Twee weken op rij al houdt de premier intensief overleg met minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD) en minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS). In de entourage van de premier klinkt voorzichtig optimisme. Het politieke masseerwerk zou stilaan een beetje beginnen te renderen. Woensdag brengt de premier daarover verslag uit op het kernkabinet. 'Dat betekent dat er toch wat te melden valt', zegt zijn woordvoerder. Andere ministeriële bronnen houden het erop dat sommige vicepremiers - lees CDH-vicepremier Joëlle Milquet - zenuwachtig worden omdat ze niet rechtstreeks bij het overleg betrokken zijn en dus gesust dienen te worden. Praten kan geen kwaad, zo lijkt de sfeer binnen de regering, maar een politiek akkoord over de beruchte rondzendbrief met wettelijke regularisatiecriteria, is niet voor morgen.
...

Twee weken op rij al houdt de premier intensief overleg met minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD) en minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS). In de entourage van de premier klinkt voorzichtig optimisme. Het politieke masseerwerk zou stilaan een beetje beginnen te renderen. Woensdag brengt de premier daarover verslag uit op het kernkabinet. 'Dat betekent dat er toch wat te melden valt', zegt zijn woordvoerder. Andere ministeriële bronnen houden het erop dat sommige vicepremiers - lees CDH-vicepremier Joëlle Milquet - zenuwachtig worden omdat ze niet rechtstreeks bij het overleg betrokken zijn en dus gesust dienen te worden. Praten kan geen kwaad, zo lijkt de sfeer binnen de regering, maar een politiek akkoord over de beruchte rondzendbrief met wettelijke regularisatiecriteria, is niet voor morgen. Want of met name Open VLD ook echt tot een akkoord bereid is vóór de regionale verkiezingen, kan worden betwijfeld. En anders toch een uiterst beperkt akkoord, waar de concurrenten op rechts, denk vooral aan Jean-Marie Dedecker, nauwelijks munt uit kunnen slaan. Open VLD past in elk geval voor wat ze een 'migrantenstemrecht bis' noemt - een door de Franstaligen opgedrongen maatregel waarvoor de Vlaamse liberalen opnieuw het electorale gelag zouden betalen. Een ruimhartige regularisatieoperatie zou bovendien een aanzuigeffect teweegbrengen, vreest Open VLD, waardoor in een mum van tijd identiek dezelfde vraag opnieuw de kop opsteekt. Minister Turtelboom zei al dat ze wel iets wil doen voor de meest schrijnende gevallen. Illegalen die al vele jaren in ons land verblijven, de taal spreken, schoolgaande kinderen hebben én uitzicht op werk, kunnen wat haar betreft geregulariseerd worden. Maar daar wil de tegenpartij niet van weten. PS en CDH zijn bang dat er na zo'n beperkte regularisatie niets meer inzit voor de veel grotere groep die zij voor ogen hebben. Wat CDH en PS vragen, komt in de praktijk neer op een grotere regularisatie dan in 1999, toen circa 30.000 mensen een verblijfsvergunning kregen, aldus Turtelboom. Brussels PS-kopstuk Philippe Moureaux erkent dat zijn partij principieel voorstander is van een grote regularisatieronde zoals destijds onder Paars-groen. Volgens Moureaux is dit niet alleen een politieke maar ook een ethische keuze. 'Het gaat over de vraag hoe ruim je solidariteit opvat.' Maar aangezien zo'n ruime regularisatie in de huidige politieke constellatie niet haalbaar bleek, 'zijn we uiteindelijk, tijdens die helse onderhandelingsnacht bij de samenstelling van de regering-Leterme, bij de tekst van het regeerakkoord uitgekomen', aldus Moureaux - een aantal objectieve regularisatiecriteria waarmee individuele gevallen beoordeeld kunnen worden. De burgemeester van Molenbeek verzet zich met klem tegen de verkeerde perceptie die over dat regeerakkoord zou zijn ontstaan. 'Alsof het regeerakkoord, dat door alle regeringspartijen is aanvaard, het standpunt van PS en CDH zou weergeven, en er nu onderhandeld moet worden over een compromis tussen dat standpunt en dat van de liberalen.' Klopt niet, aldus Moureaux, ook PS en CDH hebben al behoorlijk wat concessies gedaan. PS en CDH beschuldigen Open VLD in dit dossier dan ook van woordbreuk, opgejaagd ook door oppositiepartij Ecolo, die steeds beter scoort in de peilingen en traditioneel een grote verdediger is van de sans-papiers. Maar ook aan Franstalige kant zijn er koele minnaars van een regularisatie. De MR heeft geen concurrentie ter rechterzijde en kan zich dus wat meer soepelheid veroorloven, maar binnenskamers neemt vicepremier Didier Reynders (MR) naar verluidt soms scherpere standpunten in dan Open VLD. MR-senator Philippe Monfils liet zich in de commissie Binnenlandse Zaken dan weer ontvallen dat zijn partij het hoofdstuk regularisatie uit het regeerakkoord weliswaar mee heeft ondertekend, maar dat dit nu, gezien de economische crisis, 'door de feiten achterhaald is'. Bij CD&V waren voormalig premier Yves Leterme en gewezen minister van Justitie Jo Vandeurzen voorstanders van de harde lijn. Maar huidig premier Herman Van Rompuy, die ook dit dispuut van zijn voorganger erfde, zou graag een doorbraak forceren in dit symbooldossier bij uitstek. Het zou een welgekomen politiek succesje vormen voor een door besluiteloosheid gekenmerkte federale regering. De vraag is hoeveel invloed premier Van Rompuy heeft op Open VLD. PS en CDH zullen ook niet om het even wat aanvaarden. Hoop doet leven, klinkt het bij de woordvoerder van de premier.