De witte woede is nog niet voorbij. De betogingen van het rust- en ziekenhuispersoneel zijn dit jaar niet meer bij te houden, maar de federale ministerraad nam vorige week geen beslissing over de vraag om extra jobs, een dertiende maand, werktijdverkorting en een aanvullend pensioen. Volgens het paarse regeerakkoord mogen de uitgaven in de gezondheidssector elk jaar slechts met niet meer dan 4,5 procent toenemen en die limiet is al bereikt. In bepaalde regeringskringen is te horen dat de kous daarmee af...

De witte woede is nog niet voorbij. De betogingen van het rust- en ziekenhuispersoneel zijn dit jaar niet meer bij te houden, maar de federale ministerraad nam vorige week geen beslissing over de vraag om extra jobs, een dertiende maand, werktijdverkorting en een aanvullend pensioen. Volgens het paarse regeerakkoord mogen de uitgaven in de gezondheidssector elk jaar slechts met niet meer dan 4,5 procent toenemen en die limiet is al bereikt. In bepaalde regeringskringen is te horen dat de kous daarmee af is. Toch blijven de vakbonden op straat komen. 'Wij kunnen niet het slachtoffer zijn van die groeinorm', zegt Walter Cornelis, nationaal secretaris van de vakbond van bedienden en kaderpersoneel LBC-NVK. 'Jarenlang is er langs alle kanten gemorst in de ziektezorg. Nu daar een plafond is, dreigen uitgerekend die mensen die al jaren met een loon- achterstand kampen, in de kou te blijven staan.'Even was er hoop voor de verpleegkundigen toen minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) aankondigde dat er geld zou komen voor 7500 nieuwe jobs. Na de federale ministerraad was daar echter geen sprake meer van. 'Is er zoals sommigen beweren ruzie tussen Demotte en zijn collega van Werk Freya Van den Bossche (SP.A)? Of willen de liberalen niet mee?' Cornelis weet zelf niet waar de knoop zit. Met 7500 nieuwe arbeidsplaatsen hadden de vakbonden sowieso geen genoegen genomen. Hun aanvankelijke eis was 25.000, maar die zijn intussen teruggebracht tot 13.700. 'Wat Demotte voorstelde, was nog niet eens de helft. En dan had de regering nog niets gezegd over onze andere eisen.'Concrete vooruitzichten heeft de witte sector niet. 'Sinds in september het discours over de 4,5 procentnorm de kop opstak, zijn er vooral dingen uitgesteld', zegt Cornelis. Ook een voorlopige tekst waarin de bonden hun eisenpakket al hadden gereduceerd en die mee de goedkeuring had gekregen van de bevoegde kabinetten, raakte intussen helemaal ondergesneeuwd. 'Van den Bossche heeft wel beloofd dat ze een poging zal doen om het dossier op de laatste ministerraad van dit jaar te krijgen en eventueel vooraf nog met ons te overleggen, maar momenteel zitten we in een impasse.'Dat het vakbondsfront de laatste decemberbetoging in een rij van drie van de agenda veegde, heeft volgens Cornelis niets te maken met een eventuele moeheid van de militanten. 'In plaats van die derde betoging sluiten we ons aan bij de algemene vakbondsmanifestatie op 21 december. Iedereen zou intussen moeten weten dat wij niet zullen stoppen met wat wij begonnen zijn.'H.C.