1 De ECB drukt nu al meer dan een jaar massa's geld, pompt die in de economie en duwt de rente naar bijna nul procent. Vanaf wanneer kunnen we dit beleid een succes noemen?

Peter Praet: Als de inflatie, de stijging van de levensduurte, op de middellange termijn dicht bij maar lager dan twee procent ligt. Dat is onze opdracht. Ik geef toe dat ons beleid nog niet succesvol is geweest: de inflatie in Europa ligt nu al een hele tijd op het zeer lage niveau van bijna nul procent. Daarom blijven we de nodige maatregelen nemen om de inflatie op te drijven naar twee procent op middellange termijn. Maar het moment waarop we dachten onze doelstelling te halen wordt steeds opgeschoven, omdat er allerlei zaken gebeuren die de inflatie naar beneden drukken, zoals bijvoorbeeld de daling van de olieprijzen of de mindere economische prestaties van de groeilanden. We hebben beslist om ons beleid alvast tot maart 2017 te handhaven. We moeten wel opletten dat we door het verschuiven van die horizon de geloofwaardigheid van de ECB niet in gevaar brengen.
...