1 In zijn kersthomilie spreekt kardinaal Danneels zich uit tegen een uitbreiding van de euthanasiewet. Waardoor hij socialisten en liberalen de kast op jaagt.
...

1 In zijn kersthomilie spreekt kardinaal Danneels zich uit tegen een uitbreiding van de euthanasiewet. Waardoor hij socialisten en liberalen de kast op jaagt.FREDDY WILLOCKX: Een delicaat thema. Zelf ben ik op ethisch vlak bijzonder terughoudend, zeker wat euthanasie betreft. Men kan daar niet omzichtig genoeg mee omgaan. Euthanasie is voor mij alleen mogelijk wanneer de principiële wil tot euthanasie op voorhand uitdrukkelijk werd uitgesproken door de betrokkene. Nu, de kardinaal had het in zijn homilie over een heel andere situatie, en over een wettelijk kader dat niemand wenselijk acht. Laten we zeggen dat Danneels onzorgvuldig te werk is gegaan. Hij had moeten weten dat die bepaalde zin uit zijn homilie geïnterpreteerd zou worden als een stellingname over het wetsvoorstel. De kardinaal ken ik als een groots en verstandig man die zijn plaats in onze samenleving kent. Ik geloof niet dat het zijn bedoeling was om in te breken in het parlementaire debat. Wie zijn communicatie van de dagen daarna analyseert, zal zien dat kardinaal Danneels zijn misser impliciet toegeeft. Dat een paar ethische hardliners binnen CD&V erg gretig waren om zich achter zijn uitspraken te scharen, hoeft niet te veel aandacht te krijgen. Zoals ik de christendemocraten uit mijn tijd in het parlement ken, stellen ze zich ook in dit voor hen bijzonder gevoelige onderwerp erg volwassen op. Ik vind het trouwens een veelbetekenend signaal dat de partijvoorzitter, Jo Vandeurzen, voor dit thema niet op de barricaden ging staan. 2 Banksys, de beheerder van het elektronische betaalnetwerk, kon tijdens de feestdagen opnieuw enkele records noteren. De Belg blijkt dit jaar nog eens tien procent meer aan cadeaus te hebben uitgegeven dan in 2004.WILLOCKX: Dat het particuliere consumptiepatroon uitbreidt, is natuurlijk een goed teken voor onze economie. Het herbevestigt het conjunctuurherstel dat zich voor 2006 aankondigt. Tegelijkertijd is dit ook een wat wrang bericht, omdat er nog maar net uiterst negatieve armoedecijfers werden bekendgemaakt. Ik kan alleen maar vaststellen dat er een welvaartskloof is ontstaan, en dat die groeit. Als socialist is mijn eerste reactie uiteraard dat we daar niet zomaar aan mogen toegeven. Er is nood aan meer solidariteit. En die bereik je volgens mij niet via goedbedoelde maar tijdelijke liefdadigheidsinitiatieven, maar via een versterkte en gemoderniseerde sociale zekerheid. De SP.A moet daarop niet aflatend hameren. Het is misschien niet de makkelijkste weg naar electoraal succes, maar we zijn het aan onszelf verplicht. Zelf ben ik trouwens tamelijk allergisch voor de hele cadeautjeswoede, en in mijn familie is het absoluut niet de gewoonte om aan geschenken veel geld uit te geven. Ik vind het eigenlijk een opgeklopt gedoe, al zal ik daarin binnen onze consumptiemaatschappij een atypische mens zijn. 3 Weinig goed nieuws van de arbeidsmarkt: De Standaard becijferde dat in 2005 minstens 11.490 banen verloren gingen door herstructureringen. Het werkgelegenheidsverlies door faillissementen ligt zelfs nog een stuk hoger.WILLOCKX: Herstructureringen en faillissementen veroorzaken sociale tragedies die je niet op een, twee, drie uitvlakt. In mijn streek heb ik dat in 2005 veel te vaak kunnen zien. Niet dat het een nieuwe trend is. In de dertig jaar dat ik in de politiek zit, heeft de regio rond Sint-Niklaas al heel wat drama's meegemaakt. De teloorgang van de textielindustrie, de Boelwerf die overkop ging... Paradoxaal genoeg staat het Waasland nochtans bekend als een economische groeipool, door de havenuitbreiding op de Linkeroever. Maar vertel dat maar eens aan iemand die pas zijn werk is kwijt geraakt. Het is een hele klus om de slachtoffers van zo'n herstructurering weer aan een nieuwe baan te helpen. Wat dat betreft heb ik veel hoop gesteld in mijn stadsgenoot Fons Leroy, de nieuwe topman van de VDAB. Leroy is een sterke persoonlijkheid, een man die van aanpakken weet. Als iemand op dit vlak een kentering kan brengen, is hij het. En ik zou toch ook willen benadrukken dat het niet alleen maar doffe ellende is op onze arbeidsmarkt. De economie globaliseert, en dat betekent dat veel bedrijven delokaliseren - soms met schrijnende toestanden tot gevolg. Maar het betekent ook dat onze bedrijven hun afzetmarkt zien verbreden, wat voor ons land en onze mensen zeer goed