Over het Politie Opleidings-, Trainings- en Vormingscentrum Antwerpen (Potva) waren er al langer vragen. Deels wegens de gulle subsidies (en de aanwending daarvan), deels omdat het centrum meer is dan een politieschool. Zo organiseert het Potva veiligheidstrainingen van luchthavenpersoneel, van bos- en natuurwachters, van vervoermaatschappijen en andere. Het gaat onder meer om zelfverdedigingscursussen met de klem- en drukpunttechnieken van de Brit Vince Moris, en om Pats-gevechtstechnieken van de A...

Over het Politie Opleidings-, Trainings- en Vormingscentrum Antwerpen (Potva) waren er al langer vragen. Deels wegens de gulle subsidies (en de aanwending daarvan), deels omdat het centrum meer is dan een politieschool. Zo organiseert het Potva veiligheidstrainingen van luchthavenpersoneel, van bos- en natuurwachters, van vervoermaatschappijen en andere. Het gaat onder meer om zelfverdedigingscursussen met de klem- en drukpunttechnieken van de Brit Vince Moris, en om Pats-gevechtstechnieken van de Australische ex-militair Robert Redenbach (Pats staat voor Psychology, Attributes, Tactics and Skill). Een groot aantal speciaal geschoolde politie- en privébeveiligingsmensen kregen dus een extra vorming aan het Potva, dat een apart politiebastion vormde in de stad. In en rond het Potva houden zich bovendien een aantal figuren op die al jaren bij - lokale en nationale - machtsspelletjes bij politie en justitie betrokken zijn. Er is bijvoorbeeld professor Marc Cools (VUB/UGent), kabinetsadviseur van justitieminister Marc Verwilghen (VLD) en verwoed pleitbezorger van de privatisering van een groter aantal politie- en justitietaken. En er is ook zijn vriend senator Hugo Coveliers (VLD), die onlangs nog kandidaat burgemeester - en dus bijna hoofd van politie - van Antwerpen was. Potva-directeur, hoofdcommissaris Eddy Den Hondt was overigens een van de tegenkandidaten van Luc Lamine, toen Antwerpen in 2001 een nieuwe korpschef moest benoemen. Toen Lamine in opspraak werd gebracht en samen met hoofdcommissaris Luc Van Beylen wegens allerlei gesjoemel in verdenking werd gesteld, dacht Den Hondt - met de steun van Hugo Coveliers en de zijnen - de leiding te kunnen nemen van de Antwerpse politie. Op 23 juni werd Den Hondt evenwel zelf in verdenking gesteld wegens schriftvervalsing, verduistering van overheidsgelden en actieve corruptie. Hij zou zichzelf en andere docenten meer lesuren betaald hebben dan zij hadden gepresteerd. Hij liet de verbouwer van de politieschool ook werken aan zijn sauna thuis, zij het met factuur. En de keren dat hij zijn dienstwagen en tankkaart in het buitenland gebruikte, noemt hij 'gerechtvaardigd'. Want Den Hondt schreeuwt zijn onschuld van de daken en spreekt van een heksenjacht. Ingewijden daarentegen zeggen dat hij liegt en dat het niet toevallig is dat advocatenkantoor Coveliers hem verdedigt. Maar aangezien het Antwerpse gerecht nog een dertigtal onderzoeken lopen heeft in politieke, ambtelijke en politiële kringen, is er werk voor iedereen. Frank De Moor