Welke voorlopige balans maakt u op van de gezondheidscrisis?
...

Welke voorlopige balans maakt u op van de gezondheidscrisis? MAX JADOT: Het is nog te vroeg om de rekening van de crisis op te maken. Er zijn nog te veel onzekerheden. Maar ik blijf geloven in de veerkracht van onze samenleving, onze ondernemers, onze klanten en ons land. Deze dubbele crisis, economisch én sanitair, heeft wel het belang van onze bankactiviteiten en van onze rol in de samenleving onderstreept. De banksector in het algemeen en BNP Paribas Fortis in het bijzonder hebben hun rol gespeeld in de collectieve inspanning om gezinnen en ondernemers te steunen door uitstel van betaling te verlenen en nieuwe kredieten met staatswaarborg of leningen te verlenen. We hebben onze informaticasystemen snel verbeterd om een van onze essentiële opdrachten te vervullen: de continuïteit van de activiteiten van onze klanten garanderen. Moeten we vrezen voor een opeenvolging van faillissementen zodra de ingevoerde steunmaatregelen geleidelijk worden afgebouwd? MAX JADOT: Het wordt effectief een van de grootste uitdagingen voor sommige bedrijven: het einde van de diverse steunmaatregelen van de overheid overleven. Vorig jaar werden bijna 8000 faillissementen opgetekend tegenover 10.000 de voorgaande jaren. Zodra de steunmaatregelen verdwijnen, kunnen nog faillissementen volgen die in 2020 niet werden uitgesproken, wat de cijfers uiteraard zal verhogen. Niettemin blijf ik positief: in de tweede helft van 2022 zal de Belgische economie opnieuw haar niveau van voor de crisis halen. De economische activiteit is niet volledig tot stilstand gekomen. De meeste sectoren zijn sinds de eerste lockdown in maart 2020 actief gebleven, weliswaar soms op een lager tempo. Er is helemaal geen economische crash geweest, mede dankzij de overheidsuitgaven (overbruggingsrechten, tijdelijke werkloosheid, uitstel van betaling, regionale premies, en zo meer). Ik blijf er dan ook van overtuigd dat de Belgische economie voldoende veerkracht heeft en nu al weer aantrekt. Natuurlijk moeten we de komende maanden zo veel mogelijk bedrijven en ondernemers blijven steunen. De pandemie heeft veel kleine beleggers terug naar de beurs geleid. Is dat een goede zaak? MAX JADOT: We zagen inderdaad een duidelijk groeiende belangstelling bij onze klanten: een stijging van meer dan 100 procent voor beleggingen in aandelen en meer dan 20 procent voor investeringsfondsen. De klemtoon ligt daarbij vooral op duurzame investeringen. De banken hebben hier de taak om de investering van het Belgische spaargeld in de reële economie, bedrijven en werkgelegenheid te stimuleren. De mobilisering van die spaargelden zou een deel van het herstelplan kunnen zijn. De rentevoeten zijn onlangs gestegen. Is dit goed nieuws voor de banksector? MAX JADOT: De stijging van de rentevoeten is in de eerste plaats goed nieuws omdat het de voorbode is van een wereldwijd economisch herstel. Die lichte stijging herinnert er ook aan dat de rente niet eeuwig laag zal blijven. Vroeg of laat gaat de rente weer omhoog. Wellicht zal het nog wel even duren vooraleer de Europese Centrale Bank zijn rente tot op een positief niveau verhoogt. De banksector moet mee evolueren met de ontwikkeling van de technologie en het gedrag van de klant, en rekening houden met een omgeving waarin de rente laag is. Als gevolg daarvan zal het traditionele bankmodel van omzetting van deposito's in krediet niet langer volstaan om de rendabiliteit van de sector in het algemeen overeind te houden. We mogen tal van nieuwe initiatieven en partnerships verwachten die toegevoegde waarde bieden en/of een nieuwe bron van inkomsten kunnen zijn. De pandemie heeft de fintechs op de voorgrond gebracht. Zijn ze een bedreiging of een kans voor de banksector? MAX JADOT: We moeten altijd rekening blijven houden met de behoeften van de huidige klant en die van morgen: hoe kunnen we hem voor een redelijke prijs snelle, eenvoudige en veilige toegevoegde waarde bieden? We kunnen niet alles alleen doen. Samenwerken met fintechs is een van de oplossingen. Deze platforms zijn ook nuttig om onze eigen creativiteit te bevorderen. Omgekeerd hebben fintechs banken nodig voor distributienetwerken, klantenbestanden, beveiliging, risicobeheer, compliance, bankvergunningen, enzovoort. Vandaar de strategie van BNP Paribas Fortis om partnerships te creëren met de fintech Tink, Google, Apple, Garmin of Fitbit. We hebben ook belangen genomen in de Luikse fintech Gambit, de Gentse wealthtech PaxFamilia en het Gentse Optimile. Tot slot hebben we Hello bank!, onze eigen neobank die al een half miljoen klanten heeft. De jongste maanden komen de cryptomunten weer in de actualiteit. Hoe kijkt u daar tegen aan? MAX JADOT: Cryptomunten kunnen niet als een munteenheid worden beschouwd, omdat daarvoor een regelgevingskader nodig is, zorgvuldig beheer van gegevensbescherming en het risico op witwassen. We roepen onze klanten op om zeer waakzaam te blijven ten aanzien van deze niet-gereglementeerde activa. Anderzijds analyseren we de perspectieven van de blockchaintechnologie voor bijvoorbeeld grensoverschrijdende betalingen of de rationalisering van de effectenmarkt. Met welke boodschap zou u dit gesprek willen afronden? MAX JADOT: De gezondheidscrisis heeft een grote impact op het moreel van de Belgen en op het gedrag van onze klanten en werknemers. Naast de financiële en niet-financiële steun die we de komende maanden aan particulieren en bedrijven moeten blijven geven, zullen we ons engagement voor meer duurzaamheid nog vergroten door de positieve impact van onze activiteiten te vergroten.