nieuws is. 4 Het Vlaams Belang dreigt zijn subsidies te verliezen door weer een nieuwe klacht, en het lijkt daar niet bijzonder wakker van te liggen.WILLOCKX: Voor mij is het eigenlijk zonneklaar. Wanneer een partij manifest strafbare feiten pleegt - en racisme is een strafbaar feit - dan dient die partij daarvoor gestraft te worden. Dit is voor mij zo fundamenteel, dat alle tactische overwegingen erbij in het niet vallen. Vorige zomer legde ik zelf nog klacht neer tegen het Vlaams Belang, nadat ze de migrantengemeenschap van Sint-Niklaas volkomen ten onrechte hadden aangewezen als daders van grafschennis. Van dat hele verhaal klopte geen woord. Ik heb de lokale afdeling van het Sint-Niklase Vlaams Belang toen 48 uur de tijd gegeven om zich te verontschuldigen; ze heeft die kans niet gegrepen. Tja, wat doe je dan? Moet ik het als burgemeester zomaar over mijn kant laten gaan dat een deel van mijn bevolking doelbewust geviseerd en belasterd wordt? Het Vlaams Belang staat wat mij betreft niet boven de wet. Als iemand anders de regels aan zijn laars lapt, wordt hij ook gestraft. Ik begrijp Johan Vande Lanotte wel als hij zegt: laten we vooral de indruk vermijden dat het om een politieke afrekening gaat. Maar voor mij heeft deze zaak niets met politiek te maken, maar alles met wetten en wetteloosheid. Ik vroeg onze advocaat al in hoeverre de stad Sint-Niklaas de nieuwe droogleggingswet kan laten toepassen voor onze klacht. 5 Voor de achtste keer op rij sluit de Vlaamse regering het jaar af met een begrotingsoverschot, in 2005 bedraagt dat zelfs 618,6 miljoen euro. Tegelijk klagen de gemeenten steen en been over hun financiën, bijzonder vervelend met de verkiezingen in aantocht.WILLOCKX: Het is natuurlijk een erg goede zaak dat de Vlaamse Gemeenschap opnieuw een overschot heeft kunnen realiseren. Dat onze politici nu toch al enige tijd die budgettaire discipline weten vol te houden, is een mooie verwezenlijking. Hopelijk krijgen we binnenkort vanuit Wallonië, Brussel en het federale niveau hetzelfde goede nieuws. De Vlaamse financiën gaan er binnenkort trouwens zelfs nog een stuk beter uitzien, door het geld dat vanaf 2007 en 2008 via het Lambermontakkoord naar Vlaanderen stroomt. Het wordt echt uiterst belangrijk dat de Vlaamse overheid in die werkjaren de juiste prioriteiten legt. Tegelijkertijd dreigt er voor de gemeenten stilaan een structureel budgettair probleem te ontstaan. Momenteel is dat nog niet zo zichtbaar, omdat de gemeenten de laatste jaren konden profiteren van eenmalige meevallers, zoals in 2005 de dividenden uit Telenet. Daardoor zitten heel wat gemeenten er momenteel zelfs behoorlijk warmpjes bij. Maar het is duidelijk dat over een paar jaar de balans tussen de gewestfinanciën en de gemeentefinanciën volkomen scheef zal zitten. De hogere overheid moet dringend meer geld vrij maken. En wat dat betreft, staat er nog wel wat te gebeuren, ik weet dat er in de Atoma-schriftjes, de officieuze leidraad voor het Vlaamse regeerakkoord, sprake is van een bedrag van 100 miljoen euro dat deze regeerperiode nog naar de gemeenten moet vloeien. 6 Eén jaar na de tsunami en de daaropvolgende massale hulpacties blijkt slechts een derde van het geschonken geld opgebruikt. De opbrengst van de inzameling voor Pakistan stelt in vergelijking teleur.WILLOCKX: Dat slechts een derde van het tsunamigeld besteed is, moet men in zijn context bekijken, en hoeft helemaal niet dramatisch te zijn. Ik heb het opzetten van noodprogramma's voor Kosovo destijds van heel nabij gevolgd en ik kan u zeggen: dat was een enorme karwei. Om de noodhulp uiteindelijk bij de mensen te krijgen voor wie het bestemd is, moet men eerst talloze praktische problemen oplossen. Niets is voor een hulpactie dodelijker dan corruptie, maar probeer het maar eens te vermijden, wanneer er op korte tijd veel geld beschikbaar is voor een land dat in puin ligt. Daarom moet men werken met strikt gedefinieerde spelregels, wat onvermijdelijk tot gevolg heeft dat zo'n operatie een tijd duurt. Tegelijkertijd moet men er ook steeds voor waken dat het bureaucratische apparaat uiteindelijk niet de meerderheid van het geld opsoupeert. Als nu een derde besteed is, maar wel op de juiste manier - en uit alle informatie die ik nu heb, blijkt dat ook het geval te zijn - dan vind ik dat beter dan dat er met meer te besteden ook meer in de verkeerde handen terechtgekomen zou zijn. Dat ze nog zo veel geld overhebben, betekent wel dat de hulporganisaties moeten voortmaken. JEF VAN BAELEN