Krankjorum, hoteldebotel en horendul. Dat wordt onze chef-Wetstraat van dat gedoe met Van Hecke. 'Nu heb ik weer een recht van antwoord aan mijn been. Hou daar nu toch mee op, met die zever. Sinds wanneer moogt gij de waarheid schrijven op uw laatste bladzijde?'
...

Krankjorum, hoteldebotel en horendul. Dat wordt onze chef-Wetstraat van dat gedoe met Van Hecke. 'Nu heb ik weer een recht van antwoord aan mijn been. Hou daar nu toch mee op, met die zever. Sinds wanneer moogt gij de waarheid schrijven op uw laatste bladzijde?''Ja maar Rik, ten eerste komt de helft van zijn rechten van antwoord op stukken die gij hebt geschreven. Ik verwijs naar uw ongepaste reactie op zijn eerste brief. En ten tweede blijf ik nog beleefd.''Een leugenaar, een bedrieger, een verrader... dat noemt gij beleefd? Ge spreekt hier toevallig wel over de schoonste mens van de Wetstraat.''Hij IS een leugenaar, een bedrieger en een verrader. Dat zegt iedereen die met hem te maken heeft gehad. Bovendien is hij een dief.''Een dief?''Het heeft in uw eigen blad gestaan: de databank met adressen en contacten in Afrika die hij op kosten van de EVP-fractie heeft samengesteld. Toen hij uit de EVP stapte, omdat hij bij de liberalen een betere plaats kon krijgen voor de Europese verkiezingen, heeft hij die databank meegenomen.''Hij heeft ze intussen toch teruggegeven?''Ja, twee weken nadat het in Knack had gestaan. Dat noem ik diefstal. En slimmere mensen dan ik hebben hem een sociaal fraudeur genoemd.''Welja, waarom niet. Een sociaal fraudeur! Welke dwaas heeft dat geschreven?''Sus Verleyen.''Oh pardon.''Herinnert ge u dat ziektebriefje niet? Hij was het land uitgevlucht, naar Kampala uiteraard, om samen met Els De Temmerman vakantie te nemen. Op onze kosten, want ondertussen bleef zijn wedde van kamerlid wel lopen. Toen dat uitkwam heeft hij een inderhaast ineengeflanst ziektebriefje ingediend. Alleen klopten de data niet. Sociale fraude schreef Sus, zeer terecht.''Maar dat is zes jaar geleden. En wat betekent die verwijzing vorige week naar die alimentatie?''Weet gij hoeveel en hoe een CVP-voorzitter indertijd betaald werd?''Neen, dat weet ik niet. En ik wens het ook niet te weten: de CVP is dood. Of hebt ge mijn interview in De Morgen niet gelezen? Ge moet trouwens wat nauwkeuriger werken gij, want ge hebt het in uw bijdrage van deze week over Hilde Veulemans, terwijl ze twee weken geleden nog Hilde Vautmans heette. De mensen gaan denken dat het daar bij de VLD een breed volksbordeel is, in plaats van een brede volkspartij.''Maar Hilde Veulemans is niet van de VLD, daar gaat het juist om. Ze is in Oostende eerste schepen van de CD&V, dat wil zeggen van de NCD, maar die bestaat niet meer omdat de stichter-voorzitter ze zelf heeft opgeblazen en, voor de zoveelste keer, iedereen in de steek heeft gelaten.''Zijt ge daar weer? Vergeet niet ook nog een verhouding te insinueren, het zou anders tegen uw natuur zijn.''Ik insinueer niets. Maar ik weet niet of gij veel in Oostende komt...''Nooit.''Wie in Oostende naar een concert of een tentoonstelling ging en Van Hecke zag, zag ook Hilde Veulemans. Binnen een straal van twee meter. Ge weet hoe snel de mensen spreken Rik, zeker aan de zee. Ze lijkt trouwens fysiek op Els De Temmerman, maar frisser.''Straks gaat ge nog beweren dat ze ook naar Kampala is gereisd.''Dat is zo.''WAT!?''Een paar jaar geleden is in Oostende een veiling voor 11.11.11 gehouden waarbij Bekende Oostendenaren iets van zichzelf weggaven. Wendy Van Wanten een niet nader te omschrijven stuk textiel, Herr Seele een buffetpiano, Johan Verstreken een paar schaatsen, Rik Samaey een paar basketsloffen maat xxxL, Johan Vande Lanotte niets, en wat schonk Hilde Veulemans?''Ik heb werkelijk geen idee.''Een eigenhandig uit Uganda geïmporteerde djembe! Ik lees het letterlijk voor van de veilinglijst: eigenhandig uit Uganda geïmporteerd. Nu gij. God weet is hij niet met de hulp van Museveni's folterbrigades afgepakt van een kindsoldaatje.''Maar waar haalt gij dat allemaal?''Uit De Zeewacht.''Ik had het kunnen denken! De Zeewacht. Bij u komt tegenwoordig alles uit De Zeewacht. Me dunkt dat daar veel in staat, in De Zeewacht. Meer dan in de Knack alleszins.''Luister Rik, hij ging in Oostende de CVP eens vernieuwen. Eerst heeft hij alle echte christen-democraten uit de partij gejaagd. Daarna verloor hij de verkiezingen, min vijf procent en min drie zetels, zodat de CVP voor het eerst in meer dan honderd jaar de burgemeesterssjerp kwijt was. Gelukkig voor hem had de lepen Baard liever een zwakke dan een sterke partner in zijn meerderheid. Dat werd de CVP. En zo werd Hilde Veulemans eerste schepen. Zij is een van die NCD'ers die vorige maand tot hun verbijstering moesten vaststellen dat ze een lidkaart van de VLD dienden aan te schaffen. Wat zegt nu een ontgoochelde Hilde?''In De Zeewacht, neem ik aan.''Natuurlijk in De Zeewacht, niet in het Klokske van Scherpenheuvel.''Wel, wat zegt ze?''Opgelet voor zijn recht van antwoord want ik ga weer letterlijk citeren: "Ik wacht bang de toekomst af. Ik hoop dat er de volgende keer voor ons nog een plaatsje is in de Oostendse politiek." Quod non natuurlijk.''Arm schaap.''Arm veulen. Kunt ge geloven dat uw schone meneer Van Hecke op dezelfde bladzijde zegt dat hij zelf niet meer op haar zou stemmen? Want hij wil niet meer op de CD&V stemmen. Is dat een rat of is dat geen rat, zo iemand?''Dat is een echte rat, ge hebt gelijk. En neem mij mijn uitval niet kwalijk, ik sta tegenwoordig nogal onder druk. Met al die stukken van Reynebeau en zo.'Koen Meulenaere