Sihame El Kaouakibi: BOEH! reageert

Wij waren, zacht gezegd, ontstemd toen we het stuk getiteld 'Hoe El Kaouakibi vijanden maakte: "Neem maar ontslag, uw kop gaat rollen"' ( Knack.be en Knack nr. 14) lazen.
...

Wij waren, zacht gezegd, ontstemd toen we het stuk getiteld 'Hoe El Kaouakibi vijanden maakte: "Neem maar ontslag, uw kop gaat rollen"' ( Knack.be en Knack nr. 14) lazen. Daarin staat onomwonden: 'Tijdens een "voetbalwedstrijd voor de vrede" werd ze (Sihame El Kaouakibi, nvdr) verbaal én fysiek bedreigd. Ze kreeg een opgestoken middenvinger in haar gezicht geduwd omdat ze in het Vlaams Parlement was opgekomen voor moslima's die een sluier willen dragen. Dat tot woede van BOEH ("Baas over eigen hoofd"): de organisatie voor de rechten van gesluierde vrouwen vond het ongepast dat El Kaouakibi "hun" strijd had gekaapt.' In het artikel wordt (al dan niet bewust) gesuggereerd dat de feministische en antiracistische beweging BOEH! te maken had met de verbale en fysieke bedreiging. Bovendien wordt er gesteld dat we woedend waren omdat El Kaouakibi 'onze' strijd had gekaapt. Wat tijdens de 'voetbalwedstrijd voor de vrede' gebeurde, gebeurde buiten BOEH! om, en er valt geen enkele betrokkenheid vanuit BOEH! te melden. Wij zijn op de hoogte van videobeelden en getuigen van de avond die de beweringen van Knack faliekant tegenspreken. Over de standpunten van El Kaouakibi hebben wij ons kritisch uitgelaten. Als feministische en antiracistische beweging hebben wij de afgelopen veertien jaar consequent gewezen op tegenstrijdigheden van politieke partijen, vooral wanneer ze kiezers verkeerde informatie voorschotelden. Een democratie onwaardig. De Open VLD, met Sihame El Kaouakibi voorop, heeft bij de verkiezingen de diversiteitskaart getrokken door het terugdraaien van het hoofddoekenverbod te beloven. Daarnaast kwam El Kaouakibi zelf met een filmpje waarin zij het hoofddoekenverbod voor leerkrachten in de ban wilde doen, tot ongenoegen van de Open VLD-partijtop (ATV, 19/05/2019). Een voorstel waarvan wij, betrokken in deze strijd, wisten dat het uiterst onrealistisch was. Desondanks stelden wij ons als beweging constructief op. Elke kans om structurele discriminatie tegen te gaan geven we de nodige ruimte. Met het regeerakkoord, gesteund door de Open VLD, werd duidelijk dat het hoofddoekenverbod allesbehalve werd teruggedraaid, maar eerder uitgebreid. Zo lezen we in het Vlaamse regeerakkoord: 'Bij de Vlaamse overheid moeten vele mensen met verschillende visies kunnen werken. Maar de uiterlijke tekenen van die persoonlijke overtuiging kunnen niet worden getoond. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden daarom bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen.' Niet lang hierna stelde Sihame El Kaouakibi dat ze niet tevreden was met het regeerakkoord, maar dat ze zich loyaal zou opstellen om het uit te voeren. Meer nog, als minister van Samenleven zou Bart Somers (Open VLD) de persoon zijn die het hoofddoekenverbod op Vlaams niveau zou uitrollen. De ironie. Als activistische beweging die fundamentele mensenrechten hoog in het vaandel draagt, hebben we daarna, samen met andere middenveldorganisaties, een campagnefilmpje ontwikkeld dat wijst op hen die alweer het onderspit delven. Mensen die financieel moeilijk rondkomen, vrouwen (met en zonder hoofddoek), gepensioneerden, jongens van kleur... (zie https://boeh.be/campagne-al-wat-we-delen/). Daarnaast zijn we met feministische organisaties in gesprek gegaan met minister Bart Somers, om te wijzen op de funeste gevolgen van een hoofddoekenverbod op Vlaams niveau. Als feministische