Miranda Ulens en Stijn Baert

Het interview met Stijn Baert en Miranda Ulens ('Maakt u zich geen zorgen: Paul Magnette is verre van een communist', Knack nr. 21) gaat voornamelijk over de actieve bevolking.
...

Het interview met Stijn Baert en Miranda Ulens ('Maakt u zich geen zorgen: Paul Magnette is verre van een communist', Knack nr. 21) gaat voornamelijk over de actieve bevolking. In dit land zijn echter meer dan 2 miljoen 65-plussers. Die zullen verarmen als hun inkomen niet meer aangepast zou worden aan de levensduurte. Sommige beroepen zijn in dit land ook flink ondergewaardeerd, dat heeft deze crisis duidelijk blootgelegd. Of denk aan de groeiende groep alleenstaande ouders, ook zij hebben het zeker niet makkelijk om rond te komen. Het zou onrechtvaardig zijn als we de factuur van de coronacrisis via een indexstop laten betalen door mensen die sowieso al niet in grote luxe leven. Heeft men er trouwens al eens bij stilgestaan dat de lage middenklasse nauwelijks de middelen heeft om milieuvriendelijke investeringen te doen? Dat komt onder meer omdat ze al jaren meebetaalt voor de fiscale en andere voordelen die de hoge middenklasse en de bedrijfswereld krijgen voor precies diezelfde soort investeringen. De index is zowat het beste wat ons land te bieden heeft. Laten we dat systeem alstublieft behouden. Marlene De Smedt Het interview met Jozef De Kesel ('Religieuze samenlevingen zijn gevaarlijk', Knack nr. 21) deed me denken aan het boek Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism van Larry Siedentop uit 2014. Daarin ontwikkelt hij de stelling dat het christendom met zijn sterke doctrinaire nadruk op de gelijkheid van ieder individu, de wegbereider is geweest voor het latere politieke liberalisme, en paradoxaal genoeg ook voor de ontwikkeling van een seculiere samenleving met het daaraan verbonden inherente rechtssysteem. Dat werd gebaseerd op de notie van het individu, en niet op de antieke notie van de familie als basis van de samenleving. De kardinaal is dus rijkelijk laat met zijn omarming van de seculiere samenleving, maar het is wel positief dat hij een seculiere boven een door religie doordrenkte samenleving prefereert. Stephaan Taccoen, Brugge Wat een mooi verhaal over Karl May en Winnetou ('Duitsers en indianen', Knack nr. 20). Maar Winnetou is niet vertaald door de uitgever van het boek, zoals uw artikel stelt, maar door twee vertalers: Josephine Rijnaarts en Elly Schippers. Het woord 'witgezichten' komt in de hele vertaling overigens niet één keer voor. Naast het woord 'bleekgezichten' werden de termen 'roodhuiden' en 'withuiden' gebruikt. In een nawoord bij de vertaling wordt die keuze toegelicht. Josephine Rijnaarts en Elly Schippers Het artikel heeft het inderdaad over de 'moedige keuze van de uitgever om op dit ogenblik Winnetou te vertalen'. Bedoeld werd: 'om een vertaling uit te brengen'. De vertalers bleven daardoor helaas buiten beeld. Onze oprechte excuses. En het woord 'witgezicht' moest uiteraard 'withuid' zijn. We hebben een en ander rechtgezet in de onlineversie van het artikel. De redactieIk ben genoodzaakt te reageren op het artikel dat u publiceerde in de uitgave van uw weekblad nr. 20 (van 19 mei tot 25 mei 2021) van de hand van de heer Jan Stevens getiteld 'Valt 't Scheldt politici aan in opdracht van Vlaams Belang?' Men heeft mij afgeraden desbetreffend gebruik te maken van mijn recht van antwoord omdat het gevecht met de vierde macht om diverse redenen niet licht gewonnen wordt, maar mijn respect voor de vrije meningsuiting, dus ook mijn vrije mening, stuwt mij in een andere richting. Uw bijdrage insinueert een betrokkenheid van de heer Gert Van Mol bij het naar verluidt rechts georiënteerd satirisch blad 't Scheldt. Op autoriteit van Filip Dewinter wordt verder gesteld dat de heer Van Mol zich in rechtse conservatieve christendemocratische kringen à la Opus Dei beweegt. Vervolgens weidt u uit over mijn persoon waarbij u stelt dat ik de heer Gert Van Mol zou adviseren en dat ik - opnieuw op autoriteit van Filip Dewinter - lid zou zijn van Opus Dei. Het is evident uw volste recht uw eigen mening te schrijven over feiten en personen maar dit moet dan ook geschraagd zijn door effectieve en waarheidsgetrouwe feiten. Uw bijdrage in Knack geeft bewust de indruk dat ik mij achter de schermen zou associëren met voornoemd blad 't Scheldt, dan wel met zijn gedachtegoed of de mensen die achter dit blad staan, wie dat ook moge zijn. Dit is flagrant onjuist. Op handige wijze bouwt u deze insinuatie uit op enerzijds oude en lang achterhaalde informatie en anderzijds met de aanwending van citaten van derden en krantenartikelen. Enig onderzoek naar objectieve en actuele bronnen werd blijkbaar achterwege gelaten. Het merendeel wat u over mij aanhaalt dateert van de vorige eeuw. Dit is meer dan 20 jaar geleden. Van een weekblad dat zich enige kwaliteit meent aan te mogen meten kan men meer verwachten. Laat het duidelijk zijn. Ik ben geen lid van Opus Dei en ben het nooit geweest, zoals ik ook steeds heb verklaard. Dat is een van de weinige dingen die u correct hebt weergegeven in uw bijdrage. Sinds jaren adviseer ik de heer Van Mol niet. Nog minder heb ik enig uitstaans met het blad 't Scheldt.U zult deze rectificatie wel willen publiceren. Leve de persvrijheid! Gunnar Riebs Gert Van Mol van 't Scheldt bevestigde in een opgenomen telefonisch gesprek met Knack dat hij tot vandaag vriendschappelijke banden met Gunnar Riebs onderhoudt. 'Gunnar Riebs is ook een klant van mij', zei hij. Naar eigen zeggen onderhoudt Van Mol de computers van de ereconsul van Slowakije. De redactie