Wereld: 'Met de financiële crisis van 2008 hebben we een enorme schok achter de rug. We weten uit studies dat het gemiddeld zeven jaar duurt voor een economie weer op het niveau is van voor de crisis. Dat zou betekenen dat we pas in 2015 zullen staan waar we in 2008 stonden. Voor 2014 verwacht ik hoe dan ook weinig vuurwerk: de wereldeconomie zal zeer licht groeien, iets meer dan nul procent. Het leven zal niet veel duurder worden en er zullen weinig banen gecreëerd worden. We zijn heel geleidelijk uit de crisis aan het klimmen en het vertrouwen komt bij iedereen heel langzaam terug.
...

Wereld: 'Met de financiële crisis van 2008 hebben we een enorme schok achter de rug. We weten uit studies dat het gemiddeld zeven jaar duurt voor een economie weer op het niveau is van voor de crisis. Dat zou betekenen dat we pas in 2015 zullen staan waar we in 2008 stonden. Voor 2014 verwacht ik hoe dan ook weinig vuurwerk: de wereldeconomie zal zeer licht groeien, iets meer dan nul procent. Het leven zal niet veel duurder worden en er zullen weinig banen gecreëerd worden. We zijn heel geleidelijk uit de crisis aan het klimmen en het vertrouwen komt bij iedereen heel langzaam terug. 'Er zijn wel wat politieke risico's die deze zeer matige groei nog kunnen bedreigen. In de VS zal ongetwijfeld de discussie oplaaien over de hoge schulden van de overheid en het feit dat Amerika zo goed als failliet is. De Democraten en Republikeinen zullen er weer lijnrecht tegenover elkaar staan. Een eventuele patstelling daar kan zijn invloed hebben op de groei in de VS en dus in de hele wereld. 'Een ander politiek risico is de situatie in Noord-Korea. Daar is duidelijk een machtsstrijd aan de gang. Die kan leiden tot irrationeel wapengeweld, waar de hele regio bij betrokken raakt. In China zie ik weinig problemen, want de economie loopt er goed. Ik hoor sommigen wel spreken over zeepbellen die daar zouden ontstaan, bijvoorbeeld in het vastgoed, maar ik denk niet dat dit een bedreiging is voor de wereldeconomie.' Europa: 'Ik ben optimistisch over Europa: er zal wel niet veel groei zijn, maar we zijn wel de eurocrisis achter ons aan het laten. Het saneringsbeleid heeft vruchten afgeworpen, zeker in de Zuid-Europese landen die verplicht werden om hard te besparen. Natuurlijk waren de hervormingen die Griekenland moest doorvoeren niet prettig voor de Grieken, maar het land zal nu wel opnieuw op eigen benen kunnen staan. Het klopt dat die besparingsmaatregelen op korte termijn de schuldgraad van die landen niet heeft verminderd, integendeel zelfs. Maar ik zie dat de handelsbalans in landen als Portugal en Spanje gunstig evolueert: ze exporteren opnieuw. Dus op lange termijn zullen die economieën wel aantrekken, en dan zal de schuldgraad ook verminderen. 'We mogen ons wel geen illusies maken: er zal altijd een kloof blijven bestaan tussen de economische prestaties van de noordelijke en van de zuidelijke Europese landen. Toch merk je dat Europa meer en meer één wordt, bijvoorbeeld met het organiseren van een bankenunie. We zijn duidelijk op weg naar een stabielere politieke Europese unie en daar heeft iedereen bij te winnen. Enige kanttekening: bij de Europese verkiezingen zullen de anti-Europese partijen wel stemmen winnen. Het is een uitdaging om het Europees project opnieuw aan de bevolking verkocht te krijgen. Een pluspunt is dat Angela Merkel opnieuw verkozen is om vijf jaar lang Duitsland te leiden. Onder haar impuls kan Europa opnieuw sterker worden.' België: 'Ook in België moeten we op economisch vlak geen vuurwerk verwachten. Onze economie zal niet krimpen, maar ze zal ook niet meer dan één procent groeien. We zijn en blijven een goede middenmoter in de Europese Unie. We moeten er rekening mee houden dat onze economische prestaties sterk afhangen van die in Duitsland, aangezien we veel handel drijven met onze oosterburen. 'Dat wil zeker niet zeggen dat er niets hoeft te gebeuren. De regering die na de verkiezingen van mei 2014 zal aantreden, moet een aantal beslissingen nemen die van groot belang zijn voor onze economische toekomst op langere termijn. We hebben een overheidsschuld van meer dan 100 procent. We moeten die afbouwen volgens de afspraken die we daarover met Europa hebben gemaakt. Anders zullen de financiële markten België opnieuw beginnen te wantrouwen en zullen we meer rente moeten betalen op onze leningen. Als we daar na de verkiezingen nog enige politieke instabiliteit bij krijgen - wat niet uit te sluiten is - ontstaat er voor je het weet opnieuw grote twijfel over hoe ernstig België het neemt met de afbouw van de overheidsschuld. Dat moeten we zeker voorkomen. Ook andere problemen moeten door de volgende regering worden aangepakt, zoals het verminderen van de lasten op arbeid en het betaalbaar houden van onze sociale zekerheid en gezondheidszorg. Anders komt onze toekomstige welvaart in het gedrang.''Ik ben optimistisch over Europa. We zijn de eurocrisis achter ons aan het laten.'