Jonathan Holslag

De analyse van Jonathan Holslag over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten ('David en Goliath', Knack nr. 20) geeft mij een wrang gevoel. Na een aantal gemeenplaatsen komt Holslag met een wel heel originele verklaring voor de onderdrukking van de Palestijnen door de zionistische machthebber: de onderdrukte is de onderdrukker geworden, het is 'eigenlijk een uit de kluiten gewassen Stanford-gevangenisexperiment'.
...

De analyse van Jonathan Holslag over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten ('David en Goliath', Knack nr. 20) geeft mij een wrang gevoel. Na een aantal gemeenplaatsen komt Holslag met een wel heel originele verklaring voor de onderdrukking van de Palestijnen door de zionistische machthebber: de onderdrukte is de onderdrukker geworden, het is 'eigenlijk een uit de kluiten gewassen Stanford-gevangenisexperiment'. Niet alleen lijkt deze verklaring te berusten op populaire psychologie uit Reader's Digest, Holslag komt dicht in de buurt van antisemitische clichés. Met 'het volk' kan hier uiteraard alleen het 'Joodse volk' worden bedoeld, dat daarmee de verantwoordelijkheid krijgt voor de misdaden van een deel van de Joden: de aanhangers van de zionistische ideologie en de machthebbers in Israël. Zionisten vereenzelvigen met Joden is net hetzelfde als moslimextremisten verwarren met aanhangers van de islamitische godsdienst. Erger nog is wellicht dat de psychologiserende verklaring van Holslag volkomen voorbijgaat aan de werkelijke geschiedenis, die er een is van honderd jaar kolonisatie, etnische zuivering, gebiedsroof en onderdrukking van een bevolkingsgroep die tot aan de zionistische overwinning in de oorlog van 1948 de overgrote meerderheid van de inwoners uitmaakte. Veel meer dan een 'psychologisch experiment' is de oorsprong daarvan een ideologie van vestigingskolonialisme. Theodor Herzl, de geestelijke vader van het zionisme, zag de toekomstige Joodse staat als een vooruitgeschoven post van de Europese beschaving tegen de 'achterlijke arabieren' en 'oosterse barbarij'. Johan Depoortere Ik ga akkoord met wat Bert Blocken zegt over de behoefte aan betere ventilatie ('Vaccineren én ventileren: dat is de beste exitstrategie', Knack nr. 19). Daarom stelt de gemeente Kraainem sinds de zomer van 2020 gratis CO2-sensoren ter beschikking voor publiek toegankelijke ruimtes. Het gebruik van die toestellen maakt het mogelijk om te bepalen wanneer extra ventilatie met buitenlucht nodig is, bijvoorbeeld door ramen en deuren te openen. Ventileren door een raam open te zetten, vindt Blocken kennelijk 'een ontwikkelingsland waardig'. Ik ben er niet van overtuigd dat hij daarmee een goed signaal geeft. Verluchten is de enige manier om de concentratie van polluenten te beperken zolang zuiveringstoestellen niet aanwezig zijn, en het zal nog even duren vooraleer dergelijke toestellen overal geïnstalleerd kunnen worden. Er is uiteraard ook de vraag over de kwaliteit van de luchtreinigers en de verschillende technologieën die gebruikt worden. Deze toestellen zullen bovendien de CO2-concentratie niet verlagen. Bertrand Waucquez, burgemeester van Kraainem Ik betreur dat in het artikel over schuldenlast ('Je moet mensen met schulden niet straffen. Je moet hen hélpen', Knack nr. 18) geen tijd of moeite is genomen om in het werkveld te checken of het beeld dat gerechtsdeurwaarder Van Buggenhout schetst over de collectieve schuldenregeling een grond van waarheid inhoudt, laat staan een representatief beeld weergeeft. In mijn praktijk van schuldbemiddelaar heb ik door de jaren heen ruim 500 dossiers collectieve schuldenregeling gehad, en ik kan u niet één voorbeeld geven waarin er geen budget werd vrijgemaakt voor de sportactiviteiten van de kinderen. Vele mensen hebben door tegenslagen, depressie, faillissement of andere specifieke omstandigheden schulden opgebouwd. Die groep is vaak perfect in staat geld te beheren en in een collectieve schuldenregeling ontvangen zij één keer per maand hun volledige leefgeld dat zij naar eigen inzichten en keuzes kunnen besteden. Ik beheer als schuldbemiddelaar bijna nooit het gezinsbudget, maar heb vorig jaar wel een gezin kunnen overtuigen dat er in hun budget ruimte is voor hogere studies voor de oudste dochter, ondanks de twijfels bij de ouders, omdat er 'bij ons in de familie nog nooit iemand hogere studies heeft gedaan'. Voor de groep van mensen die door onkunde in de schulden belandt, is het soms niet mogelijk één keer in de maand alle financiële middelen ter beschikking te stellen en geniet het de voorkeur dat huishuur en vaste kosten door een derde worden betaald. Voor dagelijkse uitgaven wordt dan wekelijks een bedrag ter beschikking gesteld. Vaak zal voor die laatste groep een samenwerking ontstaan tussen schuldbemiddelaar en budgetbeheer bij CAW of OCMW. Noch de schuldbemiddelaar, noch de maatschappelijk assistent laat zich gebruiken als 'gratis boekhouder', maar werkt emancipatorisch naar een grotere zelfredzaamheid van de cliënt. Een dergelijk ongenuanceerd en negatief artikel over de collectieve schuldenregeling is een kaakslag voor iedere schuldbemiddelaar die zich daadwerkelijk inzet voor zijn cliënteel. Kristine Jacobs, advocaat - schuldbemiddelaar In 'Duitsers en indianen' (Knack nr. 20 van 19 mei) staat de geboortedatum van Karl May eenmaal fout vermeld in de tekst. May werd wel degelijk in 1842 geboren. Onze excuses.