WAPPEN MET DE BANKIER
...

WAPPEN MET DE BANKIERDe nieuwe techniek met de meest verreikende gevolgen. Tenminste, als WAP - wireless acces protocoll - meer is dan de zoveelste rage uit de wondere wereld van de internettechnologie. In deze nieuwe toegang tot het internet - langs de mobiele telefoon in plaats van via de pc - werd alvast flink geïnvesteerd. Twee banken, KBC en het Gemeentekrediet, ontwikkelden een eigen gateway, een deur die de verbinding maakt van de gsm met het internet. In een eerste fase kunnen de klanten van het Gemeentekrediet overschrijvingen uitvoeren via hun gsm en de stand van hun rekening raadplegen. Later volgen ook beursorders. Wie wil bankieren via zijn gsm, moet een aangepast toestel hebben. Met een groter schermpje en een ingebouwde microbrowser. Kostprijs: voorlopig nog ongeveer 20.000 frank. HET BELEGGERSKREDIETOvergewaaid uit Nederland. En langzaam maar zeker palmt de nieuwe hypotheekformule zowat de hele Belgische markt in. Het bijzondere aan het krediet: de maandelijkse premies gaan niet naar de afbetaling van een lening, maar naar een individuele levensverzekering van type Tak23. Ze worden belegd in fondsen (aandelen- en obligatiefondsen). En met de opbrengst betaal je het kredietbedrag op de eindvervaldag in een keer terug. Bij een gunstig beursklimaat hou je geld over. Heb je pech en presteren de beurzen ondermaats, dan schiet je misschien wel geld tekort. Vandaar het advies van aanbieder Bacob: combineer het beleggerskrediet met het klassieke woonkrediet. Ook fiscaal gezien is dat een interessante oplossing. Enkel de klassieke formule is fiscaal aftrekbaar. Ga dus een beleggerskrediet aan voor dat gedeelte dat de grens van aftrekbaarheid overschrijdt.VIRTUELE BETALINGENNiemand staat er nog van te kijken dat je iets hebt gekocht via het internet. Maar hoe kan je het betalen op een veilige manier? Wie beschikt over een Proton-terminal (een C-ZAM/PC-terminal) die op zijn pc is aangesloten, kan voor een beperkt bedrag veilig kopen via internet. Anderen moeten gebruikmaken van hun kredietkaart, voorlopig nog steeds het betaalmiddel bij uitstek. Al wordt de veiligheid daarvan sterk betwist: de kredietkaartgegevens worden telkens weer verspreid via het net. Digitale certificaten, zowat te vergelijken met een identiteitskaart, moeten de identiteit verzekeren van zowel de koper als de verkoper. Maar ook in dit geval moeten de kredietkaartgegevens nog steeds worden doorgegeven. In de Verenigde Staten zijn daarom de virtuele banken ontstaan. Enkel daar zijn de kredietkaartgegevens van een potentiële koper bekend. Ze kunnen dan ook beter beveiligd worden.GEEN GELD OP SCHOOLDe cola-automaten op scholen zullen moeten worden aangepast. Het Gemeentekrediet lanceert een chipkaart waarmee leerlingen enkel kunnen betalen binnen de muren van hun school. De beschikbare som is niet meer of minder dan wat hun ouders hebben gestort. Er zit geen onuitputtelijke rekening aan vast. Als het pilootproject lukt, kunnen andere gesloten omgevingen volgen: bedrijven, maar ook gevangenissen en andere gesloten instellingen. En als de omgeving het toelaat, kan de koopfunctie uitgebreid worden met andere diensten. Zoals een kaart die je toegang verleent en je eruit laat wanneer je maar wil.STUDENTENKANTORENStudenten hebben een eigen klok. Zo ook de nieuwe studentenkantoren van KBC. Hun openingsuren zijn afgestemd op hun doelpubliek. Ook hun producten en diensten zijn gericht op de financiële behoeften en belangstelling van de studenten. Even webbankieren in het kantoor? De kantoren stellen pc's met internetaansluiting ter beschikking. Ook de jonge belegger vindt er een luisterend oor. Voor studenten met een gematigd risicoprofiel en een zekere ervaring in beleggen kwam er vorig jaar zelfs een specifiek