Komt hoogmoed altijd voor de val? Lord Owen knikt: "De Oude Grieken verweven in hun mythologie uitgebreid wat ik het hybrissyndroom noem. Zij koppelen aan vervloekte hoogmoeds-waanzin altijd nemesis: de rampzalige zondeval. Hybris steekt vaak de kop op bij wereldleiders, bij de top van de zakenwereld en bij de hoogste militairen. Sleutelfiguren moeten absoluut worden getest op hun gevaarlijke zelfoverschatting, om hun medeburgers tegen hen te beschermen."
...