Wilfried Vandaele

De uitspraak van N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele ('De Vlaamse regering beknot de burgerinspraak niet', Knack nr. 21) dat de inspanningen van de landbouwsector inzake stikstofreductie de laatste jaren zijn gestagneerd, 'ook al ontkent Sonja De Becker van de Boerenbond dat staalhard', is niet alleen manifest onjuist, maar voedt bovendien onnodig verdere polarisatie.
...

De uitspraak van N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele ('De Vlaamse regering beknot de burgerinspraak niet', Knack nr. 21) dat de inspanningen van de landbouwsector inzake stikstofreductie de laatste jaren zijn gestagneerd, 'ook al ontkent Sonja De Becker van de Boerenbond dat staalhard', is niet alleen manifest onjuist, maar voedt bovendien onnodig verdere polarisatie. Officiële cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij tonen dat de daling van stikstofemissies van de landbouwsector zich de laatste jaren wel degelijk verder doorzet. Tussen 2000 en 2019 bedroeg de totale daling van de stikstofemissies door de landbouw 30 procent of een daling met 15 kiloton stikstof. Als we de periodes opdelen, zien we een daling van 26 procent tussen 2000 en 2007 (-13 kiloton stikstof), een beperkte daling van 0,2 procent tussen 2007 en 2014 (-0,09 kiloton stikstof), en een verdere daling van 5 procent tussen 2014 en 2019 (-2 kiloton stikstof). De daling in ammoniakemissies in de landbouw is vooral het resultaat van maatregelen genomen in mestactieplannen (emissiearm mestgebruik) en het gebruik van nieuwe emissiearme stallen voor varkens en pluimvee. Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond Op Knack.be las ik het artikel over de nieuwe politieke campagne van de PVDA ('"We are one": PVDA wil met "nationale eenheid" graantje meepikken van Rode Duivels-hype', 1 juni 2021). Ik zou zeggen: Et alors? Alsof alle andere partijen witter dan wit wassen. De peiling onder partijleden die u publiceerde, geeft aan dat er procentueel bij Vooruit meer voorstanders zijn dan bij PVDA om de grote vermogens de coronacrisis mee te laten betalen. Alleen vrees ik dat de partijtop van Vooruit daar anders over denkt. Ik ben niet de enige die lid geworden is van PVDA uit onvrede met de steeds meer naar rechts leunende CD&V. Sinds N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft gezegd dat de PVDA een extreemlinkse en communistische partij is, nemen alle media dat mordicus over. Wat is er eigenlijk zo extreem aan de PVDA? Geneeskunde voor het Volk? De roep om goedkopere geneesmiddelen? Een vermogensbelasting? De PVDA is een marxistische partij. De PVDA is ook een unitaire partij. De zesde staatshervorming heeft vooral voor chaos gezorgd - door de coronacrisis is dat pijnlijk duidelijk geworden. Wat mij interesseert, is sociale rechtvaardigheid. In de Vlaamse regering zie je daar niets of heel weinig van, en in de federale Vivaldi-regering is het al niet veel beter. Eddy Lauwers Volgens econoom Stijn Baert zijn het de ondernemers die voor welvaart zorgen ('Maakt u zich geen zorgen: Paul Magnette is verre van een communist', Knack nr. 21). In werkelijkheid zijn het de werknemers die door hun arbeid voor rijkdom en welvaart zorgen. Dat wordt zeer duidelijk wanneer, tijdens een algemene staking, werknemers massaal het werk neerleggen. Door telkens te wijzen op het economische verlies waartoe die actie leidt, geeft het patronaat dat zelf toe. Bovendien komen de investeringen die ondernemers doen van de winsten die de werknemers door hun arbeid gecreëerd hebben. En dat een deel van die toe- genomen welvaart ook bij de gewone mensen terechtkomt, hebben we in belangrijke mate te danken aan de door Stijn Baert verafschuwde vakbonden. Roger Liekens, Kessel-Lo De actie Maai Mei Niet is bijzonder waardevol. In onze tuin hebben wij amper twee vierkante meter gazon, langs ons tuinpad. We knippen het altijd met een kleine grasschaar. Naast straat- en ander gras groeien er ereprijsjes, madeliefjes, paardenbloemen, pinksterbloemen, kaardenbollen en margrieten, maar ook jakobskruiskruid, hondsdraf, wilde bertram en vijfvingerkruid. Een goed gedekte nectartafel, dus. Gerry Neirinckx In Knack nr. 22 van 2 juni staat dat Carrera Neefs lid is van Schild & Vrienden. Dat moest zijn: was. Ze werd tegelijk uit Vlaams Belang en Schuld & Vrienden gezet. In hetzelfde artikel zegt Vincent Scheltiens-Ortigosa dit over Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy: '(Hij) zegt dat zijn Iraanse vriendin meer Vlaming is dan Groenpolitici Kristof Calvo of Meyrem Almaci. Die laatsten moeten opkrassen, zei hij op een nieuwjaarsreceptie.' Van Rooy laat weten dat hij niet zei dat ze moesten opkrassen, maar wel dit: 'Laten we de Calvo's, Almaci's, Rousseaus en Mertensen naar een shariasamenleving sturen en vervangen door mensen van daar die écht vrijheid willen.' Hij deed die uitspraak ook niet, zegt hij, op een nieuwjaarsreceptie maar op 11 juli 2021. Voor de volledigheid, Van Rooy voegde er ook aan toe: 'En natuurlijk schoppen we dan ook al die allochtonen buiten en al die moslims en al die Afrikanen die nu Black Lives Matter aangrijpen om onze samenleving totaal onderuit te halen.' In de rubriek 'Factchecker' (Knack nr. 21 van 26 mei) staat dat zonlicht de enige natuurlijke bron van vitamine D is. Maar het moet zijn: de belangrijkste natuurlijke bron. Onze excuses.