Kosovo (1)
...

Kosovo (1)Er wordt heel wat hypocrisie verkocht ("Het is geen oorlog", Knack nr. 16). Over andere massamoorden waren de politici nooit zo verontwaardigd. Vijf jaar geleden werd in Rwanda één miljoen mensen afgeslacht door het Hutu-regime dat politiek en financieel gesteund werd door het Belgische vorstenhuis, de CVP en vooral door de PSC. Zelfs na de genocide bleven CVP, PSC en de Christen-Democratische Internationale dat moorddadige regime steunen. Daardoor konden vele massamoordenaars politiek asiel krijgen in België. VLD-kopstuk Willy De Clercq schreef eens een bijzonder kruiperig voorwoord voor een biografie van de Roemeense dictator Ceaucescu. Vele socialisten van SP en PS hadden bijzonder goede relaties met dictatoriale regimes van het vroegere Oostblok. Zelfs de moordenaars van het Tienanmen-plein werden in Antwerpen met veel egards ontvangen door de zittende coalitie van CVP, SP, VLD en Agalev. Dat die in Tibet een heuse genocide plegen, was geen probleem voor al die superdemocraten en profeten van de mensenrechten. Ik vind ook dat de Joegoslavische president Milosevic een schurk is en dat hij een lesje moet krijgen. Maar de schijnheiligheid van de politici laat toch een wrange nasmaak na.Kosovo (2)Een oorlog lost niets op, maar creëert alleen nog scherpere tegenstellingen. In een paar weken verspeelt het militaire apparaat wat men al jaren had kunnen spenderen aan de schuldenlasten van de derde wereld ("Schuld doet boeten", Knack nr. 14). Door de som van alle diplomatieke blunders weten we niet eens meer hoe het begon en nog minder waar het zal eindigen ("De som van de verkeerde keuzes", Knack nr. 15). In al die etnische conflicten spelen we altijd een partijdige rol. Als we als politieman van de wereld optreden, wordt ieder mens geboren om alleen nog te vechten. Voor Ieren, Basken, Koerden, Armeniërs, Tamils, Hutu's, Tutsi's en ga maar door. Het is een geschiedkundig feit dat conflicten ook uitdoven en dictators verdwijnen. Daar vallen ook slachtoffers bij, maar dat staat nog ver af van oorlogen. Er moet dus een andere reden zijn waarom zo vlug naar de wapens werd gegrepen. Wapenhandel, heropbouw, economische of duistere redenen. Ondertussen probeert men het zo netjes en humaan mogelijk voor te stellen. Geen bloed, geen tranen. Het leger nieuwe stijl, humanitair dus, als vedette in een feuilleton. Je wordt er ziek van dat onze beleidsmensen nog altijd meer geld over hebben om het leven te vernietigen dan om het in stand te houden.Kosovo (3)De oorlog in Joegoslavië is voor mij (net zoals voor de meeste andere Belgen) een onbegrijpelijke gebeurtenis. Dat politici andere drijfveren hebben dan de gewone burger, is bekend. Ze willen altijd hun gelijk halen, al moeten ze de waarheid volledig verkachtten met leugens en listen. Politiek is een spel en dat spel heet soms oorlog. We hebben zelf ministers gehad die gedurende maanden niet meer wisten dat ze gecontacteerd waren in verband met een omkoopschandaal, om even later grif toe te geven dat er toch iets gebeurd was. De Servische leiders zullen wel niet beter zijn dan de onze. Militairen worden heel hun leven getraind om een oorlog te winnen: de waarheid of de doelstellingen zullen hen worst wezen, als ze maar winnen. Iedere grote en kleine oorlog is voor hen een kans om te winnen. Maar de media? Ik heb het gros van de journalisten altijd ervaren als oprechte informanten van het grote publiek. Journalisten willen toch de waarheid achterhalen en bekendmaken aan het grote publiek? Hoe is het dan mogelijk dat westerse journalisten in Joegoslavië rondlopen in de buurt van collega's met totaal andere waarheden? Kunnen journalisten (westerse en Servische) niet (los van alle politiek) de werkelijke gebeurtenissen onder mekaar analyseren? Elk met hun eigen bronnen, getuigen, beelden en verslagen? Confronteren westerse journalisten hun Servische collega's met hun eigen bronnen, getuigen, beelden en vice versa? Zijn journalisten niet breeddenkend genoeg om een evenwaardige discussie aan te gaan met hun collega's?Kosovo (4)Mark Eyskens spreek over referendaire democratie: pas die maar toe in