Een 'bevoorrecht observator', zo omschrijft gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke zich vandaag. Vanuit die positie tracht hij vanuit Gent nog invloed uit te oefenen op de nationale politiek. Onder meer met columns op de Vlaams-nationalistische opiniesite Doorbraak, waar hij onlangs aankondigde het woord 'confederalisme' niet langer te zullen gebruiken. 'Het is een gecontamineerde term geworden', zegt hij. 'Voor Franstaligen staat het gelijk aan het separatisme, en aan dreigende armoede als gevolg van het wegvallen van de solidariteit. Terwijl het net een oplossing is voor België.'
...

Een 'bevoorrecht observator', zo omschrijft gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke zich vandaag. Vanuit die positie tracht hij vanuit Gent nog invloed uit te oefenen op de nationale politiek. Onder meer met columns op de Vlaams-nationalistische opiniesite Doorbraak, waar hij onlangs aankondigde het woord 'confederalisme' niet langer te zullen gebruiken. 'Het is een gecontamineerde term geworden', zegt hij. 'Voor Franstaligen staat het gelijk aan het separatisme, en aan dreigende armoede als gevolg van het wegvallen van de solidariteit. Terwijl het net een oplossing is voor België.' De gewezen politiek journalist viseert ook zijn oude werkgever. 'De VRT legt het steevast uit als "het uitkleden van België", terwijl het louter gaat om een reorganisatie van het land. Minder geld voor de overheid, meer voor de burger.' Misschien heeft de N-VA het gewoon niet goed uitgelegd? Siegfried Bracke: Dat zou kunnen. Binnen de partij verbinden sommigen er een romantische connotatie aan. Dat respecteer ik, maar wat mij betreft zit die er niet in. Als Kamervoorzitter heb ik tientallen adviezen gevraagd aan de Raad van State over welk niveau bevoegd was voor een bepaald domein. Meestal luidde het antwoord: zowat iedereen. Je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat dit niet meer werkt. Maar omdat confederalisme stilaan gelijkstaat aan de N-VA, zullen de CD&V en de Open VLD dat standpunt nooit overnemen, terwijl het de gedachte erachter is die telt. Gewezen informateur Johan Vande Lanotte (SP.A) suggereerde om het federale beleid beter af te stemmen op de noden van de 'subregio's', los van grote staatshervormingen. Is dat een mogelijkheid? Bracke: In Denemarken is er een performante sociale zekerheid die deels georganiseerd wordt volgens de provincies. Zo kan men op het vlak van de ziekteverzekering efficiënter werken door de uitgaven aan te passen aan de realiteit. De noden van rurale gebieden verschillen bijvoorbeeld van die van de steden. Pleit u nu als N-VA'er voor de versterking van de provincies? Bracke: Er liggen allerlei modellen op tafel. Het fundamentele punt is dat we op deze manier niet meer verder kunnen. Er is een creatieve out of the box-oplossing nodig, waarbij we erover moeten waken dat het geen bric-à-brac wordt, maar dat het helder en uitlegbaar is. En kan dat met een paars-gele regering met de N-VA en de PS als grote pijlers? Bracke: Ik geloof daarin. Ik weet dat er gigantische verschillen zijn, die soms zelfs onoverbrugbaar zijn. Meer autonomie voor de deelstaten biedt dan een oplossing. Het zijn niet allemaal gemakkelijke jongens en meisjes bij de PS, maar wil dat dan zeggen dat niets mogelijk is? Het is essentieel dat je goede afspraken maakt en die ook perfect uitvoert. Bij de PS zit je daarvoor wel goed, want dat zijn mensen die hun afspraken nakomen. Gedwongen huwelijken zijn niet altijd gedoemd om te mislukken. Volgens gewezen N-VA'ers Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebt u de bocht ingezet. Bracke:(blaast) Ik wil dat dit land, waarmee ik Vlaanderen én België bedoel, goed en goedkoop wordt bestuurd. Het gros van kiezers wil efficiënt beleid.