beweging zijn we tegen het verbieden en opleggen van een hoofddoek, in beide gevallen wordt het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met de voeten getreden. Dus ja, we voer(d)en acties en trachtten mensen bewust te maken van discriminerende maatregelen (en funeste gevolgen), maar verbale en fysieke bedreigingen maken geen onderdeel uit van onze werking. Het is nogal absurd om te stellen dat wij als beweging met duidelijke doelstellingen 'woedend' zouden zijn wanneer anderen 'onze strijd kapen' terwijl we veertien jaar lang elke vrije minuut opgeven (vaak ten koste van broodnodige ontspanningsmomenten) om ervoor te zorgen dat onze strijd meer zou weerklinken en gedeeld worden. Baas Over Eigen Hoofd (www.boeh.be) Ik kan mij volledig akkoord verklaren met de ideeën van professor Van Lancker ('Verlaag de kinderbijslag voor wie het goed heeft', Knack nr. 14). Hij verwoordt wat velen niet durven aan te halen. In het geval van de kinderbijslag zou er de garantie moeten zijn dat het geld effectief gebruikt wordt voor de kinderen. Ik kan nog wel enkele voorstellen bedenken: waarom wordt er geen rem gezet op de woekerhuurprijzen? Een betaalbare huurprijs op de privémarkt zou de koopkracht van jonge gezinnen aanzienlijk doen toenemen, en zou zo een gunstig effect hebben op de economie. En waarom wordt een deel van de groene energie die gewonnen wordt uit zonnepanelen (tot nu toe met terugdraaiende meters, maar niet lang meer) niet tegen een lage prijs ter beschikking gesteld van arme gezinnen? Frans De Baets Dank aan Knack-redacteur Peter Casteels voor het artikel over 'woke' ('Mensen zijn bang om hier rechtse ideeën te uiten', Knack nr. 14). Ik was een van die mensen die het woord 'woke' niet kenden. Ik vraag me af of ik 'woke' genoeg ben. Ik volg bijscholingen via online seminaries. Daarin word je 'gemute', en je mag je vraag stellen via de chat. Je kunt ook niet echt discussiëren in Zoom-sessies of onlinevergaderingen en zo je mening ventileren. Als ik dat al ondervind als 53-jarige, hoe moeten studenten dan hun identiteit ontwikkelen? Fabienne Theuwissen Er zitten heel wat tegenstrijdigheden tussen professoren in het 'woke'-artikel. Wel duidelijk is dat bijna iedereen bang is om een verkeerd woord te zeggen. U vermeldt ook niet dat er tot nu toe enkel (extreem-)rechtse studenten uit de universiteit geweerd werden en (extreem-)linkse ongemoeid blijven. Alle aangesproken professoren maken alvast een buitengewoon zwakke indruk en verdedigen onvoldoende de vrijheid van meningsuiting voor iedereen (links én rechts). Ze zijn bang voor hun eigen studenten. Paul Aloy 'Hoe Europa in het begin van de coronacrisis het tekort aan mondmaskers heeft aangepakt, is toch surrealistisch? (...) De perceptie van veel burgers is dat Europa heeft gefaald', stelt Peter Praet ('Ook de economische schade van corona stijgt exponentieel', Knack nr. 13). Hij lijkt niet te weten dat de lidstaten van de NAVO in 1950 (de Koreacrisis) een doeltreffend systeem van civiele preventie en defensie invoerden, ook ter voorkoming en/of bestrijding van epidemieën. Maar sinds het einde van de Koude Oorlog in 1989 hebben de EU-lidstaten (dus ook België) dat systeem doen verdwijnen. Dat heeft de Europese Commissie er niet toe aangezet om een Europees beveiligingssysteem in het leven te roepen, ondanks herhaald aandringen vanuit de NAVO. Als bij het ministerie van Volksgezondheid de dienst voor civiele preventie was blijven bestaan, dan was de voorraad mondmaskers niet vernietigd, dan was in de zorgsector voldoende beschermingskledij voorhanden geweest, en dan zouden