Patrick Loobuyck

Filosoof Patrick Loobuyck maakt voor de zoveelste keer reclame voor LEF, een onafhankelijk levensbeschouwelijk vak dat niet over een wettelijk kader of inhoud beschikt ('Eindspel', Knack nr. 35). Er bestaat zelfs geen goedgekeurd leerplan voor.
...

Filosoof Patrick Loobuyck maakt voor de zoveelste keer reclame voor LEF, een onafhankelijk levensbeschouwelijk vak dat niet over een wettelijk kader of inhoud beschikt ('Eindspel', Knack nr. 35). Er bestaat zelfs geen goedgekeurd leerplan voor. Het is al jaren duidelijk dat er voor dat vak in het Vlaamse onderwijs zo goed als geen draagvlak is. Jongeren (en hun ouders) zijn zelf vragende partij voor twee vaste uren levensbeschouwing, waarin zij met hun geloofsgenoten kunnen praten, leren en discussiëren over de godsdienst die het best bij hen past en waarmee zij zich het meest verbonden voelen. Naast vrijheid van onderwijs bestaat er in Vlaanderen ook vrijheid van godsdienst. Tot nader order is dat nog altijd een mensenrecht waaraan niemand mag tornen. Steven Crauwels, Lier Ik heb altijd graag de boeken van Kristien Hemmerechts gelezen ('Vroeger móést je naar de kerk. Nu mag het bijna niet meer', Knack nr. 35). Ik beschouw mezelf als christelijk en van de traditionele kerk, maar dit interview verwoordde goed hoe ik de dingen aanvoel. Ik heb wel geluk gehad: in onze parochie pasten de priesters direct zeer enthousiast het Tweede Vaticaans Concilie toe. Het evangelie is de getuigenis van het leven van een persoon, Jezus, die het mooie en goede in de mens naar voren probeert te brengen. Ook nu zijn er priesters - hoewel er ook nog vele andere zijn - die hun best doen om het goede voorbeeld te geven en zo te inspireren tot het goede. Ingrid Van Dorpe Ik reageer graag op het interview met Tom Baltazar ('Zo'n zware stap is verplichte vaccinatie niet', Knack nr. 34), waarin hij het volgende stelt: 'Het valt niet uit te leggen waarom een kaartje voor de tram in Gent flink duurder is dan eentje voor de metro in Parijs.' Indien u de vergelijking maakt van de verschillende producten, wat niet altijd makkelijk is door de vele tarieven en gebruiksmodaliteiten, merkt u dat de prijzen veelal bijna gelijk zijn voor Gent, Parijs en het ook geciteerde Nantes. Een tienrittenkaart kost in Parijs bijvoorbeeld 16,90 euro en in Gent 16 euro. Een sms-ticket kost in beide steden 2 euro. Nauwkeurigheid heeft ook zijn rechten. Marc Descheemaecker, voorzitter De Lijn Wat Tim Surma beweert ('Je kunt niet kritisch denken over een materie waar je niets over weet', Knack nr. 34), wist elke leerkracht met wat praktijkervaring al jaren, wat de man ook ruiterlijk toegeeft. Het probleem is dat er in de onderwijswereld ongeveer naar iedereen geluisterd wordt, behalve naar wie voor de klas staat. Er zullen ooit wel incompetente tirannen voor het bord gestaan hebben, nu is de slinger compleet doorgeslagen naar de andere kant. Dat de falende praktijk steeds in de schoenen wordt geschoven van leerkrachten is alleen maar deprimerend. De tijdbom die allerlei 'specialisten' onder generaties jongeren hebben gelegd, was veel explosiever. Nu ze afgegaan is, doen die specialisten alsof hun neus bloedt, of beweren ze ongegeneerd het tegenovergestelde van wat ze eerst verkondigden. Of ze genieten van een comfortabel pensioen. Tom Hellemans, Zonhoven, 24 jaar ervaring als leraar Nederlands-Duits In een terugblik op 9/11 ('De nieuwe wereldorde lijkt als twee druppels water op die van de negentiende eeuw', Knack nr. 34) stelt professor Rik Coolsaet het volgende: 'Toen bij het begin van de Tweede Wereldoorlog Belgen naar Groot-Brittannië vluchtten, werden ze met open armen ontvangen, maar lang heeft dat niet geduurd.' Het was precies andersom. De Britse pers voerde aanvankelijk een hetze tegen koning Leopold III en zijn eenzijdige beslissing tot capitulatie. Daarbij kwam nog de besluiteloze en dubbelzinnige houding van de in Frankrijk ronddolende Belgische regering, die alleen onder dwang van Winston Churchill in oktober de overstap naar ballingschap in Londen waagde. Voor ontredderde en hulpbehoevende Belgische vluchtelingen was de Belgische ambassadeur aanvankelijk de redder in de nood. Later heeft de Belgische miniregering in Londen de plooien gladgestreken en zich onvoorwaardelijk achter de Britten geschaard, waarbij vooral minister van Koloniën De Vleeschauwer (met 'strategische goederen' uit Kongo) de Britse oorlogsinspanning onschatbare diensten heeft bewezen. Daardoor ontstond ten aanzien van de Belgen geleidelijk een positievere houding in de Britse publieke opinie, mede ook door de waardevolle hulpverlening (fish and chips) van onze uitgeweken vissers in de problematische Britse voedselvoorziening. Wat betreft Afghanistan, ben ik het eens met de analyse van Coolsaet. Dat debacle is een verhaal van ondoordacht optreden, CIA-analisten die enkel wilden geloven wat in hun kraam paste, onvoldoende communicatie tussen inlichtingendiensten en beleidsmakers, en uiteindelijk falend leiderschap en management. De NAVO- bondgenoten hebben kennelijk nooit met veel overtuiging aan dat onzinnige avontuur deelgenomen. Misschien zullen ze nu de nodige lessen trekken. Roger Jansoone, Ichtegem 'Het probleem in de onderwijswereld is dat er naar iedereen geluisterd wordt behalve naar wie voor de klas staat.' Tom Hellemans