De Open VLD wil de fiscale voordelen voor gehuwden hervormen zodat huisvrouwen gestimuleerd worden om een job te zoeken ('Open VLD wil af van belastingvoordeel voor huisvrouwen, CD&V is tegen', Knack.be). Voorzitster Gwendolyn Rutten...

De Open VLD wil de fiscale voordelen voor gehuwden hervormen zodat huisvrouwen gestimuleerd worden om een job te zoeken ('Open VLD wil af van belastingvoordeel voor huisvrouwen, CD&V is tegen', Knack.be). Voorzitster Gwendolyn Rutten wil zo de emancipatie bevorderen. Rutten haalde een aantal redenen aan voor het voorstel: 'We willen dat ze werken, dat ze opgeleid worden. Want de opleidingsgraad van de moeder is zeer bepalend voor een kind. Als je moeder laag is opgeleid, dan heb je een grote kans dat je zelf de school verlaat zonder diploma.' Het komt haast over alsof ze ervan uitgaat dat huismoeders veelal lager opgeleid zijn. Dat is pijnlijk. Huismoeders kunnen ook hoog opgeleid zijn. Die keuze heeft niet noodzakelijk altijd met de opleidingsgraad te maken. In plaats van een negatief voorstel te doen om het belastingvoordeel af te schaffen, zou het beter zijn om het aantrekkelijker te maken om te gaan werken. Inzetten op flexibele uren, aangepast werk, goede werkomstandigheden enzovoort. Dan zullen veel huisvrouwen en huismannen gestimuleerd worden om buitenshuis te werken, omdat ze weten dat ze een goede balans kunnen maken tussen werk en gezin.