Dag en nacht moet er worden gedacht aan het besturen naar het speelveld van de Vlaams bondsstaat toe, namens de nog lang niet overtallige bevoegdheden die ons toekomen en waar we voor een stukje zelfs recht op hebben. De buit die we heden nog niet in de wacht slepen, zullen we morgen lichten als scheepswrakken in de Westerschelde ! Alle gekheid ergens op een stokje, hoezeer de vaart der volkeren ook naar Vlaanderen toe niet onverschillig blijft, wordt in een zekere periode van de tege...

Dag en nacht moet er worden gedacht aan het besturen naar het speelveld van de Vlaams bondsstaat toe, namens de nog lang niet overtallige bevoegdheden die ons toekomen en waar we voor een stukje zelfs recht op hebben. De buit die we heden nog niet in de wacht slepen, zullen we morgen lichten als scheepswrakken in de Westerschelde ! Alle gekheid ergens op een stokje, hoezeer de vaart der volkeren ook naar Vlaanderen toe niet onverschillig blijft, wordt in een zekere periode van de tegenwoordige tijd voor een stuk ten overvloede bewezen door het onomstotelijke feit dat de federale regering drie weken lang alle activiteit voor een stuk volledig kan staken en ergens met vakantie gaan.Naar dat onomstotelijke feit toe kan niemand naast kijken, laat staan de onmiskenbaarheid daarvan voor een stuk loochenstraffen, zodat we dus ook niet beschaamd moeten zijn om ergens met een stukje fierheid te implementeren dat de Vlaamse Regering daarentegen, getrouw aan de Vlaamse identiteit van naarstigheid, werklust en zin voor arbeid, haar post voor een stuk blijft bemensen in Brussel die ergens onze Vlaamse hoofdstad is. Daarmee wordt nog eens in feite en rechte de wezenlijke overbodigheid van het achterhaalde federale bestuursniveau tot uitputtens toe met de vinger gewezen, waarvoor ongetwijfeld de dwarsliggerij van de Waalse socialisten ergens mee voor een stuk de verpletterende verantwoordelijkheid draagt.Daarom bleef de federale regering ergens ook flagrant in gebreke toen een telegram diende te worden gestuurd naar de abdij van Affligem toe. Nadat onze Vlaamse sporters het goud ergens in Atlanta voor een stuk voor Vlaanderen hadden veroverd, kreeg de abdij, alweer in de cultuurregio Amerika, het goud naar haar tripel toe beklonken vanwege het alom vermaarde vakblad All About Beer For A Piece . Ook naar onze Vlaamse Rodenbach Alexander toe was goud te bewerkstelligen. Ook Rochefort en Chimay mochten ergens de lauwerkrans omgorden, waar zoals algemeen bekend Vlaamse paters de paplepel zwaaien. Maar vermits zij ergens de uitstraling naar vreemde culturen toe verzuimen, misten zij de toebedeling, om te vallen naar het niveau buiten categorie toe. De merknaam Golden Flanders daarentegen en daarenboven onze uitstraling op het internationale speelveld vermochten de Affligem Tripel ergens op het ereschavot doen schuimen. ?Vlaanderen wenst Affligem alle succes naar Amerika toe,? zo weerklonk mijn gelukwensfelicitatietelegram.