Op de zeedijk in Perkpolder werd vorige vrijdag door Nederlandse en Vlaamse burgers met opgeheven spaden betoogd tegen het grensoverschrijdende ' intergetijdengebied Hedwige- en Prosperpolder'. Dat overstromingsgebied moet voor twee derde op Zeeuwse bodem komen, maar bijna alle Nederlandse partijen zijn er vierkant tegen. De ontpoldering staat echter expliciet vermeld in de Scheldeverdragen als natuurcompensatie voor de uitdieping van de stroom. Aan Vlaamse kant begint men al in augustus eenzijdig met de werken. Vorige woensdag werd grootgrondbezitter Gery De Cloedt in spoedprocedure onteigend. Maar hij heeft nu ook bij de Raad van State een procedure aangespannen.
...

Op de zeedijk in Perkpolder werd vorige vrijdag door Nederlandse en Vlaamse burgers met opgeheven spaden betoogd tegen het grensoverschrijdende ' intergetijdengebied Hedwige- en Prosperpolder'. Dat overstromingsgebied moet voor twee derde op Zeeuwse bodem komen, maar bijna alle Nederlandse partijen zijn er vierkant tegen. De ontpoldering staat echter expliciet vermeld in de Scheldeverdragen als natuurcompensatie voor de uitdieping van de stroom. Aan Vlaamse kant begint men al in augustus eenzijdig met de werken. Vorige woensdag werd grootgrondbezitter Gery De Cloedt in spoedprocedure onteigend. Maar hij heeft nu ook bij de Raad van State een procedure aangespannen. In de Nederlandse Eerste Kamer werd de onteigening van De Cloedt vorige week als een van de faux pas van minister-president Kris Peeters (CD&V) op de korrel genomen. Alle sprekers vielen over het feit dat Vlaanderen al met de uitvoering is begonnen nog voor er een Nederlandse instemming is. De eerste flater van Peeters was dat hij al vorig jaar, na de Vlaamse goedkeuring, de eerste spadesteek gaf en de champagne ontkurkte voor de pers. Inmiddels is de verdieping van het Belgisch stuk van de Schelde al zo goed als voltooid. 'De wereld op zijn kop', aldus de boze Kamerleden. 'Hoe kan dit als dit een gezamenlijk project is?' Onder Vlaamse druk moet het hele project nog voor het zomerreces door de strot van de Eerste Kamer worden geduwd. De tweede flater daarbij is volgens de Kamerleden dat Peeters hen voortdurend voor het blok wilde zetten. Kort voor het Kamerdebat kwam hij hen in het tv-programma Buitenhof op VPRO zeggen dat het hen om het concurrentievoordeel voor Rotterdam te doen was. 'Niet zo'n nette suggestie', want het debat was bij hen vooral toegespitst op de ontpoldering. 'Wij hebben de heer Peeters gezien bij Buitenhof. Hij zag iets wat in Nederland gebeurde wat hem niet beviel en hups, pats: hij was op televisie', klonk het bij D66. Maar vooral de behandeling van De Cloedt vonden de Nederlandse Kamerleden 'schofferend'. Volgens D66 werden ze in hun hemd gezet: 'Dit is toch echt een provocatie in de richting van deze Kamer.' VVD: 'Dit tast de rol aan van ons Nederlandse parlement.' Ook de regeringspartijen CDA en PvdA protesteerden hevig. Geen wonder 'dat wij Vlaanderen niet helemaal vertrouwen omdat men intussen al begonnen is met de onteigening', aldus de PvdA. 'Over respectvolle omgang met je verdragspartners gesproken!' De PvdA verwees ook naar 'het spookdorp Doel' en het plan van Peeters om daar ooit een nieuw Saeftinghedok te bouwen. De havenexpansie gaat door tot op de grens, en dus is ook 'de fictie van natuurherstel' in het overstromingsgebied erg relatief. Daarmee leggen de Nederlanders de vinger op wat - de lege kleiputten in Kruibeke indachtig - een blunder van formaat kan worden: het intergetijdengebied zelf. Niet alleen omdat het in een bocht van de Schelde ligt waar er een enorme verzanding is, maar ook omdat het Nederlandse luik er vermoedelijk nooit zal komen. Dan blijft er maar een piepkleine maar peperdure inham over. 'Dan moet Vlaanderen een dijk om het Vlaams deel bouwen. Punt!' zei de Nederlandse minister van Natuur, Gerda Verburg. Ze geeft de commissie-Nijpels tot november carte blanche om een alternatief voor die ontpoldering te zoeken. Wel wil ze dat de Scheldeverdragen worden goedgekeurd, maar met het voorbehoud dat er later over dit onderdeel opnieuw onderhandeld kan worden. Vorige week is ook gewezen CVP-staatssecretaris Ferdinand De Bondt, samen met Marina Apers uit Doel, naar de Raad van State gestapt om het gewestelijk uitvoeringsplan voor het intergetijdengebied te laten vernietigen. De Bondt heeft een groot deel van zijn leven besteed aan de redding van de regio. In Doel werden nu al de zeven 'slechtste huizen' (in werkelijkheid nieuwbouwwoningen en villa's van twintig à dertig jaar oud) gesloopt - en dat volgens Peeters op basis van het vermeende 'beslist beleid', wat volgens De Bondt nog de grootste misser is van allemaal. Maar het groeiende verzet, ook langs het Schipdonkkanaal en het Albertkanaal, sterkt hem. 'Het kalf is nog niet verdronken. Ooit ben ik de strijd begonnen samen met historicus Karel Van Isacker, die al in 1970 een boekje schreef over ontwikkeling ten koste van mensen: Het land van de dwazen. Aanbevolen lectuur als men de blunders van Peeters wil vermijden.' DOOR CHRIS DE STOOP