Normaal had de Vlaamse regering deze week een nieuwe beheersovereenkomst met de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en een andere bestuurssamenstelling van dit instrument voor de economische ontwikkeling in Limburg goedgekeurd. Maar ze wacht tot de LRM opnieuw 'in rustiger vaarwater' zit.
...

Normaal had de Vlaamse regering deze week een nieuwe beheersovereenkomst met de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en een andere bestuurssamenstelling van dit instrument voor de economische ontwikkeling in Limburg goedgekeurd. Maar ze wacht tot de LRM opnieuw 'in rustiger vaarwater' zit. Een en ander werd vorige week doorkruist door berichten in De Tijd over een klachtenbrief van de in juni ontslagen hoofdboekhoudster Alice Steegmans over gesjoemel met de boekhouding, belangenvermenging en persoonlijke verrijking door gedelegeerd bestuurder Roland Aerden en financieel directeur Theo Donné. Sindsdien is het parket van Hasselt met een onderzoek gestart. Procureur Marc Rubens is ook gevat door een klacht van Vlaams minister van Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen (VLD). Aerden en Donné hebben op hun beurt een klacht wegens laster en eerroof ingediend. De raad van bestuur van de LRM heeft het bureau Ernst&Young ingeschakeld om te weten hoe de vork in de steel zit. Het zijn niet de eerste onderzoeken over de LRM. Van Mechelen werd begin 2004 aan de mouw getrokken door algemeen secretaris van de LRM Eric Indeherberge. Hij werd echter in september 2004 ontslagen en zijn vragen bij onder meer de aanpak van een strategisch plan voor Limburg van Peter Heller (ex-Ford) en bij het innen en boeken van verwijlinteresten liepen in juni dit jaar met een sisser af. Dan volgde de brief van Steegmans, maar ook haar klachten werden volgens Van Mechelen 'gemotiveerd weerlegd' door zijn administratie, de regeringscommissaris bij de LRM en een intern auditcomité. De klacht van de minister bij het Hasseltse parket slaat op 'nieuwe elementen' die niet eerder aangekaart zouden zijn (het inschakelen van LRM-personeel voor privédoeleinden). De LRM werd opgericht na de KS-affaire, met de Vlaamse overheid als enige aandeelhouder. De LRM heeft een eigen vermogen van 340 miljoen euro op een balanstotaal van 542 miljoen. De LRM verschaft kapitaal aan bedrijven. Via de nv Mijnen en de nv Mijnschade en Bemaling van de Limburgse Mijngebieden staat de LRM ook in voor de KS-erfenis. Een andere dochter, de Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij (Lisom) moet 150 miljoen inzetten voor 'niet-rendementsgebonden' projecten (Universiteit Hasselt, het Pliniusproject in Tongeren, de Ethias Arena in Hasselt enzovoorts). Bij de LRM zwaaien SP.A en VLD de plak. Voorzitter is André Vautmans (VLD) en ondervoorzitter Jean-Claude Van Rode (ABVV). Aerden heeft een SP.A-label. Regeringscommissaris is Hedwig De Koker (VLD). Lisom-voorzitter is het Limburgse SP.A-kopstuk Paul Butenaers. Sinds de verkiezingen van 2004 en vanwege het Limburgplan (de LRM draagt 40 miljoen bij) wil CD&V meer invloed. Daarom zou ondernemer Hugo Leroi ondervoorzitter worden. CD&V wil ook de China-kennis van Leo Delcroix meer voor Limburg benutten. P.M.