tijdig beperkende maatregelen zijn getroffen, vooral qua mobiliteit en toerisme. Als econoom zal Peter Praet beseffen dat daardoor een langdurige ramp voor de economie en de overheidsfinanciën vermeden had kunnen worden, of toch aanzienlijk beperkt. Roger Jansoone, Ichtegem Ik was bijzonder teleurgesteld in het artikel 'Luister naar uw lichaam? Luister naar ons' ( Knack nr. 13) waarin Elisabeth Lucie beschrijft hoe ze op zoek gaat naar de oorzaak van haar pijnsyndroom, en daarbij ongenuanceerd en ongefundeerd beweert dat vrouwen niet ernstig genomen worden door artsen. Daarbij lezen we dat die stelling massaal gesteund zou worden op sociale media en moeten vooral mannelijke artsen het ontgelden. Nu zult u mij, als mannelijke gynaecoloog, een eierstokcyste toewensen om te begrijpen hoe dit aanvoelt bij een vrouw. Ik zou liever wat nuance voorstellen. Het is juist dat er binnen het medische beroep individuen zijn die weinig inlevingsvermogen hebben, die meer geïnteresseerd zijn in hun bankrekening dan in de patiënt, en ongetwijfeld ook discriminerende personen. Daar zullen ongetwijfeld objectieve data over bestaan, maar die lezen we niet in dit artikel. Er zijn echter weinig medici die niet gepassioneerd zijn. Ze studeren lang, en zoeken onvermoeibaar naar oplossingen voor hun patiënten. De suggestie dat het geslacht van de arts daarbij een rol zou spelen, is bedroevend ouderwets, toch zeker in ons deel van de wereld. Geneeskunde is bovendien afhankelijk van voortschrijdend inzicht en wetenschappelijk onderzoek. Willem Verpoest, gynaecoloog Het artikel waarin u beweert dat er (eindelijk) schot komt in de vaccinatiecampagne ('Eind mei prikken we wekelijks een half miljoen vaccins', Knack nr. 13) verschijnt op hetzelfde ogenblik dat de Wereldgezondheidsorganisatie in een officieel communiqué de (veel) te trage vaccinatiecampagnes in Europa hekelt. Directeur Hans Kluge zegt expliciet: 'We moeten elk vaccin in stock onmiddellijk gebruiken.' In uw artikel geeft u aan dat er inderdaad in heel Europa een probleem is met de leveringen. Maar wij zijn wel kampioen in het (veel) te laat toedienen van de binnenkomende leveringen, wat resulteert in enorme stocks van bijna 600.000 dosissen. U relativeert dit in uw artikel en noemt het zelfs 'een hardnekkig gerucht'. Ik raad u aan meer geloof te hechten aan de goed gedocumenteerde en objectieve onderzoekers achter covid-vaccinatie.be, die geen enkel belang hebben bij wat ze publiceren. Eerder dan aan de verontschuldigende uitleg van de ambtenaren van het Agentschap Zorg en Gezondheid, die er alle belang bij hebben om hun falende uitrol te relativeren. En dan uw finale vraag: wie heeft er dan boter op het hoofd? Wie is de verantwoordelijke van de taskforce? Precies, de man die u vergoelijkend aan het woord laat: Dirk Ramaekers. Men kan/mag/moet zich terecht afvragen wat zijn toegevoegde waarde is. Of volstaat het voor deze functie om weliswaar dokter, maar vooral ex-cabinetard en Limburger te zijn? En volstaat het om met legertermen zoals 'taskforce' te zwaaien, om de indruk te wekken dat men met militaire precisie bezig is? Wordt het niet hoog tijd om iemand met terdege kennis en ervaring inzake logistiek en crisismanagement aan te stellen? Iemand die een beetje verstand heeft van logistiek en digitale tracking kan perfect het just in time-principe toepassen: binnenkomende vaccins worden onmiddellijk verder geleid naar de gepaste vaccinatiecentra, digitaal opgevolgd en meteen geprikt in de arm van een gretige burger, die slechts dagen/uren voordien zijn uitnodiging heeft ontvangen. Bert Leemans, Boechout