Aan infrastructuur heeft Schoten geen tekort. Niet minder dan zeven tracés lopen door de gemeente.
...

Aan infrastructuur heeft Schoten geen tekort. Niet minder dan zeven tracés lopen door de gemeente. Met een autosnelweg, met twee en straks misschien drie waterwegen, een hogesnelheidslijn en twee mogelijke ontsluitingen voor het goederenspoorvervoer van de Antwerpse haven is Schoten (32.000 inwoners) goed bedeeld. Alleen de riante, op elkaar aansluitende villawijken Schotenhof en Koningshof, ten oosten van de dorpskom, blijven buiten bereik. Het Albertkanaal en het Kempens Kanaal bepalen de vorm van Schoten. Het Kempens Kanaal deelt de gemeente op in de oostelijke villawijken en de westelijke dorpskern. Omdat de scheepvaart naar onder meer de steenbakkerijen in de Kempen zo goed als stilgevallen is, biedt dit kanaal nu vooral toeristische en recreatieve troeven. Het Albertkanaal wordt nog wel actief bevaren. Op beide oevers zijn bedrijven gevestigd. In het noorden van de gemeente ligt, tegen de grens met Brasschaat, sinds een kwarteeuw de E19 autosnelweg. Aanvankelijk zou die recht door het Peerdsbos en het Brasschaatse gemeentepark snijden. Maar na protest kwam er een alternatief uit de bus. De E19 ligt nu tussen het Schotense park Vordensteyn en het Peerdsbos. De schade aan de natuur blijft aanzienlijk : rechtstreeks door de versnippering, bijkomend door de permanente geluidshinder van het wegverkeer. Gezien deze almaar toegenomen geluidsoverlast van auto's en vrachtwagens, vormt de aanleg van de hogesnelheidslijn langs de Brasschaatse zijde van de E19 niet veel meer dan een beperkte bijkomende hinder. Op Schotens grondgebied rukt met de HSL de infrastructuur nog dichter op naar sommige woningen. Er lagen al 26 woningen op enkele tientallen meters van de autoweg. Nu komt er in de noordelijke villawijk Zeurt nog een trein in de smalle strook van dertig meter die, bijvoorbeeld, de woning aan de Fazantendreef 8 van de autoweg scheidt. Huizen worden er niet onteigend. Het woonuitbreidingsgebied in het oosten van Schoten is (nog) niet aangesneden. In Brasschaat komt de HST vlakbij de sociale woningwijk Rietbeemden en langs het tot ziekenhuis omgebouwde sanatorium De Mik van het socialistisch ziekenfonds. DUWVAART.Het op het gewestplan voorziene tracé van de grote ring vormt een veel grotere bedreiging voor ruimte en natuur. Zolang de grote ring niet is aangelegd, vormt zijn reservatiestrook een groene buffer tussen Antwerpen en Schoten en Brasschaat. Vanaf het bioscoopcomplex Metropolis loopt het tracé over Merksem naar Schoten. Daar schiet het tussen twee centra van de grootdistributie door het kasteeldomein Amerloo dat voor onder meer antiekbeurzen wordt gebruikt. Voorbij de recent aangelegde ringweg rond Schoten kruist de grote ring de gronden rond het kasteel Calixberg van de adellijke familie Bracht, die in 1978 tragisch in het nieuws kwam toen Charles Victor baron Bracht werd ontvoerd en vermoord. Verder doorsnijdt het tracé een weide die als bosgebied op het gewestplan staat ingekleurd, komt het rakelings langs het katholieke Sint-Michielscollege en langs het gemeentepark van Schoten. Via het vrouwenopvanghuis Withof en de hoeve Vrielinck komt de grote ring aan het Albertkanaal. De grote ring staat weer in de actualiteit. Zo wil de VLD hem realiseren. Concreter zijn de plannen van de Belgische spoorwegen (NMBS) om bij voorkeur het tracé van de grote ring te gebruiken als tweede ontsluiting voor het goederenverkeer van de Antwerpse haven. Mocht dat het geval zijn, dan spoort het drukke goederenvervoer naar Duitsland niet langer naast de Antwerpse ring maar door Schoten, om verder aansluiting te zoeken met de bestaande spoorlijn naar Lier, Aarschot en Duitsland. De grote ring zou de bij Merksem aanleunende wijk Deuzeld van de rest van Schoten isoleren. Een andere mogelijkheid is dat de goederenlijn niet de grote ring maar het traject van de niet gerealiseerde Duwvaart volgt. Dat tracé loopt op enkele kilometers tussen 's Gravenwezel en Schilde na goeddeels gelijk met de antitankgracht die zonder succes tegen de Duitse inval werd gegraven en uitgroeide tot een waardevol natuurgebied. Gewezen minister Johan Sauwens (VU) liet, zeer tot ongenoegen van de havenwereld, de antitankgracht beschermen. Maar deze bescherming zou geen goederenlijn of andere infrastructuur van openbaar nut in de weg staan.