een spookstaat als Bosnië-Herzegovina. Bij zo'n volksraadpleging ben ik zeker dat de meerderheid van het Servische deel aansluiting vraagt bij Servië of Joegoslavië. De bezettingsmacht zou dan niet meer nodig zijn. Wanneer gaat de politiek dit thema eens aansnijden in plaats van kunstmatig opgedrongen staten te laten bestaan?Alternatieve geneeswijzenIn "De minister pleit schuldig" (Knack nr. 15) geeft minister Colla geen antwoord op de vraag hoe hij de felle oppositie op zijn wetsontwerp op alternatieve geneeswijzen verklaart. Hij zegt geschokt te zijn door "de manier waarop de academische wereld het laat voorkomen alsof zij de absolute waarheid in pacht heeft". De critici van het wetsontwerp, en dat zijn niet alleen artsen, vragen dat therapieën alleen maar worden erkend als duidelijk en objectief kan worden aangetoond dat ze werken. Dat heeft niets met absolute waarheid te maken, alleen met kritische zin, eerlijkheid en voorzichtigheid. Precies omdat een aantal geneeswijzen hun waarde niet konden aantonen, noemt men ze "alternatief" - en betere term zou zijn "niet bewezen". Daarom ook ijveren de aanhangers ervan steeds opnieuw om via een achterpoortje erkend te worden. Nu hebben ze een minister gevonden die met allerlei juridisch kunst- en vliegwerk bereid is aan hun wensen te voldoen. Colla geeft de indruk dat er geen andere keuze bestaat dan erkennen of verbieden. Zo'n houding is niet eerlijk en getuigt evenmin van moed. Hijzelf heeft immers nooit maatregelen overwogen om illegale behandelaars tegen te gaan, zelfs niet degenen die hijzelf als onaanvaardbare kwakzalvers beschouwt. Het is precies omdat er nooit opgetreden is tegen de wildgroei van flauwe kul en charlatanisme, dat sommige geneeswijzen zo openlijk en ongehinderd hun misleidende propaganda blijven spuien, inclusief het met gemanipuleerde cijfers overdrijven van hun populariteit. En omdat ze zo populair zouden zijn, komen politici als Colla nu af met de "vrije keuze", alsof het niet hun eerste taak is de bevolking te beschermen. Het minste wat Volksgezondheid kan doen, is de bevolking objectief voorlichten en waarschuwen voor de misplaatste illusies die onbewezen geneeswijzen kunnen opwekken. Wij doen dat al jaren in Skepp (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale), en dit zonder de minste steun van de overheid.Rechter AurousseauIk ben blij dat Etienne Vermeersch het schokkend onrecht dat rechter Aurousseau werd aangedaan, in een juist perspectief plaatst ("De Kroonraad", Knack nr. 16). Het is merkwaardig en wellicht tekenend voor onze samenleving hoe protestloos broodroofacties officieel kunnen doorgaan. De fundamentele idee van onze wetgeving is vrij simpel: enkel een daad gesteld met de bedoeling opzettelijke schade toe te brengen, is immoreel en dus strafbaar. Bij het echtpaar Aurousseau bestond wederzijdse instemming en was er zelfs geen klacht van rechtstreeks betrokkenen. Moeten we dat als een unicum in onze rechtspraak beschouwen of een revanche binnen de hoogste maatschappelijke instellingen vermoeden? Sommigen vergeten dat seksualiteit ons als oerinstinct is ingebakken, en dat zonder seksualiteit elke levensvorm op aarde al lang zou zijn uitgedoofd. Wensen we dergelijke patronen te onderdrukken en om te buigen?ABX en NMBSABX is een dienst van de NMBS ("Alle trucs van de foor", Knack nr. 14). Vermits de NMBS nationaal is, vind ik dat de prijzen van de diensten voor de hele bevolking dezelfde moeten zijn. Voor hetzelfde pakket moest ik bij ABX in Antwerpen dubbel zoveel betalen als bij ABX-Brussel. Het verschil werd verklaard door "Brussel werkt met een andere firma". Wat moet ik dan met wat Etienne Schouppe een week later ("Ondervraag ons alstublieft", Knack nr 15) zegt: "De Europese Commissie zegt dat de spoorwegen in het goederenvervoer neutraal moeten zijn. We moeten onze klanten dezelfde voorwaarden bieden, of dat nu een privé-bedrijf is of een bedrijf waarin wij participeren."Lieve Foubert, Sint-Niklaas.,R. Cromheecke, Borgerhout.,Riccy Focke, Brussel.,G. Putcuyp, Antwerpen.,Prof. Dr Willem Betz, Skepp,Marc Anteunis, Mariakerke.,Berthe Huybrechts, Heverlee.