Alle stemmen zijn geteld en professor Bart Maddens (KU Leuven) weet het zeker: 'De ergste nachtmerrie van de N-VA is uitgekomen. De klassieke drie partijen, christendemocraten, liberalen en socialisten, hebben zowel in Vlaanderen als federaal een meerderheid. Meer nog, in de Kamer hebben CD&V, Open VLD en SP.A dit keer samen zelfs een meerderheid, wat die Vlaamse partijen onder Di Rupo I niet hadden. De N-VA is dus niet onmisbaar, zoals Bart De Wever had gehoopt. En alles wijst erop dat de traditionele partijen zowel in Vlaanderen en Wallonië als federaal samen een regering zullen vormen.'
...

Alle stemmen zijn geteld en professor Bart Maddens (KU Leuven) weet het zeker: 'De ergste nachtmerrie van de N-VA is uitgekomen. De klassieke drie partijen, christendemocraten, liberalen en socialisten, hebben zowel in Vlaanderen als federaal een meerderheid. Meer nog, in de Kamer hebben CD&V, Open VLD en SP.A dit keer samen zelfs een meerderheid, wat die Vlaamse partijen onder Di Rupo I niet hadden. De N-VA is dus niet onmisbaar, zoals Bart De Wever had gehoopt. En alles wijst erop dat de traditionele partijen zowel in Vlaanderen en Wallonië als federaal samen een regering zullen vormen.' BART MADDENS: Ja, maar de N-VA zal CD&V moeten smeken om mee te mogen regeren in Vlaanderen, in de hoop dat die partij hen dan meeneemt op federaal niveau. De N-VA heeft met de verkiezingsuitslag geen enkel breekijzer. Ze kan alleen maar in een regering stappen als ze de lat op de bodem legt. Maar een regeringsdeelname zonder veranderingen met de grote 'V', noch communautair, noch economisch, lijkt me zeer moeilijk te worden. Want die regeringsdeelname moet op een N-VA-congres met een tweederdemeerderheid worden goedgekeurd en dat zie ik zelfs in een gedisciplineerde partij als de N-VA niet gebeuren. MADDENS: Ik denk het wel. CD&V zal er geen zin in hebben om samen met de N-VA een Vlaamse regering te vormen, terwijl die partij op federaal vlak in de oppositie zou zitten. Dan kan de N-VA de federale regering vanuit de Vlaamse regering voortdurend destabiliseren, door bijvoorbeeld moeilijk te doen bij de uitvoering van de zesde staatshervorming. Ik zie de Vlaams-nationalisten dus op alle niveaus op de oppositiebanken terechtkomen. MADDENS: De N-VA was wel de grote winnaar, maar haar resultaat was ook niet zó denderend. Voor de Senaat haalde N-VA in 2010 al 31,7 procent, nu zitten ze daar maar een klein beetje boven. Natuurlijk hadden ze in de N-VA gehoopt onmisbaar te worden in het Vlaams Parlement, zoals de opiniepeilingen ooit voorspelden. In dat geval bestond er een historische kans voor N-VA om het confederalisme af te dwingen. Dit feest gaat voor hen niet door. Het is heel makkelijk om een coalitie zonder de N-VA op de been te brengen, de drie traditionele partijen hoeven er zelfs Groen niet bij te nemen. MADDENS: Die kan in Vlaanderen verder met de SP.A en Open VLD. Dan is CD&V de grootste partij en kan Kris Peeters rustig minister-president blijven. Natuurlijk zal de N-VA die post nu ook wel aan Kris Peeters aanbieden, maar hij zal niet toehappen, want dan wordt CD&V zeer schatplichtig aan de N-VA. Nee, Bart De Wever zal er niet in slagen om een Vlaamse regering te vormen en dan zullen de Vlaamse traditionele partijen vlug een coalitie vormen met Kris Peeters als minister-president. En op het federale niveau zal de regeringssamenstelling dezelfde zijn. MADDENS: Daar ben ik niet zeker van, ook al hebben de socialisten de meeste zetels in de Kamer. De Vlaamse partijen kunnen van de Franstaligen eisen dat er een Vlaamse premier komt als ze hun droom - een coalitie zonder de N-VA - willen laten uitkomen. Nu een op de drie Vlamingen voor de N-VA heeft gestemd, kunnen de andere Vlaamse partijen het niet maken dat er opnieuw een Franstalige premier komt. MADDENS: Ja, Koen Geens wordt dan nieuwe premier. Hij heeft er ook de allure voor. MADDENS: Ik denk het wel. De drie traditionele partijen gaan er geen gras over laten groeien om samen een regering te vormen, maar eerst zullen ze Bart De Wever nog laten mislukken in zijn pogingen. DOOR EWALD PIRONET'De N-VA heeft met de verkiezingsuitslag geen enkel breekijzer.'