Op de laatste Vlaamse ministerraad voor het reces, tevens de eerste van nieuwbakken mi...