Danielle Pletka, vice-president van het American Enterprise Institue (AEI), gaat over buitenlandse politiek en defensie. Men noemt haar wel de 'pasionaria' van de neoconservatieve beweging. Zij werkte lang voor het US Senate Committee on Foreign Relations, over het Nabije Oosten en Zuid-Azië. Pletka houdt niet van Brussel en de nieuwe Belgische regering, aangezien die dezelfde minister van Buitenlandse Zaken heeft als de vorige - ma...

Danielle Pletka, vice-president van het American Enterprise Institue (AEI), gaat over buitenlandse politiek en defensie. Men noemt haar wel de 'pasionaria' van de neoconservatieve beweging. Zij werkte lang voor het US Senate Committee on Foreign Relations, over het Nabije Oosten en Zuid-Azië. Pletka houdt niet van Brussel en de nieuwe Belgische regering, aangezien die dezelfde minister van Buitenlandse Zaken heeft als de vorige - maar ze is nu eenmaal democratisch verkozen, en dus 'beter dan een dictatuur met massavernietigingswapens'. DANIELLE PLETKA: Wij hebben geen plan. Dat is een van die maffe samenzweringstheorieën. Wij hebben ideeën, over goed en kwaad, hoe iets te doen aan de enorme problemen van het Midden-Oosten. Een van de belangrijkste punten voor ons is democratie. Representatieve democratie en rechtsstaat. Dat zijn belangrijke dingen waar de VS niet genoeg aan hebben gedaan. En Europa ook niet. PLETKA: We weten allemaal dat Saudi-Arabië een groot probleem is. Niet alleen voor ons, voor iedereen. Zij zijn de financiers van het extremisme, ik bedoel niet eens Al-Qaeda. De Saudi's financieren op het elementairste niveau het onderwijs in de islamitische wereld - ook in het Westen! - waar mensen een intolerante ideologie vol haat en jihad meekrijgen. PLETKA: Ik geloof niet dat je een onbetrouwbare bondgenoot kunt worden. Onbetrouwbare lieden kunnen pretenderen dat een relatie anders is dan ze echt is. Onze relatie met Saudi- Arabië is er altijd een geweest van praktische aard. Ze is al oud. Wij keken niet zo nauw toe op wat ze deden, we vroegen niet door op wat we niet wilden horen. Dat is afgelopen, en terecht. Want het Saudische volk ziet de VS het regime in stand houden, en zij haten dat regime. Om een hoop redenen. Dat is niet goed voor ons. Natuurlijk ga je niet zomaar regimes omverwerpen, en het is niet eens duidelijk ten voordele van wie de Saudi-familie ten val zou moeten komen. Maar de natuur van onze dialoog moet anders. PLETKA: Kijk, dit is geen revolutie, het is een koude oorlog. Het is een traag proces op lange termijn, dat het hele Midden-Oosten aangaat. Een gebied met grote problemen. Met allemaal verschillende landen.