Waar informatie vinden over leren kiezen, studierichtingen en keuzemogelijkheden ?
...

Waar informatie vinden over leren kiezen, studierichtingen en keuzemogelijkheden ?Gegevensbanken : ?Consulteren en Selecteren van Informatie over Instellingen, Beroepen en Opleidingen? is de educatieve database van zowat 10.000 opleidingen die in alle Vrije PMS-centra onder begeleiding kan worden geraadpleegd. De ?Onderwijsgids? (hoger onderwijs), de geïnformatiseerde gids van de PMS-centra van het Gemeenschapsonderwijs, is menugestuurd om zelfstandig te raadplegen. ?Choices? is ook een geïnformatiseerde gids maar hij trekt het studieaanbod open en brengt aanverwante studierichtingen en beroepen (832) naar voren. Bij dit programma is een begeleidingsproces noodzakelijk om het maximum uit de verkenningsronde te halen. U kan in de regel in elk PMS-centrum terecht, maar het is aangeraden eerst inlichtingen te vragen op school en een afspraak te maken. Publicaties : ?Hoger onderwijs in Vlaanderen? geeft een overzicht van het hoger onderwijs van één cyclus, twee cycli, academisch onderwijs en andere opleidingsvormen. U kan het boek bestellen bij de koepel van de vrije PMS-centra, CSBO (Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering), Ninoofsesteenweg 339, 170 Brussel, tel. (02) 414.14.10. Het kost 450 frank (verzendingskosten inbegrepen), over te schrijven op rekeningnummer 000-0122783-78 van CSBO Brussel, met vermelding ?Hoger onderwijs in Vlaanderen?. Het Vormingscentrum van de PMS-centra van het Gemeenschapsonderwijs heeft de volgende publicaties ter beschikking : ?Onderwijsgids. Universitair onderwijs?, structuur van en studie in het universitair onderwijs in Vlaanderen, 350 fr., uitgeverij Garant-Leuven, Tiensesteenweg 83, 3010 Leuven ; ?Beroepenwoordenboek?, 295 fr., uitgeverij Garant ; ?Opleidings- en vormingskansen in Vlaanderen?, een overzicht (niet enkel van het universitair en hoger onderwijs buiten de universiteit, maar ook van de vierde graad secundair beroepsonderwijs, zevende vervolmakings- en specialisatiejaren, voorbereidende jaren, middenstandsopleidingen, VDAB-beroepsopleidingen, hoger onderwijs voor sociale promotie en deeltijds kunstonderwijs), 130 fr., uitgeverij Garant ; ?Labyrint, werkboek studie- en beroepskeuze?, 345 fr., uitgeverij Garant. Dit werkboek is een praktisch hulpmiddel, waarin het labyrint symbool staat voor het doordringen tot de kern der dingen. Voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs is het namelijk noodzakelijk om naar de kern van de zaak te gaan, willen ze een doordachte keuze maken. Een scholier kan er onder meer zijn vaardigheden in verkennen, zijn belangstelling of waarden naargelang van zijn persoonlijke behoeften of voorkeuren. Het doel van het labyrint is beslissen, de kern van het keuzeproces. Bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) koopt u voor 40 fr. de brochure ?Academische Opleidingen in Vlaanderen? en voor 100 fr. de brochure ?Voortgezette Academische Opleidingen in Vlaanderen?, Egmontstraat 5, 1050 Brussel, tel. (02) 512.91.10 en fax (02) 512.29.96. ?Gids voor hogere opleidingen? is een publicatie van het departement Onderwijs, Afdeling Informatie en Documentatie, Publicatiedienst, Koningsstraat 71, 1000 Brussel, tel. (02) 219.94.36. Voor 65 fr. krijgt u een overzicht van alle door het departement Onderwijs erkende studiemogelijkheden (met volledig werkplan) na het secundair onderwijs. U vindt er verwijstabellen in, een adressenlijst en zelfs alle Internetadressen van de universiteiten en hogescholen. Wie over een Internetaansluiting beschikt kan naar de hobu-site van het departement Onderwijs surfen (AHOI : Actieplan hogescholen op Internet), http://www.hobu.be/. Ook op de site http://www.vlaanderen.be/ zijn heel wat hyperlinks naar hoger onderwijs.