JA

Opgetekend door Gerry Meeuwssen
...

Opgetekend door Gerry Meeuwssen'Het besluit van leerkrachten en directie om hoofddeksels, en dus ook hoofddoeken vanaf volgend jaar te verbieden, is niet van vandaag op morgen gekomen. Het zijn recente excessen die ons aan het denken hebben gezet. Sinds twee jaar ondervinden we dat een kleine kern van moslimmeisjes de hoofddoeken gebruikt als toonbeeld van hun steeds strenger wordende godsdienstbeleving. De leerkrachten vrezen dat die meisjes via de hoofddoek een sociale druk zouden uitoefenen op hun vrouwelijke geloofsgenoten om zich even vroom te gedragen. Het gevolg is dat steeds meer meisjes niet alleen een hoofddoek dragen, maar dat hun hoofddoeken ook meer en meer verhullend worden. We beseffen als schooldirectie dat dit geen goede evolutie is voor de sociale integratie van deze meisjes in de maatschappij. Onze zesdejaars krijgen problemen tijdens hun verplichte stages, hun latere kansen op werk verminderen. Het was onze plicht om in te grijpen, zeker nadat elke poging tot dialoog met de radicale meisjes op niets was uitgelopen. Om beschuldigingen van discriminatie te vermijden, willen we vanaf volgend schooljaar álle hoofddeksels verbieden. Zo'n totaalverbod lijkt streng, maar het is de enige maatregel die correct toegepast kan worden, zonder mogelijkheid tot interpretatie. Het feit dat een groep godsdienstige extremisten van buiten de school de radicalisering van onze moslimleerlingen voortdurend probeert aan te wakkeren, heeft veel leerkrachten over de streep getrokken voor het verbod. We zien een gevaar voor de neutraliteit van de school. Die bestaat erin dat we al onze leerlingen een democratische en humanistische levenshouding mee proberen te geven. In onze lessen godsdienst geven we ruimte aan alle geloofsovertuigingen. Het laatste waar men ons van kan beschuldigen, is intolerantie. Het enige wat we niet tolereren, is bekeringsdrang. We vragen dat iedereen respect opbrengt voor elkaars geloofsovertuiging. Een hoofddoek als religieus teken heeft daarom voor ons nooit een probleem gevormd zolang het discreet bleef. Een hoofddoek als uiting van integrisme kunnen we echter niet aanvaarden.''Binnen ons onderwijsproject willen we alle leerlingen gelijke kansen geven. Dat betekent ook dat je alle leerlingen de mogelijkheid moet laten hun eigenheid te bevestigen. De toelating om binnen de schoolmuren een hoofddoek te dragen, sluit aan bij die visie. Een hoofddoek is namelijk niet alleen een religieus symbool. Het is ook een symbool van culturele identiteit. Als je hoofddoeken verbiedt, ontneem je moslimleerlingen voor een stuk die identiteit. Ze gaan zich dan onveilig voelen, daardoor op school matiger presteren en zich ook afzetten tegen hun leerkrachten. Wij merken de laatste tijd eveneens dat meer en meer moslimleerlingen zich terugplooien op hun religie. De bedreiging door extreem-rechts en het Amerikaanse optreden in het Midden-Oosten zijn daar allicht niet vreemd aan. Islamitische leerlingen zijn op zoek naar zekerheid, en de koran biedt hun die. Wij zien een toename van het aantal praktiserende moslimleerlingen en een stijging van het aantal meisjes dat een hoofddoek draagt. Vooral meisjes in de puberteit lijken zich aan hun religie vast te klampen. Maar het zou helemaal fout zijn om precies in dit soort situatie een symbool als de hoofddoek te verbieden. Een dergelijk verbod werkt vooral contraproductief en kan de polarisering tussen onze cultuur en die van de moslims alleen maar opdrijven. Want ook aan de andere kant merken we dat het wantrouwen is toegenomen. Dat er een discussie opduikt om hoofddoeken te verbieden, is daar eigenlijk een bewijs van. Zeggen dat een hoofddoek de neutraliteit van een school in het gedrang brengt, lijkt mij niet correct. Andere culturele symbolen zoals minirokken of pearcings, die weliswaar niet religieus zijn, druisen ook niet in tegen die neutraliteit. We zouden beter onze energie richten op de oorzaken van het onbehagen bij de moslims. Zo moet er dringend iets gebeuren aan de schoolse achterstand en de relatief grote werkloosheid binnen hun gemeenschap. Veel moslimmeisjes voelen zich door onze maatschappij niet geaccepteerd omdat ze zelfs mét een goed diploma en zónder hoofddoek niet aan werk raken. Als je dat gevoel niet wilt versterken, is het verbieden van hoofddoeken op school een zeer onwijs idee.''Het was onze plicht om in te grijpen.''Verbod drijft de polarisering alleen maar op.'