Theo Francken

Woorden dienen om te verhelderen, maar vaak ook om te verhullen, en het concept 'inclusief nationalisme' - dat volgens Theo Francken (N-VA) dringend afgestoft moet worden - is daar een schoolvoorbeeld van ('Bart en ik zijn allebei in het ootje genomen', Knack nr. 17).
...

Woorden dienen om te verhelderen, maar vaak ook om te verhullen, en het concept 'inclusief nationalisme' - dat volgens Theo Francken (N-VA) dringend afgestoft moet worden - is daar een schoolvoorbeeld van ('Bart en ik zijn allebei in het ootje genomen', Knack nr. 17). 'Inclusief nationalisme' is een contradictio in terminis. Per definitie verdedigen nationalisten altijd het collectief egoïsme van de eigen stam en zijn ze altijd gericht tegen andere groepen. Vroeger ageerden de Vlaams-nationalisten vooral tegen dé Walen en dé Franstaligen, vandaag zijn voor hen dé migranten een geliefkoosde schietschijf, alsook alle Vlaamse burgers die niet meegaan in hun eng conservatief, antiverlichtingsdenkkader. Stephaan Taccoen, Brugge Het fundamentele probleem is inderdaad: 'de overheid laat verharding oogluikend toe' ('Wat staat die haag hier te doen?', Knack nr. 17). In haast elk dorp, elke gemeente of elke stad worden al jaren werken uitgevoerd voor onder andere waterbeleid, wat natuurlijk een goede zaak is. Meestal wordt echter een hele dorpskern overhoop gehaald en 'heraangelegd' met klinkers allerlei. In Sint-Genesius-Rode is heel de dorpskern een stenen vlakte geworden. Op het dorpsplein naast de kerk stond een rij platanen die gerooid werden voor werken. Navraag bij de gemeente leerde mij dat er nieuwe bomen zouden komen. Inderdaad, er staan nu leilinden die geen schaduw geven voor wie daar even wil uitrusten én extra onderhoud vragen (want ze vereisen snoei). Eén enkele 'boom' werd aangeplant. Maar zoals meestal in een plantgat van 40 cm en volledig ingesloten met klinkers. Die kan onmogelijk uitgroeien tot een volwaardige boom. Misschien ligt hier ook een toekomst voor de tuinrangers? Danielle Clemens In het artikel 'Een schooljaar zoals vroeger? Dat zal nog even duren' (Knack nr. 16) valt te lezen: 'Zoals het er nu naar uitziet, zal het gros van de leerkrachten op 1 september gevaccineerd zijn, maar de leerlingen niet.' Verder in het artikel uiten experten hun bezorgdheid over het feit dat leerlingen het virus aan elkaar zullen doorgeven en meenemen naar huis, waar ze hun niet-gevaccineerde of onvoldoende beschermde ouders en grootouders zullen besmetten. Over het onderwijzend personeel en de andere medewerkers van scholen: geen woord. Het risico dat zij lopen, is nochtans veel groter: een leerkracht secundair onderwijs komt elke dag algauw in contact met zo'n 100 jongeren. Anne Mayné, Hasselt Geoffroy de Lagasnerie heeft een punt dat links is vervallen in een 'tegen iets'-cultuur en meer een 'voor iets'-strategie moet ontwikkelen ('Links moet zich laten inspireren door winnaars', Knack nr. 16). Waar hij echter aan voorbijgaat, is wie de wereld beheert. Sinds de industriële revolutie begin 19e eeuw werd de politiek bijna exclusief door de bourgeoisie en industriële en financiële leiders via politieke mandaten bestuurd. Na de Tweede Wereldoorlog en onder invloed van de Amerikaanse politieke en economische cultuur hebben die bedrijfsleiders vastgesteld dat ze geen politiek mandaat nodig hebben om de maatschappij naar hun hand te zetten. De Lagasnerie is naïef als hij gelooft dat radicale acties iets in beweging zullen zetten, omdat bedrijfsleiders zich enkel aangesproken voelen door de bedrijfsresultaten gekoppeld aan hun bezoldiging. De enige strategie die resultaten zal opleveren, is via aandeelhouderschap en door te wegen op de algemene aandeelhoudersvergaderingen. Gunther Ginckels Het interview van Berta Soler over Cuba lijkt me toch zeer bevooroordeeld ('Castro is weg, de crisis niet', Knack nr. 16). The Economist van deze week, toch niet de grote verdediger van het communisme, komt over als meer evenwichtig. Zonder te bestrijden dat er crisis is in Cuba, gelooft het blad onder meer wel dat Cuba de coronacrisis goed heeft aangepakt. Ook vermeldt het bijkomende redenen waarom het economisch niet goed gaat, iets wat in het interview helemaal niet naar voren komt. Onder meer de bijkomende Amerikaanse sancties door Trump, het stilvallen van het toerisme door corona en het wegvallen van economische steun door Venezuela: allemaal oorzaken van dalende import en schaarste, allemaal doodgezwegen in het interview. Bert Herregods, Gent In Knack nr. 15 ('Het fake news vloog je om de oren', 14 april '21) lezen we dat Columbus in 1492 Amerika ontdekte. Hoewel die stelling eeuwenlang het mantra van eurocentrische geschiedschrijving was, is ze vandaag ontmaskerd als 'fake news', onaanvaardbaar en beschamend. Van de Vikings zeggen we nooit dat ze in de negende eeuw de Lage Landen 'ontdekten', want hier woonde al een volk. Ook op het continent waarop Columbus tijdens zijn zoektocht naar rijkdommen voor de Spaanse kroon stootte, leefden al eeuwenlang volkeren met zeer verfijnde culturen en respect voor de natuur. Het is dan ook historisch juister om te spreken van de 'invasie', 'kolonisering' en 'plundering' van Amerika (of van 'Turtle Island' of 'Abya Yala', zoals het land door zijn oorspronkelijke bewoners werd - en vandaag opnieuw wordt - genoemd). Ook academici en journalisten moeten hun racistische wereldbeeld en westerse superioriteitsgevoel dringend bijsturen. Anne Snick