jongerenbeleggingsfonds op de markt: Generation Y.DE ZORGVERZEKERINGHoever staan we met de zorgverzekering? Gaan we naar een basiszorgverzekering die met privé-verzekeringen moet worden aangevuld? Of gaat het nog totaal de andere kant op? De verzekeraars hebben hun concept alvast klaar. Nu al proberen ze cliënten warm te maken voor het idee om zelf een zorgverzekering aan te gaan. Het sein van de overheid blijft voorlopig uit.ON LINE VERZEKERENDe verzekeringswereld kent grondige verschuivingen. De kleine verzekeraar in bijberoep verdwijnt, de beroepsmakelaar wordt een adviseur en levert maatwerk. Standaardproducten bereiken de klanten via nieuwe kanalen of bestaande instanties, zoals banken, nemen de taak over. Internet is zo'n nieuw kanaal. De Europese verzekeraar Ineas biedt zelfs alleen on-lineverzekeringen aan en is sinds kort ook actief in België, voorlopig alleen met schadeproducten. Verzekeren à la minute is een makkie. Je documenten rollen meteen van je printer thuis. En omdat on-linecontracten nog niet erg ingeburgerd zijn, krijg je ze nog eens extra nagestuurd. De validiteit? Het waarheidsmoment is - precies als in de reële wereld - wanneer de klant betaalt. Vanaf juli biedt ook KBC een beperkt on-linebankverzekeringspakket aan. Met vooral een rekenmachine voor de premies. VERZEKERING IN NATURADaar komen de klusjesmannen. Een nieuwe brandverzekering keert de schade niet langer uit in geld, maar stuurt schilders, loodgieters, behangers om de woning op te knappen. Geen voorschot dus om herstellingen te laten uitvoeren. En dat is pech voor de klusser die het gat in zijn plafond liever zelf zou hebben gedicht. De nieuwe verzekering is enerzijds bedoeld om misbruiken tegen te gaan. Tegelijk komt ze vooral ten goede van alleenstaanden en senioren, die een herstelling verkiezen boven geld. Een aanbieder op de markt is Fortis.ZICHZELF VERZEKERENSteeds meer Franse verzekeraars roepen hun klanten op om zichzelf te verzekeren. Eerder dan onzeker te zijn of ze ooit wel worden betaald door de verzekering van een derde partij. Zo kan je jezelf verzekeren voor lichamelijke letsels. Stel dat je het slachtoffer wordt van een medische fout of een zware brand. Je hoeft niet eindeloos te wachten tot de verzekering van de aansprakelijke je vergoedt. Hoe lang duurde het niet vooraleer de slachtoffers van de brand in het Antwerpse Switel-hotel werden vergoed? Wie zichzelf verzekert, wordt in principe onmiddellijk uitbetaald.BESTUURDERSVERZEKERINGIn dezelfde trant als het zichzelf verzekeren. Maar dan als de bestuurder van een wagen die een ongeval veroorzaakt heeft. Behalve jijzelf worden alle slachtoffers vergoed. Jij moet terugvallen op het ziekenfonds. Of eventueel op de arbeidsongevallenverzekering als je ongeval plaatsvindt tijdens de kantooruren en in dienstverband. De verzekering bestaat al langer. Maar steeds meer chauffeurs die meer dan het jaarlijks gemiddeld aantal kilometer rijden, onderschrijven een bestuurdersverzekering.ANNULATIEVERZEKERINGJe weet maar nooit. Het jawoord met alles erop en eraan zou wel eens nooit uitgesproken kunnen worden. Een buitenissige verzekering, maar ze bestaat en wordt steeds vaker gebruikt: de annulatieverzekering voor huwelijken. Bij een plots overlijden in de familie kan de uitkering van pas komen.DIOXINEVERZEKERINGKippenkwekers en handelaars in gevogelte hadden er nooit bij stilgestaan. Ook de colamagnaten schrokken van de kostprijs voor het terughalen van hun producten uit de rekken. Niet alleen moesten ze worden weggehaald, steekproefgewijs moesten ze ook nog onderzocht worden. En dat kost geld. Wanneer ze dan toch weer in de winkel waren toegelaten, moest ook het vertrouwen opnieuw worden hersteld. Een nieuwe verzekering moet de kosten voor terugname en imagocampagnes dekken.Ingrid Van Daele