filips de Goede tot Filips de Schone.? Rock : Een veelbelovende start voor Eels. 108 Muziek : De Lamentaties van Nicolò Jommelli. Boeken117 Poëzie : Zes Vlaamse dichters, een selectie uit een rijke oogst. 122 Knack Boeken Top-10Modern Leven126 Sport : Standard is leider in de voetbalcompetitie en krijgt Anderlecht op bezoek. Een gesprek met coach Jos Daerden. 135 Ontdek : Voortijdige revalidatie is gevaarlijk ; Een gen kan de voortplanting van een virus verhinderen ; Het evolueren van vissen. 136 Toegevoegde functie voor insuline ; De dolle-koeienziekte kan gunstige neveneffecten hebben op het milieu ; Uit het nieuws. 138 Modem : Vlaamsvriendelijk Planet Internet ; Mislukt educatief project EduWeb ; Digitale anonimiteit. 140 Multimedia : De webpagina van de Vlaamse overheid heeft veel te bieden, maar is ook een gemiste kans. 142 Wetenschap : Jonge wetenschappers staan voor een nomadische levensstijl en korte contracten. 147 Astronomie : De Volkssterrenwacht Armand Pien is open. 148 Sociologie : Socioloog Piet Bracke beweert dat depressies meer voorkomen bij vrouwen dan bij mannen omdat een machtsverschil tussen beiden bestaat. 151 Onderwijs : De Belgische Marokkaan Ali Salmi schreef een boek met raadgevingen over lesgeven aan migranten. Een gesprek. Wereld156 Rusland : Dankzij zijn ontslag heeft generaal Aleksandr nu de handen vrij om de macht te veroveren. 158 Frankrijk : Het land staakt. Morgen wordt het beter, belooft premier Juppé. Maar niemand gelooft hem. 160 Midden-Oosten : Veertig jaar geleden brak de Suezcrisis de koloniale macht van Londen en Parijs. Een terugblik. 163 Italië : Het Hof van Cassatie besliste om het proces van gewezen SS-officier Erich Priebke te laten overdoen. 164 Gal165 De Week in de Wereld : Algerijns referendum over grondwet ; Dole tegenover Clinton ; De Britse wapenwet ; Lebed ontslagen ; Nazi-schat in Zwitserland ; Strijd onder Koerden ; De Fransen op straat ; Afghaanse burgeroorlog. De Achterkant168 Zwarte Woensdag : Witte hondjes op de Witte Mars ; Het Antwerpse stadspersoneel als nieuwe burger ; Het zwijgende weten van Manu Ruys. 170 De kroonraad : Paul Muys over de Witte Mars ; het arrest van Cassatie in verband met Connerotte ; De vergissingen in het onderzoek van de zaak-Dutroux ; Het ontslag van Aleksandr Lebed ; De modernisering van China. 173 Got : Erge feiten in het tuintje van de werkster. 178 Het Laatste Woord : De advertentie van het Vlaams Blok ; Opus Dei ; Abos ; Roze balletten ; De swaps van Maystadt ; De Europese Muntunie ; Vrouwen in de multimediaspecial. 181 Kruiswoordraadsel183 Strips186 Kwaad Bloed : Tegenbetoging bij Knack En verder77 Knack en français78 Knack in English81 Knack auf deutsch86 24 64 14 DEZE WEEK IN KNACK WEEKEND NR. 43 VAN 23 OKTOBER 1996 HET POSITIEF PROJECT VAN BERT ANCIAUXPETER GREENAWAY : THE PILLOW BOOK Speciaal : gastronomie Uw tuin op tafel Mode in de herfst.BRUSSEL ZAG WITAMERIKA VOOR DE KEUZE