Frieda Brepoels is Europees parlementslid voor de N-VA.
...

Frieda Brepoels is Europees parlementslid voor de N-VA.De Europese Unie kan een gezamenlijke aanpak van de immigratie niet langer voor zich uit schuiven. De gruwelijke en onmenselijke beelden van de gebeurtenissen van september in Ceuta en Melilla, de twee Spaanse enclaves in Noord-Afrika, liggen vers in het geheugen. Honderden illegale migranten werden toen naar het zuiden van Marokko gedeporteerd en daar in de woestijn aan hun lot overgelaten. Samen met een delegatie van het Europees parlement heb ik zopas ervaren dat de toestand in Ceuta en Melilla weer onder controle is. Maar na de winter dreigt mogelijk een nieuwe opflakkering van de problemen. De omheiningen tussen de enclaves en Marokko zijn intussen nog hoger geworden en er woedt een juridische discussie over het statuut van het grondgebied tussen die omheiningen. De mensenhandelmaffia krijgt het moeilijker, maar op haar vindingrijkheid staat geen maat. De nieuwe immigranten komen nu ook meer uit Azië dan uit Afrika. Meer en meer mensen uit Bangladesh en India zoeken hun heil in Europa. Voor hun trip naar 'het paradijs' betalen ze tot 7000 euro aan criminele organisaties. Geld dat familie en vrienden bijeenbrengen, in de hoop dat een jongere van het gezin Europa bereikt. Nergens in de wereld is het welvaartsverschil groter dan dat tussen de Spaanse enclaves en Marokko - intussen dé grens in het zuiden van Europa. Dat maakt de toestand extra schrijnend. Heeft de grootschalige massaregularisatie van 700.000 illegalen die Spanje onlangs doorvoerde, geen aanzuigende werking aan deze grens? De grote droogte in de Sahel in 2004 heeft alleszins als een magneet gewerkt. Effectieve grenscontroles, in de toekomst versterkt met satellietbewaking en kustwachtpatrouilles, moeten hand in hand gaan met het respect voor mensenrechten. Die werden in september zowel door de Spaanse veiligheidsdiensten als door het Marokkaanse leger met voeten getreden. Rapporten van verschillende niet-gouvernementele organisaties spreken boekdelen. Een onafhankelijk onderzoek moet bijkomend opheldering brengen en de schuldigen dienen gestraft te worden. Dit is ook belangrijk voor het vertrouwen in een nieuwe aanpak. Permanente EU-monitoringcentra in Ceuta en Melilla, die de uitvoering van internationale en Europese wetgeving opvolgen en begeleiden, kunnen daarbij raad brengen. In het kader van een beleid van nabuurschap moet de Europese Commissie in de overeenkomst met Marokko ook meer aandacht aan deze problematiek schenken. Akkoorden tussen de EU en landen van de sub-Sahara over uitlevering krijgen een meerwaarde met een luik over de sociaal-economische ontwikkeling van die landen. De Europese regeringsleiders hebben op hun informele bijeenkomst in Hampton Court een actieplan gevraagd en maatregelen op korte termijn. Hopelijk komen die er ook. Al mag er niet alleen aandacht zijn voor repressieve maatregelen. Ook een bijdrage van Europa aan de ontwikkeling van grote delen van Afrika en Azië is onontbeerlijk. Frieda Brepoels