Mieke Van Hecke/ 1

De reactie van Bart De Wever (N-VA) op het hoofddoekenstandpunt van Mieke Van Hecke (CD&V) is sterk vergelijkbaar met de fratsen van president Donald Trump ('Als het over moslims gaat, is alle redelijkheid weg', Knack nr. 11). Geen inhoud, maar proberen iemand belachelijk te maken. Dat heet: pestgedrag.
...

De reactie van Bart De Wever (N-VA) op het hoofddoekenstandpunt van Mieke Van Hecke (CD&V) is sterk vergelijkbaar met de fratsen van president Donald Trump ('Als het over moslims gaat, is alle redelijkheid weg', Knack nr. 11). Geen inhoud, maar proberen iemand belachelijk te maken. Dat heet: pestgedrag.Louis Willemse Mevrouw Van Hecke verwijt haar politieke opponenten dat ze niet redelijk zijn en hun visie willen doordrukken. Terwijl het net de katholieken zijn die sinds decennia hun ware geloof opdringen aan veel te jonge mensen, en hen zo verhinderen om een uitgebalanceerde keuze te maken in verband met religie. Ik vind het ook wrang dat ze het symbool bij uitstek van seksisme, de hoofddoek, blijft verdedigen als een lapje stof en een uiting van religiositeit. Iemand die de spots opzoekt en haar stad naar een betere toekomst wil leiden, zou zich toch op z'n minst mogen informeren over symbolen die ze verdedigt. Wim Prové, Brugge Bij het lezen van het artikel 'Schoolkeuze secundair: overhaast en weinig beredeneerd' (Knack nr. 10) valt het op dat politici de foute redenering 'hoog beginnen, afdalen kan altijd' niet meer willen terugschroeven, laat staan ongedaan maken. Door alleen te focussen op capaciteitsproblemen houdt men die mythe mee in stand. Meer zelfs: het diept de kloof tussen aso, tso en bso nog uit. Het is al zover gekomen dat specialisten moeten vaststellen dat 'scholen met naast klaslokalen ook ateliers voor leerlingen in werkkledij als slechte aso-scholen worden beschouwd'. Het zou van politieke moed getuigen dat ten minste die trend wordt teruggeschroefd. Eric Janssens, Beveren In nogal wat tandpasta's zitten zeer kleine plastic korrels, als schuurmiddel ('Je kunt tandpasta beter gewoon uitspuwen, zonder extra te spoelen', Knack nr. 10). De vraag is of het doorslikken van die korrels een directe invloed heeft op de gezondheid. Indirect zeker, omdat die microplastics via de riolering in zee terechtkomen, opgenomen worden door mariene organismen en zo in onze voeding belanden. Franz Fleissig Volledig akkoord met de rangschikking van de beste vier wielrenners van België ('Ik heb nooit begrepen waarom Vandenbroucke zo de trappers verloor', Knack nr. 10) Ik heb ze alle vier persoonlijk mogen ontmoeten, wat een persoonlijkheden! Vooral Roger De Vlaeminck en Rik Van Steenbergen hadden ontzettend veel humor, in tegenstelling tot de ernstige en gereserveerde Eddy Merckx - een grote meneer op alle gebied. Voor de nummer vijf zou ik Freddy Maertens verkiezen boven Patrick Sercu, vooral vanwege zijn grote aantal ritoverwinningen in grote ronden.Arsène Corthouts, Bolderberg Een goed initiatief, die rangschikking van Belgische renners, maar de criteria zijn nogal dubbelzinnig. Vooral Rik Van Steenbergen krijgt niet de eer die hij verdient. Hij hoort op twee te staan. De man was drie keer wereldkampioen, waarvan twee keer op rij. Sybille Van Hoof Hoe kan een nieuw milieurapport nog ontnuchterend zijn? We weten het al ruim 30 jaar! ('Een goed leven put de aarde uit', Knack nr. 10). Het enige probleem is dat we als consumenten en als burgers niet in actie komen. Luc De Rooms, Antwerpen In 'Wat gebeurde er in het kamp van Lokeren?' (Knack nr. 10) beweert Björn Rzoska het volgende: 'Het opkomende Vlaams-nationalisme - in 1954 werd de Volksunie opgericht - heeft van het repressieverhaal een krachtige motor gemaakt om kiezers te werven. Door die politisering is het nu te laat voor een soort collectieve verzoening in dit land.' Begrijp ik het goed dat de VU de reden is dat er geen verzoening is gekomen? Dat is wel erg kort door de bocht. Als historicus weet de auteur dat de repressie niet alleen het Vlaams-nationalisme wilde treffen, maar bij uitbreiding ook wilde afrekenen met de Vlaamse Beweging. Met zijn verwijzing naar Laurette Onkelinx, die in 2014 nog een link legde tussen de aanwezigheid van Vlaams-nationalistische Kamerleden en 'de laarzen van de Duitse bezetter', bewijst Rzoska dat het niet de Vlaams-nationalisten zijn die geen verzoening willen maar een bepaald soort Franstalige elite. Dat de VU voor amnestie opkwam, betekende niet dat ze de collaboratiepolitiek verdedigde, ze veroordeelde ze. Dat ze opkwam voor amnestie paste in haar streven om het Vlaams-nationalisme te verzoenen met de parlementaire democratie. Het kiezerspubliek heeft dat gewaardeerd, de VU maakte gedurende meer dan een halve eeuw deel uit van het parlement en van meerdere regeringen. Politicus Rzoska zij geprezen dat hij nog in 2014 een poging ondernam 'om met een officiële verzoening een streep onder dat verleden te trekken'. Dat het hem niet gelukt is, mag hij op rekening schrijven van onder meer de partij van mevrouw Onkelinx. Na meer dan een halve eeuw beroepshalve in democratische Vlaams-nationalistische kringen te hebben vertoefd, kan ik bevestigen dat amnestieacties, hoe uitzichtloos ze soms ook leken, mensen deugd hebben gedaan. Ik denk in het bijzonder aan de echtgenotes en moeders van (vermeende) collaborateurs, die mee de straf droegen van hun mannen en/of zonen en waarvoor hen nooit recht werd gedaan. Maurits van Liedekerke, Herne In 'Het Laatste Woord' (Knack nr. 11) schrijft Guido Rammelaere: 'En laat nu juist het fanatisme waarmee het atheïsme of een godsdienst wordt beleefd aan de basis liggen van de in hun naam begane misdaden.' Ik wil benadrukken dat atheïsme geen doctrine is, wat godsdiensten, nazisme, racisme, communisme enzovoort wel zijn. Atheïsten baseren zich op moraal en wetenschap, die gesteund wordt door feiten en bewijzen, en geloven niet in goden en het bovennatuurlijke. Waarom zou iemand misdaden begaan en oorlog voeren in naam van een afwezig geloof? Paul De Nef, atheïst